GARANTIER OG REKLAMASJONER

 • Reklamasjon er den klageretten kjøperen har etter loven.
 • En garanti er et frivillig tilbud om klagerett fra selgeren eller produsenten.

Garantier

Alle nye biler leveres med en eller annen form for garanti. De fleste bilimportører tilbyr i dag 5 år. Noen tilbyr også 7 års garanti på ny bil. En garanti skal gi deg rettigheter ut over de som følger av loven, for biler gjelder typisk en rustgaranti på fem til ti år. Dersom det skal annonseres med en garantitid som er kortere enn fem år, skal lovens reklamasjonsfrist fremgå av annonsen. Dersom det gis garantier med kortere frist og som ikke gir kjøper flere rettigheter enn det som følger av loven, er garantien ulovlig. Slike garantier er i strid med markedsføringsloven.

Garantiene er ofte uklart formulert og inneholder begrensninger, en rustgaranti kan for eksempel begrenses til å gjelde gjennomrusting og ikke overflaterust. Det stilles også opp betingelser for at garantien skal gjelde. Enkelte bilfirmaer stiller som betingelse at sørvisintervallene er fulgt, at det kun er brukt originaldeler eller at bilen bare er reparert på merkeverksted. Slike garantier er ikke nødvendigvis lovlige, men det er selvsagt en vurdering om du skal kjøpe en bil med begrensninger i garantien, eller en med en garanti uten begrensninger. Det er heller ingen grunn til å godta garantien uten videre – som kunde kan man selvsagt fritt forhandle om omfanget av garantien, men problemet er at garantiene ofte er bestemt av importen og at det er vanskelig å nå fram overfor den enkelte bilbutikk.

Ved kjøp av bruktbil gis du ofte en såkalt 50/50 garanti som sier at du og bilselgeren deler utgiftene til reparasjon de første 6-12 månedene. Dette er ofte ikke en egentlig garanti, fordi den ikke gir deg noe mer enn det du har krav på etter loven. Som vi skal se nedenfor har du mange rettigheter i behold selv om du kjøper bruktbil – så ikke la deg lure av en bruktbilgaranti 50/50 eller lignende garantier når du bestemmer deg for hva slags bil du skal kjøpe.

Reklamasjoner

Hvis det er feil ved bilen som du mener selgeren er ansvarlig for, må du melde fra til selger innen rimelig tid (forbrukerkjøpslovens § 27). Dette bør du gjøre skriftlig. Du kan også velge å rette klagen direkte til importør eller til et tidligere salgsledd. Det kan være lurt å rette kravet både mot selger og importør, i tilfelle en av dem skulle gå konkurs eller oppfører seg urimelig. Har du kjøpt bilen av en yrkesselger står det i loven at du har minst to måneder på deg, men også ved slike kjøp bør det skje så raskt du får til. Hvis bilen har en feil som utvikler seg over tid for eksempel rust, kan du bruke litt tid på å studere utviklingen. Det kan likevel være lurt å ikke vente for lenge med å sende en klage, for å unngå lange diskusjoner om det er reklamert innen riktig tid. Før du har klaget til den som solgte deg bilen eller importøren, bør du ikke sette i gang med noen reparasjoner.

LA-2001-01980 (Agder lagmannsrett): 8 måneder for å reklamere på vanninntrengning i kupeen, førte til at kjøperen tapte sitt reklamasjonskrav. Høyesterett har i en sak om boligkjøp antydet at man normalt ikke bør reklamere senere enn 3-4 måneder etter kjøp, hvis man skal være trygg på å ikke tape kravet.

I tillegg til at du må klage innen rimelig tid, må du overholde de absolutte klagefrister. Hovedregelen er at klagen må skje senest to år etter at du overtok tingen. Dette vil være den maksimale fristen hvis du har kjøpt av en privatperson. En bil er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Klagefristen er da fem år, hvis du har kjøpt av en yrkesselger.

Forbrukertvistutvalget 2001-480:Svikt ved ABS-sensor etter fire år. Utvalget viser til reklamasjonsfristen er fem år, selv om det er gitt kortere garanti: ”Femårsfristen gjelder ikke ved feil på slitedeler og andre komponenter som må påregnes skiftet som ledd i normalt vedlikehold på bileierens bekostning i femårsperioden. Feil på komponenter som faller inn under femårsfristen, vil i utgangspunktet være kjøpsrettslig mangel, dersom feilen inntreffer i denne perioden, jf. Rt-1998-774 (høyesterett). At sensoren kan ryke før femårsfristen er ute, er ikke ensbetydende med at forbrukeren må regne med dette.” Kjøperen gis medhold i at dette er en mangel.

