Espen Ulland

Telefon: 23 20 32 32

Dir. telefon: 23 20 32 35

Mobil: 90 59 51 74

e.ulland@forbrukeradvokaten.no

Har vært ansatt hos Forbrukeradvokaten siden 2005 og har omfattende prosedyreerfaring. Spesialisert seg innenfor boligkjøpstvister og skrevet avhandling om ”Beregning av prisavslag etter avhl. § 4-12”. Bistår også flere næringslivsklienter. Tilbyr kurs om forbrukerrettigheter og boligtvister.

 

Arbeidserfaring:

Forbrukeradvokaten, 2005-

Avhandling om beregning av prisavslag, 2005

 

Forbrukeradvokatens  hovedarbeidsområder:

 • Boligkjøp – avhending/eierskifte – fast eiendom
 • Boligbygging – entreprise – bustadoppføring – håndverkertjenester
 • Forbruker- og næringskjøp – bil/båt mv. – Markedsføring
 • Husleie
 • Forsikring
 • Bank
 • Avtale-/kontraktsrett
 • Arv/skifte
 • Personskade – Pasientskade – Yrkesskade
 • Arbeidsrett/arbeidsoppsigelser
 • Alminnelig advokatpraksis innenfor alle saksområder
 • Erfaring med kurs og rådgivning innenfor kontorets hovedområder

Pressebilder