Boligtvister – hvor langt skal du gå?

Hvis du skal klage på mangler eller forsinkelser ved eiendoms-kjøp, må du henvende deg til selgeren så fort som mulig. Hvis det er en mangel kan dere sjekke om utbedringen vil bli dekket av en forsikring, eller av andre som kan bli ansvarlig. Hvis dere ikke blir enige, og det er et beløp av noe størrelse dere krangler om, kan du kontakte advokat. Normalt bør nok diskusjonen gjelde minst 20.000 kr, før advokat kontaktes. For mindre beløp kan du eventuelt vurdere å sende en forliksklage på egenhånd. Er det tegnet en eierskifte-forsikring kan klage sendes til forsikringsklagekontoret. Kommer dere ingen vei med forhandlinger, må tvisten eventuelt avgjøres av domstolene. Da bør nok kravet være bortimot 50.000 kr.

Her er en liste, med anbefalinger om hvor langt du bør gå med saken. Listen tar utgangspunkt i utbedringskostnader for manglene;

– Under 10.000 kr: Skriftlig klage. Du bør neppe gå videre med saken, med mindre dette er blitt så prinsipielt at du er villig til å ta risikoen.

– 10-20.000 kr: Her bør du vurdere om du skal ta saken til for­liksrådet uten advokathjelp. Hvis saken er enkel kan forliks­rådet avsi en bindende dom. Forsikringsklagenemnda er aktuelt hvis det er tegnet eierskifteforsikring. Bruker du advokat kan vinningen gå opp i spinningen, selv om hjemforsikringen dekker hoveddelen av kostnadene. Har du en helt klar sak, kan advokat likevel vurderes.

– 20.-50.000 kr: Du kan få en advokat til å vurdere saken. Om nødvendig kan saken sendes til forliksrådet eller Finansklagenemnda. Blir det nødvendig med rettssak må du vurdere risikoen opp mot det du kan tjene.

– Fra 50.- 100.000 kr: Hvis du har en rimelig god sak, bør du gå til advokat. En rettssak kan være aktuelt uten at omkost­ningene spiser opp tviste­beløpet. En risiko er det selvfølgelig alltid. Oftest vil en domstol komme til at hver av partene dekker sine omkostninger. Taper man helt, risikerer man imidlertid å måtte dekke motpartens omkostninger.

  • Ola Fæhn

    Hei! Selger opplyste ikke om at det var rotter i kjelleren, men har skriftlig innrømmet at han visste det. Dyrt å løse problemet. Eierskifteforsikringsselskapet tilbyr meg lusne 15.000,-. Hva gjør jeg? Finansklagenemda? Jon

  • Forbrukeradvokaten

    Hvordan du bør gå videre med saken, er avhengig av hvor mye det koster å utbedre, hvilken risiko du er villig til å ta og hvor mye det haster med å finne en løsning. Du kan få en veiledning av å lese http://forbrukeradvokaten.no/boligtvister-hvor-langt-skal-du-ga/. Det er ikke alltid Finansklagenemnda er det vi anbefaler i slike saker.