«Sjarmerende liten enebolig» viste seg å ikke være så sjarmerende allikevel!

I egenerklæringsskjemaet som lå ved prospektet hadde selgerne opplyst at de ikke kjente til mangler ved det elektriske anlegget. Kort […]
Les videre →

Nye saker i domstolene

LE-2015-54946 NCLs takstmann ikke objektiv Lagmannsretten har den 15. januar 2016 uttalt at en takstrapport NCL hadde innhentet “inneholder unøyaktigheter […]
Les videre →

Avslag på eierskifteforsikring? Ikke gi deg! Kr 230.000 utbetalt i gjennomsnitt

Vi i Forbrukeradvokaten har spesialisert oss på boligkjøpstvister. Vi har nå gjennomgått 50 ferdigbehandlede saker i våre arkiver. I 2014 […]
Les videre →

Aktuelt: Protector måtte utbetale 630.000 kr

Kjøperen reklamerte til Protector på råte og svakheter i bærende konstruksjon på et eldre hus. Senere ble det også reklamert […]
Les videre →

Boligtvister – hvor langt skal du gå?

Hvis du skal klage på mangler eller forsinkelser ved eiendoms-kjøp, må du henvende deg til selgeren så fort som mulig. […]
Les videre →

Selgers krav

Selgerens krav hvis du ikke følger opp: Hvis du ikke betaler eller oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, kan selgeren rette […]
Les videre →

Krav ved mangel eller forsinkelser

Du har en rekke mulige krav mot selg­eren ved forsinkelse eller mangler. Noen krav gjelder bare ved forsinkelser, andre bare […]
Les videre →

Reklamasjonsbrev

Dette bør du få fram i et reklamasjonsbrev: – Hva du har oppdaget og holder mottakeren ansvarlig for. – Tilbud […]
Les videre →

Klager/reklamasjonsfrister

Når du har overtatt boligen, bør du så snart som mulig undersøke den og melde fra hvis du finner feil. […]
Les videre →

Typiske mangler

Bad: Baderom som ikke holder tett er nok den hyppigste mangelen ved brukte boliger. Det kan ta mange år før […]
Les videre →