Frister i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven

 • Rimelig tid etter burde oppdaget – likt i begge lover
 • 2 mndr. i forbrukerkjøpsloven = alltid rimelig tid.
 • 3-4 mndr. Kan være rimelig tid. Strengere for proffer.
 • 2 år = absolutt frist for proff og noen forbrukervarer.
 • 5 år = forbruker – absolutt frist for varer ment å vare vesentlig lengre enn to år.
 • (Proff som kjøper av en annen proff for å selge videre til forbruker, risikerer å sitte med ansvar tre år ekstra. Forbrukeren kan gå rett på dere.)
 • Anne Killingstad

  Desember 2011 kjøpte jeg en brukt Peugeot 207 på Bertel o Steen i Tønsberg, årsmodell 2007, pris 145000 kroner. Bilen har vært på periodisk vedlikehold; senest 20.03.13 hos Bertel o Steen.
  Søndag 02.03 stoppet bilen mens jeg var ute og kjørte, og gjennom forsikringsselskapet fikk jeg den tauet til BoS, Tønsberg. Der fikk jeg først beskjed om at turboen var ødelagt, noe som ville koste 23000 kroner. Etter som jeg ikke hørte noe fra bilverkstedet på noen dager, ringte jeg selv og fikk da vite at hele motoren måtte skiftes, og at prisen ville bli minst 70000 kroner.
  Etter å ha undersøkt litt, har jeg fått forståelse av at man har rett til å heve kjøpet eller evt få annen form for erstatning hvis gjenstanden ikke holder hva som er forventet levetid 5 år etter kjøpet.
  Jeg er avhengig av bil i jobben, og har ikke fått tilbud om lånebil.

  På forhånd tusen takk for hjelpe!
  Mvh
  Anne Killingstad
  Tlf mob 920 61170

 • Ola Fæhn

  Det er riktig at reklamasjonsfristen er fem år. Oppstår det mangler i løpet av disse fem årene, kan du kreve erstatning etc. Feil som skyldes brukerfeil, normal slitasje eller påvirkning utenfra er ikke mangler i lovens forstand. Det kan være utfordrende å avgjøre om noen av disse unntakene er aktuelle. Det må da kanskje innhentes teknisk og juridisk bistand for å vinne den diskusjonen. Forbrukeradvokaten kan bistå deg. Gjennom din bilforsikring vil du få dekket hoveddelen av dine saksomkostninger. (Egenandelen er 4000 kr + 20 % av påløpte kostnader til juridisk og teknisk bistand).

 • Thomas

  Hei hei.
  Jeg kjøpte en bil for 1,5 år siden med bruktbilgaranti. Vurderer nå å selge bilen igjen. Følger da resten av garantien bilen eller opphører den ved videre salg? Hvordan er reklamasjonsretten? Blir den rettet mot forhandler eller meg som privatperson om noe skulle oppstå?
  Mvh
  Thomas

  • Forbrukeradvokaten

   Med mindre det står noe annet i garantien, så følger den ved videresalg. Uansett følger reklamasjonsretten ved videresalg. Reklamasjonsretten er fem år, hvis bilen ble solgt av en profesjonell. Ved salg fra forbruker til forbruker er reklamasjonsfristen 2 år. Den som kjøper kan velge å forholde seg til den han har kjøpt av eller tidligere salgsledd. Det er kjøpers valg.

 • Inger-liise sand

  Hei, leaset ny bil Toyota auris i 3 år og kjøpte bilen desember 2013. Nå har jeg vært på service og fulgt alle disse. Fikk broblemer med bremser som ble skrapet for belegg i juli 2013, nå har samme feil kommet og toyota skal ha 10 000 for og bytte bremser foran og bak. Bilen er ikke 4 år før i desember 2014. Er dette normalt? Gjelder ikke 5 års garanti fordi jeg har leaset den først? Mvh inger-lise sand

  • Forbrukeradvokaten

   Det er fem års reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven hvis bilen er kjøpt privat. Er det en fem års garanti på bilen, fremgår det av garantivilkårene om denne ikke gjelder hvis bilen er leaset først. Jeg tviler på at det er regulert noe unntak i garantivilkårene om dette, men uansett vil forbrukerkjøpsloven gi reklamasjonsrett ved privatkjøp. Det neste spørsmålet er om problemer med bremsene er en mangel ved bilen som gir det krav på reparasjon uten at du betaler noe for det. Deler av bremsene er utsatt for en form for slitasje, som kan føre til utbedringsbehov før det er gått fem år. Normal slitasje er ikke mangel etter forbrukerkjøpsloven. Andre deler av bremsen skal nok vare i fem år. Jeg anbefaler deg å forhøre deg med et verksted, om det som er ødelagt med dine bremser er en slitasjedel som må forventes å måtte ordnes før det er gått fire år. For øvrig pleier Toyota å score bra på tester om god kundebehandling, så du kan jo minne dem om dette. Mvh Ola Fæhn, Forbrukeradvokaten

   • Inger-liise sand

    Takk for god hjelp:) de gikk betraktelig ned i pris:) og noe fikk jeg på garantien. Med vennlig hilsen Inger-lise sand

 • Nils Schønn

  Hei,

  Kjøpte en brukt bil for 33000 den 30/4 av en privatperson, overtagelsedato den 2/5-14.
  Den holdt i 2 dgr, totalt 250km, sen ble den ødelagt å kjørt møller jessheim.
  Nå etter å stått der i en uke, viser det seg at mesteparten av delene til motorn er ødelagt. så de vill ha omtrent 35000-40000 for reperasjonen.

