Reklamasjon på reklamasjoner

Høyesterett har 14. juni 2013 avsagt en prinsipiell dom om reklamasjonsfrister for bilkjøpere. Reklamasjonsfristen for bilkjøp er fem år. I […]
Les videre →

Beskyldt for forsikringssvindel?

Viktig dom fra Høyesterett styrker forbrukernes rettigheter i forsikringssaker I august 2013 (Rt. 2013 s. 1235) avsa Høyesterett en viktig, […]
Les videre →