Gry Handeland Løvlien

Telefon: 23 20 32 32

Dir. telefon: 23203234

Mobil: 976 74 354

lovlien@forbrukeradvokaten.no

Er juridisk konsulent og bistår med kontorarbeid og enklere juridisk arbeid. Hun studerer master i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo og har tidligere studert markedsøkonomi på BI Nydalen. Er skribent i studentavisen ”Stud. Jur” ved Juridisk fakultet. Har allsidig erfaring med kontorarbeid både innenfor og utenfor advokatbransjen.