Dødsbo og testmente

Arv og skifte

Forbrukeradvokaten har erfaring med arv- og skiftesaker. Vi tilbyr bistand med å opprette testament og har også bistått i en rekke skifteoppgjør og skiftetvister etter dødsfall. Du kan lese om dine rettigheter nedenfor:

1. Arvelovens fordeling
2. Testamente
3. Arveavgift