Mette Thorne Lothe

Telefon: 23 20 32 32

Dir. telefon: 23 20 32 38

Mobil: 920 46 325

E-post: mtlothe@online.no

Har jobbet som advokat siden 2001. Har bred erfaring som advokat over hele det forbrukerrettslige området. Har deltatt i en rekke nemnder blant annet Forsikringsskadenemnda, nå Finansklagenemnda. Hun er oppnevnt som utvalgsmedlem i Forbrukertvistutvalget og Husleietvistutvalget, samt som vararepresentant i Markedsrådet. Hun har barnerett spesialfag og psykologi grunnfag. Hun har arbeidet mye med bilrelaterte saker som mangeårig ansatt advokat i Norges Automobil-Forbund.Styreerfaring og har holdt mye foredrag.

Etter avtale med Norges Automobil-Forbund bistår hun NAF-medlemmer i tvistesaker.

 

Arbeidserfaring:

Selvstendig advokatvirksomhet i kontorfellesskap med Forbrukeradvokaten 2007-

Ansatt advokat i Norges Automobil-Forbund, 1997-2007 + 2009-2010

Ansvarlig advokat i Leieboerforeningen, vikariat 2008-2009

Forbrukerrådet, Forbrukerpolitisk avdeling, konsulent og rådgiver. 1988-1997

 

Hovedarbeidsområder:

  • Bil og båt
  • Forsikring
  • Husleie
  • Veitrafikk og førerkortsaker
  • Tvister ved kjøp og salg av fast eiendom
  • Arv og skifte
  • avtale/kontraktsrett

Pressebilder