  Selger er ikke villig til å hjelpe til med ei krone

  Hva er sjansen for meg å vinne hvis jeg tar selger til forliksrådet.
  Har signert på en brukt bil uten garanti kontrakt ustedt av NAF.

  Takker for svar

  Mvh
  Nils

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg vil anbefale deg at du tar saken inn til Forbrukerrådet, ikke Forliksrådet. Du må få Møller til å lage en takst over hva som er galt og hva som er årsak til problemene. Ettersom du bare fikk kjørt den i to dager, vil du kunne få sympati for saken din og gehør for at bilen var i dårligere stand enn du kunne forvente. Det er derfor ikke utelukket å få gehør, men rapporten fra Møller (eller en annen reparatør), vil være av betydning for dine rettigheter. Brukerfeil, normal slitasje og ytre påvirkninger er ikke mangler du kan kreve dekket. Mvh Ola Fæhn, Advokat

 • Sten

  Hei, jeg solgte en mersedez benz ML 270 CDI 2001 modell den 27 Januar 2014 til proff bil firma og kjøpte en bil tilbake. Nå, 27 Mai 2014, 4 måneder etter salget, kommer bilfirma til meg og sier ny eier (de solgte bilen videre) har oppdaget feil på bilen (lekkasje dyser, summelyder i girkasse differensial) og ønsker at jeg betaler 16,000 kroner for å dekke dette. I salgskontrakten står det at bilen selges usett, eventuelle feil jeg viste om var opplyst i kontrakten, utover det som var opplyst var det ingen feil eller mangler på bilen. Jeg er ingen mekaniker eller bil ekspert og har generelt lite greie på bil, forstår at det er klagefrister og rettigheter, men bilen ble solgt usett til proff bilfirma og jeg har ikke vist om mangler. Hvilken rettigheter har jeg her? Det må jo forventes svakheter på en 13 år gammel bil og det virker urimelig at jeg på betale dette her. Ser frem til hyggelig svar. Vh Sten.

 • Ola Fæhn

  En 13 år gammel bil vil ha en del slitasjepunkter som man må forvente. Normal slitasje, brukerfeil og påvirkning utenfra er ikke mangler. Har du opplyst om alle ting du har kjent til er det med andre ord begrenset hvilke krav du kan få ansvar for. En del feil med bilen kan du likevel få ansvar for. Du bør undersøke med en bilkyndig person om feilene på bilen er av en slik art at det er ut over hva man normalt må forvente eller om det er sannsynlig at det kan skyldes brukerfeil. Vær klar over at bilfirmaet som videresolgte bilen kan ha et større ansvar enn deg, fordi de er profesjonelle og fordi deres ansvar reguleres av en strengere lov enn ditt salg.

  Ola Fæhn

 • Gunnar

  Hei,

  ble i dag avkrevd NOK 1715,- av en servicetekniker som skiftet avløpspumpe på vaskemaskinen som jeg kjøpte for 2,5 år siden. Han så ingen feil på pumpen, men det ble uansett det som var “reparasjonen”.

  Leverandøren/Electrolux sier at pumpen er en slitasjedel som kun har to års garanti – følgelig vil ikke min reklamasjon tas til følge.

  Hva er deres tanke om dette?

  Mvh
  Gunnar

  • Ola Fæhn

   Jeg mener at en pumpe til en vaskemaskin skal ha vesentlig lenger levetid enn to år og at det ikke er forventbart at denne må skiftes etter 2,5 år. Dersom det skulle være deler på en vaskemaskin som har så kort levetid så må dette komme mye tydeligere frem ved markedsføring av maskinen. Forbrukertvistutvalget har en streng praksis på dette området, så jeg ingen tro på at leverandøren får gehør. Send en klage til Forbrukerrådet hvis de ikke gir seg. Lykke til. Ola Fæhn, advokat

 • Per Andreas Thorp

  Hei,

  Kjøpte en bil hos en fohandler i 2012, bilen er 2010 modell. Bilen ble solgt for en kunde, men det var forhandleren som hadde solgt bilen ny til denne kunden. Nå var det en feil på den såkalte EGR ventilen som måtte skiftes. Forhandleren hevder at han ikke tar denne ventilen som reklamasjon. NB. dette er en vanlig feil på denne motortypen.
  Feil nr. 2, dørhåndtaket har løsnet og må skiftes, har ikke vært utsatt for noen spesiell ytre belastning/skade, kun vanlig bruk.
  Omfattes disse manglene av reklamasjonsretten etter din oppfatning?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis ventilproblemet er en vanlig feil på motortypen er det et spørsmål om dette er innenfor hva man må forvente. Det er imidlertid ikke nok at en forhandlet vet at dette er en vanlig feil. Det må være en generell kunnskap blant ukyndige kjøper at dette er en vanlig feil, dersom det ikke skal være en reklamasjon. Jeg forutsetter også at dette ikke er en normal slitasje eller brukerfeil. Jeg mener derfor at dette nok vil falle under vanlig reklamasjonsrett. Det samme gjelder dørhåndtaket, men der kan det nok bli en diskusjon om det har vært utsatt for vanlig bruk eller om det er en brukerfeil. Er det ingen ytre tegn på spesiell hard belastning, vil jeg mene at forhandleren må bevise at dette eventuelt er en brukerfeil. Ola Fæhn, Forbrukeradvokaten

 • Stine

  Hei! Jeg har litt spørsmål angående garanti på bil. Kjøpte bilen min i januar 2012 av bilforhandler med garanti på 3 år/50 000km. Bilen hadde hatt en eier før meg og var førstegangs registrert den 04.08.11. Når jeg kjøpte den hadde den gått 11 000 km. Gjelder garantien fra den var førstegangs registrert eller fra den dagen jeg kjøpte bilen?

