Ola Fæhn

Telefon: 23 20 32 32

Dir. telefon: 23 20 32 33

E-post: faehn@forbrukeradvokaten.no

Erfaring fra bl.a Forbrukerrådet, Forbrukertvistutvalget, Husleietvistutvalget, Leieboerforeningen, Husbankens klagenemnd, Bank- og

Forsikringsskadenemnda, Juss-Buss og Rådgivningsgruppa på Grünerløkka. Forfatter av flere bøker om forbrukerjuss blant annet Forbrukerjungelboka fra 2005. Holder jevnlig kurs om forbrukerrettigheter og boligtvister.

 

Arbeidserfaring:

Forbrukeradvokaten, 1999-

Advokatfirmaet Simonsen & Co, 1997-1999

Forbrukerrådet, 1995-1997

Forbrukertvistutvalget, 1994-1995

Leieboerforeningen, 1993-1994

Forbrukeradvokatens  hovedarbeidsområder:

 • Boligkjøp – avhending/eierskifte – fast eiendom
 • Boligbygging – entreprise – bustadoppføring – håndverkertjenester
 • Forbruker- og næringskjøp – bil/båt mv. – Markedsføring
 • Husleie
 • Forsikring
 • Bank
 • Avtale-/kontraktsrett
 • Arv/skifte
 • Personskade – Pasientskade – Yrkesskade
 • Arbeidsrett/arbeidsoppsigelser
 • Alminnelig advokatpraksis innenfor alle saksområder
 • Erfaring med kurs og rådgivning innenfor kontorets hovedområder

Pressebilder