Boligtvister – hvor langt skal du gå?

Hvis du skal klage på mangler eller forsinkelser ved eiendoms-kjøp, må du henvende deg til selgeren så fort som mulig. […]
Les videre →

Selgers krav

Selgerens krav hvis du ikke følger opp: Hvis du ikke betaler eller oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, kan selgeren rette […]
Les videre →

Krav ved mangel eller forsinkelser

Du har en rekke mulige krav mot selg­eren ved forsinkelse eller mangler. Noen krav gjelder bare ved forsinkelser, andre bare […]
Les videre →

Reklamasjonsbrev

Dette bør du få fram i et reklamasjonsbrev: – Hva du har oppdaget og holder mottakeren ansvarlig for. – Tilbud […]
Les videre →

Klager/reklamasjonsfrister

Når du har overtatt boligen, bør du så snart som mulig undersøke den og melde fra hvis du finner feil. […]
Les videre →

Typiske mangler

Bad: Baderom som ikke holder tett er nok den hyppigste mangelen ved brukte boliger. Det kan ta mange år før […]
Les videre →

Solgt som den er (§ 3-9)

Det er et veldig vanlig ved salg av bolig at det står en bestemmelse om at den selges som den […]
Les videre →

Mangler

Boligen skal være som avtalt, og det man kan forvente ved tilsvarende boliger. Dette betyr blant annet at; – Du […]
Les videre →

Etter kjøp

Ved kjøp og salg av fast eiendom vil lov om avhending av fast eiendom regulere rettighetene mellom kjøper og selger. […]
Les videre →

Overtakelse

Oppdager du nye problemer før overtakelse, bør du straks sende en melding til selger/megler. Er det alvorlige funn, bør du […]
Les videre →