  • Forbrukeradvokaten

   Nybilgarantien gjelder fra forrige eier overtok bilen. Reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven gjelder fem år fra du overtok. Du er som regel like godt beskyttet av lovens reklamasjonsrett som av garantibestemmelser. Dette fordi en forhandler ikke har lov til å gi en forbruker dårligere garantirettigheter enn lovens reklamasjonsbestemmelser. Loven går langt i å beskytte en forbruker mot mangler. Ola Fæhn, Forbrukeradvokaten

 • marian

  Hei. kjøpte en helt ny bil fra forhandler for 1 år siden for 200.000
  Den har vært inne på verksted 2 ganger på grunn av lekasje en gang i kaoseriet og en gang i døren. den har vært inne 2 ganger utenom dette på grunn av airbag sensoren var gått i stykker.har en nybil garanti på 5 år. siden jeg kjøpte bilen helt ny og har hatt så mye problemer med den på 1 år. vil jeg prøve og heve kjøpet. hva mener du jeg har rett til? er ikke lett og snakke med forhandleren med sånne ting. de trekker jo frem at det er derfor du har en garanti på 5 år. er ikke altid like lett og vite om lover og regler. mvh linda

  • Forbrukeradvokaten

   Forbrukerkjøpsloven sier at “Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig”. I ditt tilfelle har det vært ulike problemer. Får du tilbake problemet med airbagen, kan det bety at de har mistet sin rett til å reparere den. Ved bilkjøp kan det bli spørsmål om det er urimelig å nekte ytterligere avhjelp, selv om man har brukt opp sine to forsøk, fordi en bil er så teknisk komplisert. Det er ikke sikkert at en forhandler vil få gehør for det. Loven har bare en fast grense for samme mangel. Det betyr imidlertid ikke at du må tåle ubegrenset med utbedringsforsøk av ulike typer mangler. Det går en grense hvor det i vurderingen må tas hensyn til type mangler, hvor hyppig, hvor mange utbedringer det har vært og om man f.eks. har fått lånebil de gangene den har vært på verksted. Dessuten er det viktig å merke seg at du neppe får hevet en bil som er ferdig utbedret. Det betyr at du uansett må vente å se om du får flere problemer fremover. Får du et nytt alvorlig problem i nær fremtid, kan du gi beskjed til forhandleren at du ikke ønsker reparasjon men heving. Du bør gi klar beskjed om at du ikke aksepterer at de utbedrer, hvis du skal nå gjennom med et hevningskrav. Ola Fæhn, Forbrukeradvokaten

 • Tr

  Hvordan forholder det seg når et firma kjøper en bruktbil av en privatperson for å bruke den i firmaet? Er det kjøpsloven som da gjelder?

 • Ola Fæhn

  En kjøper som handler for bruk i næringsvirksomhet reguleres av kjøpsloven. Forbrukeradvokaten Ola Fæhn.

 • Arnfinn Aarnes

  Hei, jeg kjøpte Audi A4 2010 modell Høsten 2012. etter en måneds tid tok jeg kontakt med forhandler for å melde at bilen hadde et veldig høyt oljeforbruk. Jeg fikk beskjed om det er helt normalt og ikke noe å bekymre seg for. Jeg følte meg litt usikker på dette svaret, og tok kontakt med NAF for høre om dette stemte. Representanten fra NAF bekreftet at den type motor som jeg har, har et høyt oljeforbruk. Når jeg hadde fått bekreftet dette, slo jeg meg til ro med at jeg måtte regne med et høyt oljeforbruk. Etter hvert økte forbruket enda mer, og til slutt tok jeg kontakt med verkstedet hos forhandler på nytt, og da foreslo de å ta en oljeforbruksmåling. Målingen viste et forbruk på 2 liter på 1000 km. Dette er et ekstremt forbruk skyhøyt over akseptabelt nivå som er en halv liter på 1000 km. dette kan både kan være skadelig for bilen, og gir betydelig økte driftskostnader. Siden nybilgarantien gikk ut for ett år siden, mener forhandler at jeg må dekke hele kostnaden for reparasjon. Det er stor reparasjon som vil koste mange tusen kr. Til saken hører også at høyt oljeforbruk på den type bil jeg har, er et godt kjent problem, noe også forhandler bekrefter. Siden jeg ikke lenger har nybilgaranti lurer jeg på om det vil være grunnlag for reklamasjon. Jeg vil hevde at verkstedet burde ha kalt meg inn til kontroll når meldte om høyt oljeforbruk høsten 2012. Det andre er at jeg kjøpte en bil det faktisk var en alvorlig feil ved.
  Mvh
  Arnfinn

