Bil

Kjøp av bruktbil

 

Artikkel av forbrukeradvokat Ola Fæhn, trykket i Forbrukerbladet «Tett på» nr. 1-1999.

Satt igjen med regning på 120.000 kr

Drammenskvinnen fant drømmebilen i avisen; – «Seks år gammel Alfa Romeo med motorvarmer, kun kjørt 60.000 km, pris kr 55.000,-». Selgeren var en mann fra Larvik.

– Jeg festet meg ved annonsen fordi jeg tidligere hadde eid en Alfa Romeo som jeg var godt fornøyd med, forklarer kvinnen.

Ved prøvekjøringen ble det oppdaget noen rustskader og at bilen hadde kjørt lengre enn oppgitt. Selgeren foreslo derfor å sette ned prisen til kr 42.500,-.

– Jeg aksepterte prisen, men ville ha en NAF-test før jeg bestemte meg. Dette skulle selgeren ordne, opplyser Drammens-kvinnen.

Etter noen dager ringte selgeren og forklarte at det var vanskelig å få testet bilen hos NAF. Han foreslo imidlertid at testen ble utført av et seriøst firma som het Landbruksservice. Testen fra Landbruksservice slo fast at bilen var i god teknisk stand. Det var bare behov for å skifte bremseklosser. Drammenskvinnen bestemte seg derfor for å kjøpe bilen for 42.500,-. Hun betalte 35.000,- kontant og undertegnet en avtale om at bilen selges som forevist og uten noen form for garanti.

Like etter overtakelsen ble bilen levert på verksted for å få skiftet bremseklosser. Drammenskvinnen fikk da vite at bilen slett ikke var i så god stand som testen slo fast. Tre uker senere fikk hun en NAF-stasjon til å se på bilen. Resultatet var nedslående. Det ble oppdaget en lang liste med alvorlige feil ved bilen. Både motoren, girkassen og det elektriske anlegget var i en sørgelig tilstand.

Selgeren nektet kvinnen å gå fra kjøpet, – han kunne ikke forstå at NAF-testen var riktig, dessuten hadde hun fått bilen billig. Drammenskvinnen fant seg advokat, men måtte gjennom rettssaker både i byretten og lagmannsretten før selgeren måtte gi seg. Etter ca. to og et halvt år med diskusjoner og rettssaker ble det slått fast at kvinnen hadde krav på å få tilbake kjøpesummen med renter, erstatning for ekstrautlegg og dekning av hennes advokatutgifter på nesten 70.000 kroner. Hun måtte imidlertid tåle et fradrag i kjøpesummen på 9.500 kroner fordi hun hadde kunnet bruke bilen i to og et halvt år.

Larviksmannen satt igjen med en regning på over 120.000 kroner, en verdiløs bil og en bitter erfaring rikere.

 

Klager på bruktbiler

Årlig omsettes det ca. 400.000 bruktbiler her i landet. 60% omsettes privat. Mange bilkjøpere og selgere får seg en kjedelig overraskelse i ettertid. Som kjøper erfarer mange hvor tungt det kan være å få en selger til å akseptere at de skal betale for feil som oppdages. Mange selgere tror at de er uten ansvar spesielt når de har skrevet i kontrakten at bilen selges som den står.

Kjøp og salg av bruktbil har i alle år toppet Forbrukerrådets statistikker. Forbrukerrådet mottar årlig ca. 15.000 henvendelser om bil. De fleste henvendelsene gjelder bruktbiler. I tillegg får også bilorganisasjonene og advokatene flere tusen henvendelser årlig fra uheldige kjøpere og selgere av bruktbiler.

 

Bilforretning eller privat

Fordelen med å kjøpe bruktbil er selvfølgelig at dette er billigere enn en ny bil, og at du ikke trenger å tenke på at nye biler faller mest i verdi de første årene.

Hvis du har bestemt deg for å kjøpe bruktbil må du først tenke gjennom om du skal kjøpe av en privatperson eller gjennom en bilforretning. Kjøper du av en privatperson kan du finne en billigere bil, men usikkerheten er større hvis det viser seg å være noe galt med bilen.

De dyreste bruktbilene finner du hos merkeforhandlerne, men da er det ofte lettere å klage på feil fordi forretningene har et navn og rykte å ta vare på. Blant bruktbilforhandlere ellers finnes det mye blandet kvalitet. Forsøk å finne en forretning som du har hørt om, og som du vet har drevet i noen år. Du kan eventuelt sjekke med firmaregisteret i Brønnøysund.

 

Tips før kjøp

– Sjekk prisen i prislister eller med flere bilforhandlere før du bestemmer deg.

– Undersøk bilen så nøye du kan, og ta en lengre prøvetur med den. Du bør helst få med noen som har greie på bil. Still spørsmål hvis du oppdager noe du lurer på.

– Sjekk i serviceheftet hvis dette finnes.

