Avslag på eierskifteforsikring? Ikke gi deg! Kr 230.000 utbetalt i gjennomsnitt

Vi i Forbrukeradvokaten har spesialisert oss på boligkjøpstvister. Vi har nå gjennomgått 50 ferdigbehandlede saker i våre arkiver. I 2014 ble det solgt ca. 100 000 boliger. 70-80 prosent av landets boligselgere tegnet eierskifteforsikring. De to største tilbyderne av eierskifte­forsikring, Protector og Am Trust v/NCL, behandler årlig i overkant av 10 000 skademeldinger fra boligkjøpere.

eierskifteforsikringEieskifteforsikringsselskapene skriver i sin markedsføring at en eierskifteforsikring beskytter både selger og kjøper. Slik vi i Forbrukeradvokaten oppfatter situasjonen er ikke dette nødvendigvis tilfelle for boligkjøperne, som ofte opplever vanskeligheter med og nå frem med sine krav mot selskapene. Forbrukeradvokaten får ofte henvendelser fra boligkjøpere som har vært misfornøyde med tilbudet de har mottatt av selgerens eierskifteforsikringsselskap etter en reklamasjon ved mangler på boligen de har kjøpt.

Forbrukeradvokaten har gjennomgått 50 av våre saker om mangler ved boligkjøp med et eierskifteforsikringsselskap som motpart, hovedsakelig Protector eller AmTrust v/NCL. Den typiske situasjonen for klienter som kommer til oss er at deres reklamasjonskrav har blitt avslått av eieskifteforsikringsselskapene. I kun 14 % av sakene hadde eierskifteselskapet fremsatt et tilbud til boligkjøperen etter reklamasjonen. Samtlige av disse tilbudene lå mellom 15 – 50 % lavere enn det sluttoppgjøret som kjøperne mottok fra eierskifteselskapene etter at kjøperne hadde involvert Forbrukeradvokaten. Eksempelvis kan vi vise til en baderomsak, hvor Protector Forsikring hadde tilbudt kjøper 60 000 kr i prisavslag, mens etter et forlik i tingretten fikk kjøperne utbetalt 432 500 kr.

I 84 % av sakene fikk klientene en positiv løsning på sin boligtvist. I snitt fikk de 50 boligkjøperne som kom til oss et prisavslag/erstatning i overkant av 230 000 kr av eieskifteforsikringsselskapene. Det var også en del kjøpere som fikk utbedret manglene av selger. I om lag halvparten av sakene løste tvisten seg i en utenomrettslig megling.

Disse tallene viser at selv om man får et avslag på sin reklamasjon, er det ingen grunn til å stilltiende godta dette. Vi mener at tallene også gir indikasjoner på at eierskifteselskapene bevisst ikke tilbyr den summen de mener kjøper har krav på, før man eventuelt gir selskapene motstand i form av advokat eller rettslig pågang. Mener du å ha krav på penger fra et eierskifteselskap – så ta kontakt med oss i Forbrukeradvokaten.

Les artikkelen: Boligtvister – hvor langt skal du gå?

 Artikkel skrevet av Christina Eckhoff – 8. mai 2015