  • Forbrukeradvokaten

   Selv om nybilgarantitiden er gått ut, har du 5 års reklamasjonsfrist på bilen. Hvis du har rett i at forbruket er skyhøyt over akseptabelt nivå, så er dette en mangel ved bilen. Jeg ser også at du har et poeng med at forhandler kan få ansvar for at oljeforbruket ikke ble reklamert mot produsenten innenfor garantitiden, men slik jeg ser det er det uvesentlig, så lenge du er innenfor lovens reklamasjonsfrist. Blir du avvist og trenger bistand, så er du velkommen til å ta kontakt. Ola Fæhn, Forbrukeradvokaten

 • Arnfinn Aarnes

  Hei
  Viser til mail over angående reklamasjon på Audi A4 med høyt Oljeforbruk. Jeg har fått en tilbakemelding fra forhandler om at Importør vil dekke 90 prosent av kostnadene til deler og reparasjon, som vil koste 90.000 – 100.000 kr. Det vil gi meg en utgift på 9-10.000. Bør jeg si ja til dette tilbudet?
  Mvh
  Arnfinn

  • Forbrukeradvokaten

   Når du har en mangel ved bilen, skal det strengt tatt ikke koste deg noe å få dette utbedret. På den annen side, må man veie opp hva det vil koste av tid og ressurser å få til en 100 % løsning. Jeg hadde nok personlig gått med på denne 90 % løsningen, for å bli ferdig med saken.

 • Jørn Håvard

  Hei! Solgte en 98.mod Toyota Landcruiser med automat gir i august. Dette er en bil jeg selv har eid i 2 år. Nå ringer kjøper å sier girkassen er havarert. Å koster ca 30000,- for ny. MÅ jeg bare belage meg på å bare punge ut å erstatte skaden? Eller har jeg noen rettigheter som privat selger. Skreiv ein ryddig salgs kontakt. Dette er selvfølgelig leit for kjøper. Men dette er en snart 17 år gammel bil.

  • Forbrukeradvokaten

   Spørsmålet er om feilen som er skjedd med girkassen din må kunne forventes når den er 17 år gammel, eller om dette er utenfor hva en kjøper normalt må forvente. Mange deler ved girkassen er nok utsatt for slitasje, slik at det må kunne forventes kostnader etter noen år. Du bør svare kjøperen at du trenger en rapport fra et verksted som sier hva som er galt og gjerne også om de kan si noe om denne delen må kunne forventes etter 17 år. Videre kan du sjekke avgjørelser på Forbrukertvistutvalgets nettside (www.ftu.no). Ola Fæhn, Forbrukeradvokaten.

 • Kim Reyes

  Hei.
  Ble lykkelig eier av en Skoda 28.09.2012 og har nå eid bilen litt over to år.
  19.10.2014 stoppet bilen opp og vi fikk kjørt bilen hjem i “nød-modus”
  Kom i kontakt med en mekaniker som sa det kan være en kombinasjon av defekt EGR-ventil sammen med tett dieselpartikkelfilter som må byttes. En regning på over 20000kr+ Dieselpartikkelfilteret skal vare ut bilens levetid har jeg hørt.

  Skodas garantiordninger for biler reg. 1 gang etter 1.11.2001. Lyder som følger:
  – 3 års Norgesgaranti. (Direkte slitasjedeler er untatt fra garantien)
  – 3 års Norgesgaranti på Skoda originaldeler (Direkte slitasjedeler er untatt fra garantien)
  Begge garantiene gjelder i tre år eller 100.000 km.
  Faller dette inn under Skodas garanti? Og hvilke rettigheter har jeg? Garanti/Reklamasjon?

  Jeg har også tenkt å ta bilen inn på 90.000 km service, men det var før hendelsen inntraff. Bilen har nå passert. 95.000 km.

  Mvh.
  Kim Reyes

  • Forbrukeradvokaten

   Er bilen kjøpt privat har du fem års reklamasjonsrett. I tillegg har du garantiretten på tre år, så du er godt innenfor. Normal slitasje er unntatt fra både garantien og reklamasjonsretten. I tillegg er brukerfeil og ytre påvirkning unntatt fra reklamasjonsretten (og mest sannsynlig også fra garantien). Spørsmålet er derfor om feilen du har opplevd faller inn under begrepene normal slitasje, brukerfeil eller ytre påvirkning. Hva som faller inn under begrepet normal slitasje må du forhøre deg med en teknisk kyndig om. I tillegg kan du søke Forbrukertvistutvalgets avgjørelser (ftu.no) for å se om det finnes avgjørelser på de delene du har problemer med. Du nevner at du har gått over serviceintervallet. Dette trenger ikke å ha noe å si, men dersom feilen som har oppstått mest sannsynlig kunne ha vært oppdaget/hindret på servicen, så kan dette få betydning for dine rettigheter. Ola Fæhn, Advokat.

   • Kim Reyes

    Hei.
    Takk for rask respons.
    Beklager, men glemte helt å nevne årsmodellen på bilen. Det er en 2008 modell.
    Da blir vell saken litt annerledes?

