Stortinget utreder nye tiltak for å styrke boligkjøpernes rettigheter

20, juni vedtok Stortinget å utrede syv forslag for å styrke forbrukernes rettigheter i handel med bolig.  De syv forslagene […]
Les videre →

Ny dom fra Høyesterett styrker boligkjøpernes rettigheter

Den 31. mai avsa Høyesterett en viktig dom for boligkjøpere. Dommen styrker boligkjøperes rettigheter i saker mot eierskifteforsikringsselskapene. Kort om […]
Les videre →