Thea Willas Bure

Telefon: 23 20 32 32

Dir. telefon: 23 62 32 40

E-post: bure@forbrukeradvokaten.no

«Bure har vært ansatt hos Forbrukeradvokaten siden januar 2017. Hun har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har erfaring fra ulike rettsområder. Bure har tidligere jobbet med boligrettslige spørsmål i Leieboerforeningen, tvangsinndrivelse av pengekrav i Namsfogden i Oslo, samt med utlendingsrett i UDI. Hun har i studietiden deltatt og gjort det godt i flere prosedyre- og forhandlingskonkurranser.»

 

Arbeidserfaring:

Forbrukeradvokaten, 2017 –
Leieboerforeningen, 2014-2016
UDI 2016
Namsfogden 2015