    • Forbrukeradvokaten

     Hvis det er en 2008 modell, så har nok nybilgarantien gått ut. Reklamasjonsfristen etter loven gjelder imidlertid fra bilen ble overtatt av deg, fra den du kjøpte av. Dette gjelder selv om den er kjøpt brukt. Fristen er fem år fra overtakelsen, hvis det er et forbrukerkjøp. Spørsmålet blir derfor det samme, om dette er en mangel ved bilen eller en brukerfeil, slitasjefeil eller ytre påvirkning. Ola Fæhn, Forbrukeradvokat.

 • Roar Svensen

  Hei, kjøpte en VW Golf 22. august og fikk med en 50/50 garanti på 3 mnd. Nå viser det seg at turboen mest sannsynlig må skiftes. Er dette noe som jeg må regne med å betale halvparten av, estimert pris er ca. 17-18000? Trodde 50/50 gjaldt hovedsakelig slitasjedeler, og turboen kan vel strengt tatt ikke klassifiseres som en slitasjedel? Selger ga klar beskjed om at motor og girkasse ble dekket av han uansett innen 3 mnd, har ikke dette skriftlig.

  På forhånd takk for svar!

  Mvh
  Roar

  • Ola Fæhn

   Nybilgarantiene skiller ikke nødvendigvis mellom biler kjørt i næring eller privat, men det kan nok variere, så les garantivilkårene. Det er også mulig at lovens reklamasjonsfrist vil gi deg rettigheter uansett. Ola Fæhn

 • Stig Hedstrøm

  Hei
  Har oppdaget en vannlekkasje under flisene på badet som også har trukket opp mot vertikal vekk og forårsaket rate.
  Har hatt inne uavhengifge fagfolk (rørlegger, fliselegger samt takstmann fra forsikring) og de alle har konkludert med at lekkasjen skyldes manglende membran “krage” rund sluken i dusjen, dvs feil/mangel på utført arbeid. Desverre ble feilen oppdaget 5,5år etter jobben var gjort, følgelig etter utløp av reklamasjons frist.
  Dette fører til 2 spørsmål:
  1. Vil reklamasjonsretten gjelde hvis det kan bevises at skaden “oppsto” innen reklamasjonsfristen utløp?
  2. Hvis ikke, hvilke rettigheter mot ansvarlig håndtverker måtte jeg eventuellt ha siden man kan bevise feil/mangel allerede ved fedigstillelsen 5,5 år siden?

  • Ola Fæhn

   Fem års fristen for å reklamere etter håndverkertjenesteloven gjelder, selv om du kan bevise at skaden oppsto før. Det er etter loven kun unntak hvis det er garantert lengre tid eller hvis håndverkeren har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro. Med andre ord hvis det er utført et ekstremt dårlig arbeid på badet, har du en mulighet til å reklamere selv om det er gått fem år. Det skal en del til for å få gehør for dette, men er håndverkeren en seriøs bedrift som fortsatt lever av å selge god kvalitet, så er det en mulighet for at de hjelper deg likevel. Ola Fæhn

 • Chris

  Kjøpte i 2012 en 06 alfa Romeo 159 1.9 jtdm diesel. Bilen er kjøpt av forhandler og ble førstegangsregistrert i Norge i 2008. Kmstand var da rett i underkant av 50000. Kmstand er pr. Nå rett under 117000 og tannstang ser ut til å ha røket med den følge at servooljen renner ut og bilen er i liten grad kjørbar. Har funnet at svakhet i tannstangen er typisk feil på modellene mellom 06 og 07 og at flere har fått dette dekket på bakgrunn av forbrukerkjøpsloven. Alle servicer er fulgt og bilen gjennomgikk pkk for en måned siden uten at det ble avdekket noe tull med stangen eller servo. Dette må vel falle inn under mangel iom at dette er en fabrikkfeil som er avdekket ved lignende tilfeller tidligere? Slike deler er svært kostbare og må vel kunne forventes å holde lengre enn 117000 km?

  • Ola Fæhn

   Hvis du kjøpte bilen som privatperson av en profesjonell forhandler i 2012, så er du innenfor reklamasjonstiden. Spørsmålet er hvor lenge man kan forvente tannstangen skal holde. Det har jeg ikke noe svar på. Dette ville jeg undersøkt med importøren, som sikkert har laget en liste over antatt levetid. Hvis ikke du får svar der, vil jeg sjekket med et annet verksted eller NAF. Ola Fæhn

 • Alexander Bekken

  Hei! Jeg kjøpte i August en Toyota Rav4. Fikk noen varsellamper som indikerte motorproblemer. Da jeg fikk bilen på verksted fikk jeg beskjed om at katalysatoren måtte byttes. Dette skulle de ha 32 000 kr for. Bilen er en 2011 modell, som har gått 145 000km, Toyota sin nybilgaranti skal gjelde 5år eller 160 000km. Bilen har tidligere gått som firmabil gjennom ADL. Gelder ikke da fortsatt nybilgarantien?