– Få en tilstandsrapport fra NAF eller et autorisert verksted. Testrapporter fra andre bør du være skeptisk til. Hvis selgeren ikke vil betale for en test, kan det være god investering å ordne det selv.

– Krev at det skrives en kontrakt hvor det går fram følgende: Kjøpesum, kjørelengde, aldre, at bilen er gjeldfri og at årsavgift er betalt, tidligere kollisjonsskader/reparasjoner, problemer/ mangler som selgeren kjenner til og eventuelt punkter selgeren garanterer deg muntlig.

– Be om å få se kvittering for at det er betalt årsavgift og forsikring.

– Kontakt Brønnøysundsregisteret for å sjekke om det er registrert noe gjeld på bilen.

– Forsøk å bli enig med selger om at 30% av kjøpesummen holdes igjen til du har sett en tilstandsrapport og undersøkt om det er registrert noe gjeld på bilen i Brønnøysundsregisteret.

– Få tak i Forbrukerrådets brosjyre om kjøp av bruktbil hvor du blant annet finner en guide for egentest, utkast til kontrakt og tilstandsrapportskjema.

 

Hvilke rettigheter har du?

Hvis du oppdager noe galt med bruktbilen kan du klage til selgeren. Dette må du gjøre så snart du oppdager noe. Dine rettigheter er litt forskjellig ettersom du har kjøpt bilen i en forretning eller privat.

Har du kjøpt av en privatperson er klagefristen to år. Har du kjøpt av en forretning er fristen hele fem år for deler som er ment å vare så lenge. Det kan ikke avtales kortere klagefrister. En bruktbilgaranti på f.eks. tre måneder hindrer deg ikke i å kunne klage på mangler som du oppdager senere.

Hvis du kjøper en gammel bil må du imidlertid akseptere at deler blir slitt, og at noen deler må skiftes ut jevnlig. I løpet av en bils levetid blir ca. 500 av bilens totalt 15.000 deler skiftet ut. Slitasjedeler som må skiftes ut til vanlig tid, kan du ikke kreve at selgeren dekker. Har du fått en bruktbilgaranti kan selgeren ha påtatt seg ansvar også for slike feil i en periode.

En annen forskjell mellom kjøp i forretning og privat er at det stilles strengere krav til profesjonelle selgere om å gi opplysninger. Dessuten vil en profesjonell selger normalt være ansvarlig for at bilen er trafikksikker enten han kjenner til at det er noe galt eller ikke. Får du en mangellapp dagen etter at bilen er kjøpt, kan du som oftest kreve at bilforretningen ordner opp.

 

Solgt som den står

Når du kjøper bruktbil er det vanlig at det står i kontrakten at den selges som den står, uten ansvar for skjulte feil. Som kjøper skal du være oppmerksom på at dette betyr at det blir vanskeligere å klage i ettertid. Det betyr likevel ikke at du står uten klagemuligheter.

Bilen har likevel mangler hvis:
– Selgeren ikke snakker sant om bilens egenskaper og hvordan den er brukt, f.eks. at du får opplyst at den er fem år yngre enn den er.

– Selgeren lar være å fortelle om vesentlige forhold, f.eks. at bilen er kollisjonsskadet eller at oljeforbruket er unormalt høyt.

– Bilen er i vesentlig dårlige stand enn du hadde grunn til å regne med i forhold til prisen. Du trenger ikke å tåle mange feil ved bilen hvis du har betalt det som er vanlig for biler av samme merke og årsklasse. Har du kjøpt en gammel bil for en billig penge, må du akseptere at den ikke er feilfri.

 

Klagemuligheter

Du bør skrive et brev til selgeren så snart du oppdager noe galt, med tilbud om at selgeren kan fikse bilen for egen regning innen en bestemt frist.

Kommer du ikke noen vei med klagen kan du enten få hjelp av Forbrukerrådet, en bilorganisasjon f.eks. NAF eller en advokat.
Forbrukerrådet kan behandle klagen gratis og eventuelt sende den til endelig avgjørelse i Forbrukertvistutvalget. Problemet er at saksbehandlingen tar lang tid. Kanskje to og et halvt år før du har en avgjørelse i Forbrukertvistutvalget. Er det tekniske uklarhet bør du få NAF eller et verksted til å skrive en rapport. NAF kan også hjelpe deg med å skrive brev til selgeren hvis du er medlem, men hvis saken ikke løser seg raskt må du få hjelp av en annen.

Hvis du går til advokat vil dette koste penger, men dine rettshjelpsutgifter vil gjerne kunne dekkes av bilforsikringen din. Egenandelen er som regel 2.000 kroner + 20% av utgiftene. Hvis krangelen gjelder et større beløp (over 30-40.000 kroner) som det haster å få avklart (f.eks. fordi du ønsker å gå fra kjøpet) bør du vurdere å bruke advokat. Blir det nødvendig med retts-sak er det sjeldent at saken går så langt som i eksempelet foran.