Tvister/uenigheter

Dersom du har problemer i leieforholdet ditt kan du få bistand og veiledning av Forbrukeradvokaten. Hos Forbrukeradvokaten får du gratis […]
Les videre →

Hvem har ansvar for veggdyr?

Flere og flere får den ubehagelige opplevelsen av å få veggdyr inn i boligen sin. Ved leieforhold fører dette gjerne […]
Les videre →

Tilbakelevering av boligen

Når leieforholdet er avsluttet plikter leietaker å levere tilbake boligen i ryddet og rengjort stand, samt at boligen må være […]
Les videre →

Utkastelse

Det er mange myter knyttet til det å kaste ut en leietaker. Mange utleiere oppfatter at det er en umulighet […]
Les videre →

Opphør og oppsigelser

For at man skal kunne si opp boligen må det for det første være oppsigelsesadgang. Dersom det ikke er oppsigelsesadgang […]
Les videre →

Fremleie/husstandsfellesskap

Fremleie innebærer at man leier ut boligen man selv leier. Når man fremleier ut boligen har man fremdeles det samme […]
Les videre →

Partenes rettigheter og plikter underveis i leieperioden

Utleier plikter å stille boligen til disposisjon for leietaker, sørge for ro og orden og å holde boligen og eiendommen […]
Les videre →

Deponering

Dersom partene er uenige om hvilken husleie som skal betales, eksempelvis fordi leietaker mener leietaker har krav på prisavslag eller […]
Les videre →

Husleieøkning og leieprisvern

Begge parter har mulighet til å kreve justering av leien i løpet av leieforholdet. I dagens leiemarked hvor leieprisene øker, […]
Les videre →

Depositum/garanti (§3-5 og 3-6)

Det er vanlig at utleier krever at leietaker skal betale en sikkerhet for eventuell skyldig husleie og/eller skader på boligen. […]
Les videre →