  • Ola Fæhn

   Nybilgarantiene skiller ikke nødvendigvis mellom biler kjørt i næring eller privat, men det kan nok variere, så les garantivilkårene. Det er også mulig at lovens reklamasjonsfrist vil gi deg rettigheter uansett. Ola Fæhn

 • Eila Røsbjørgen

  Hei.

  Jeg kjøpte en Ford focus i september i år hvor det står i kontrakten at jeg har bruksbilgaranti 50/50 på motor og girkasse 3mnd eller 3000 km.
  Forrige uke stoppet bilen og jeg måtte sende den på verksted, hvor det måtte byttes partikkelfilter på bilen. Prøvde først med rens, men det fungert ikke så derfor ble filteret byttet.
  Selger nekter å på dele utgiftene. Bør jeg ta det videre? Hva er mine rettigheter? Jeg mener dette skal dekkes 50/50 siden dette angår motoren……

  • Ola Fæhn

   Det er mulig at bruktbilgarantien har et unntak for normalt vedlikehold. I så fall er det spørsmål om partikkelfilter er noe som må forventes ved normalt vedlikehold. Dette må du sjekke med en sakkyndig. Jeg nevner for ordens skyld at en bruktbilgaranti på 50/50 ikke fratar deg reklamasjonsrettigheter du har etter loven. Hvis det er slik at dette ikke omfattes av hva man må forvente av normal slitasje, så har du krav på å få dekket hele summen.

 • Knut Erik Lysebo

  Hei, kjøpte en ATV Mistral 50cc Sport i Juli 2012. Denne ble kjøpt av en forhandler som ble lagt ned ca 5 mnd senere, grunnet dødsfall av eier. Atv’en stoppet i januar 2013 av ukjent grunn. Jeg ringte til Missuki, som er leverandør av denne type atv, de ga meg en liste over forhandlere i nærheten. Jeg bor i Sandefjord og fikk vite at det var ett verksted i Sandefjord og en i Skien. Jeg leverte den inn til reperasjon i Skien, siden den i Sandefjord akkurat hadde startet med salg av disse. Denne reperasjonen gikk veldig bra. Men i desember samme år stoppet den igjen. Denne gangen gikk jeg til denne i Sandefjord. Jeg leverte den inn i april 2014, grunnet jobb og andre årsaker. Fikk tilbake atv’en 20. Mai med beskjed at de ikke kunne finne problemet, men at den startet og de ikke hadde funnet noen feil. Samme dag på vei til jobb stoppet den igjen. Fikk levert den dagen etter tilbake til samme sted. Den 23.Mai fikk jeg ny beskjed om at den startet, men at det var rusk i forgasseren. Tok den med hjem og kjørte i 1 og en halv dag, da den stoppet igjen. Denne gangen hadde verkstedet tatt seg ferie, og jeg hadde ferie rett etter, så bli ikke levert før 2 uker etter. 1. Juli fikk jeg ny beskjed om at den var i orden. Hentet den og samme skjedde igjen samme dag. Denne gangen fikk jeg vite at den hadde skjært seg. Jeg spurte om den gikk på garantien, siden de ikke hadde funnet feilen tidligere. De sa de skulle snakke med leverandøren, og onsdag denne uken (26.11.14) fikk jeg vite at garantien var avslått grunnet brukerfeil. Jeg føler at jeg er blitt veldig dårlig behandlet her, mest p.g.a. at jeg hadde den hos dem 4 ganger uten at de kunne finne feilen, og så når de finner feilen så er det min feil at den har skjært seg. Garantien gikk ut 11. Juli. Men den har stått hos dem siden før dette. Hva kan jeg gjøre?

  • Ola Fæhn

   Det virker som om du her har en reklamasjonssak. Reklamasjonsretten på ATVer er fem år. Du kan rette kravet direkte mot importøren. Det er selvfølgelig en mulighet for at grunnen til at den har skjært seg er en brukerfeil, men det er importøren som må sannsynliggjøre dette. Klarer du ikke å få til en løsning på egenhånd, er dette en sak det kan være verdt å få bistand til å løse. Har du en forsikring på ATVen, kan du få hoveddelen av dine advokatutgifter dekket av forsikringen. Forbrukeradvokaten, tlf 23203232.

 • Desire

  Hei. Vi kjøpte i 2013 en 2006 Subaru outback fra Subaru forhandler med 6 måneder bruktbilgaranti. Bilen hadde gått 143.000 km når vi kjøpte den og har nå gått 190.000 km. Vi har i perioder hvert plaget med napping og dunking i giringa (automatgir) den var inne hos Subaru bare noen måneder etter kjøp pga aircondition ikke fungerte, vi klaget også på at vi synes det var noe rart med giringen med bilen. De oppgraderte girkassen den gangen og ferdig med det. Etter ca 1 år etter kjøp har vi hvert plaget med lamper som lyser i bilen, alle lampene sier girkasse ved avlesning. Et Subaru verksted har funnet ut at vi må ut med hele girkassen og overhale den på noe vis. (Dette er ikke den samme Subaru forhandleren vi kjøpte bilen av). Dette vil koste oss 45.000 kr!! Er det ikke noen reklamasjonsrett på dette? Tusen takk for svar. Mvh Desire.

