Boligkjøpforsikring hos HELP

Har du kjøpt boligkjøperforsikring hos HELP og oppdaget feil ved boligen du kjøpte?

Det er viktig at du er kjent med at du selv bestemmer hvilken advokat du vil bruke. Valg av advokat påvirker ikke hvor mye rettshjelp du har krav på. Forbrukeradvokaten kan bistå deg, selv om du er forsikret gjennom Help forsikring.

Dette sier vilkårene til Help om valg av advokat:

Hvis Sikrede ønsker at saken i stedet skal håndteres av en annen advokat etter Sikredes valg, kan dette meldes til Selskapet ved registrering av saken. Selskapet dekker alle nødvendige kostnader vedrørende sakshåndteringen, herunder advokatutgifter, fagkyndigutgifter, rettsgebyr og eventuelt idømte sakskostnader. I de tilfeller der saken håndteres av en annen advokat etter Sikredes valg, dekkes advokatutgiftene i henhold til offentlig salærsats.

Boligkjøperforsikring tilbys også fra Norwegian Broker og selges gjennom meglerne til DnB og Proaktiv/Proa, men Help forsikring er klart størst i markedet.

Hvis du ikke har tegnet boligkjøperforsikring, skal du være klar over at du har en advokatdekning gjennom rettshjelpsdekningen i din hjem- eller innboforsikring. Du kan også ha slik dekning gjennom andre forsikringer, for eksempel gjennom arbeidet ditt.

Forbrukeradvokaten er et uavhengig advokatfirma med lang erfaring og bred kompetanse fra tvister om boligkjøp. Se for eksempel:

–        http://www.hegnar.no/eiendom/article306349.ece

–        http://www.tv2.no/underholdning/hjelperdeg/-huskjoep-er-en-risikosport-4034231.html#.UvTScLCYaUk

Ta kontakt med oss før du kontakter forsikringsselskapet, så får du uavhengig og nøytral informasjon om dine rettigheter og muligheter.

Vi tilbyr en gratis og uforpliktende vurdering av din sak og veiledning om hvilke rettigheter du har i forhold til Help-forsikringen og dine andre rettshjelpsdekninger. Vi hjelper deg med råd om hvordan bør du gå frem for å få best mulig bistand og best mulig resultat i din sak.

Du er også velkommen til å ta kontakt med oss dersom du allerede har kontaktet HELP eller andre boligkjøperforsikringer og fått vite at de ikke kan hjelpe deg. Vi kan gi deg en «second opinion» og informere deg om dine muligheter.

 

Les mer om boligkjøperforsikring:

Om boligkjøperforsikring
http://www.klikk.no/bolig/boligokonomi/article573633.ece

Tilsynsrådet om boligkjøperforsikring
http://www.advokatbladet.no/2013/05/grondal-co-help/

Forbrukerrådet om boligkjøperforsikring
http://www.na24.no/article3557087.ece

Ekspertene er uenige om du trenger boligkjøperforsikring
http://www.dinepenger.no/bruke/ekspertene-uenige-om-du-trenger-boligkjoeperforsikring/22981140

 

Les hvorfor Forbrukeradvokaten er skeptisk til boligkjøperforsikring:

Dine Penger april 2015 (PDF)

Innspill om boligkjøperforsikring (PDF)