  • Ola Fæhn

   Jeg ville reklamert på dette. Dere har reklamasjonsrett etter loven, selv om bruktbilgarantien er gått ut på tid. Henvend dere til den dere kjøpte fra. Henviser han dere til en annen forhandler kan dere forholde dere til denne. Om det er en mangel eller normal slitasje, eventuelt brukerfeil, må en sakkyndig ta stilling til. Avviser selgeren, så ville jeg dobbeltsjekket svaret med et annet verksted.

 • Mona Johansen

  Hei! Jeg kjøpte meg en brukt bil fra forhandler 4.9.14 og den 20.12.14 røyk vann pumpa. Er jeg dekket av noen garanti da? Bilen er 2012 modell og har gått ca 160 000 km.

  • Ola Fæhn

   Jeg vil tro at en vannpumpe skal ha en lenger levetid enn det. I så fall er dette noe du kan kreve dekket av garantien eller reklamasjonsretten.Du kan eventuelt sjekke på http://www.ftu.no for å se om du finner noen vedtak om vannpumper. Ola Fæhn

 • Trond Svendsen

  Hei! Jeg kjøpte en 2012 Audi A3 hos forhandler 4. desember i år. Pris 200.000,-, km. 43.000. Bilen har nybilgaranti. 14 dager senere sviktet clutchen og bilen ble tauet til verksted. Verkstedet angir “varmkjørt clutch” som årsak og at garantien ikke dekker dette. Reparasjonen koster 23.000,-
  Clutchen er ikke varmkjørt av meg (feilen inntraff i 50 km/t i 4. gir uten at jeg trykket på clutchen) men må ha vært skadet av forrige eier. Mao hadde bilen en latent feil da jeg overtok den. Dette er selvfølgelig vanskelig for meg å bevise. Er det en mulighet for at selger må dekke denne reparasjonen? Hva bør jeg gjøre? Nybilgarantien dekker “fabrikkfeil” og ikke slitedeler.

  • Ola Fæhn

   Jeg ville innhentet en sakkyndig vurdering fra et annet verksted, for å sannsynliggjøre at dette ikke er en brukerfeil. Eventuelt kan kanskje en NAF-konsulent skrive en vurdering. Du bør også få en sakkyndig til å si noe om en slik varmkjøring kan vise seg noen uker etterpå, slik du har opplevd hvis tidligere eier har skylden. Får du ikke noe sakkyndig støtte, kan det bli utfordrende å vinne frem. I teorien skal du kunne peke på at selger har ansvar for å sannsynliggjøre at dette er noe du må dekke, men i praksis kan det tenkes at selger blir trodd på teorien om brukerfeil.

 • Jens Vinsrygg

  En PC-monitor for fotoredigering av type Eizo kjøpt i 2010 for kr 6495, reklamasjonssak meldt inn i 2014.
  Etter noe tid har produsenten konstatert defekt LCD-panel, og at dette er en garantisak.
  Som erstatning har de sendt en ny skjerm av en enklere type, en ren kontorskjerm med mindre fargerom og ikke spesielt egnet til foto. Denne har en utsalgspris på 2699. Når jeg kontakter produsentens verksted i Sverige sier de at nye LCD-paneler ikke er å få tak i til min gamle skjerm, at den derfor kun kan repareres ved å sette inn et brukt LCD display fra en annen gammel skjerm.
  De sier også at de heller anbefaler at jeg tar i mot den billigere skjermen.
  Har jeg rett til å heve kjøpet?
  Takknemmelig for hjelp og gode råd 🙂

  • Forbrukeradvokaten

   Selger har normalt rett til å kunne gjennomføre avhjelp. I denne saken ser det ikke ut til at selger har mulighet til å tilby reparasjon på en tilfredsstillende måte. Du har da krav på at selger tilbyr omlevering av samme type skjerm som du har kjøpt, eller du kan kreve heving.Aksepterer ikke selger dette, kan saken behandles av Forbrukertvistutvalget/-rådet.

 • Astrid

  Hva regler gjelder rust på en ganske ny bil, 2009 modell?
  Kjøpte en audi 2009 modell i sommer, og forhørte oss med selger, fra en bruktbilforhandler om hva som gjaldt ved rust og rustgaranti.
  Selger forsikret om at dette er audi, møller som har, de har rustgaranti, så det var ikke noe å tenke på.
  Etter et par mnd ser vi tydelig boblerust på bagasjeluke og inni bagasjerommet.
  kontakter da møller, som tar rustsjekk og får godkjent fra sitt hovedkontor at dette skal de fikse. I samme setning sier han at nei, vent, dere har kjøpt bilen fra en bruktbilforhandler, så da er det han som skal dekke rustgaranti.
  Vi kontaktet bruktbilforhandleren, som nekter, og fraskriver seg ansvar, og møller som nekter og fraskriver seg ansvar. Bilen stopper ikke å ruste..
  Så vi lurer på hvilke rettigheter eller hva vi har å stille opp med her…?

  • Forbrukeradvokaten

   For å finne svar på dette, må garantiteksten leses nøye. Dersom Møller har gitt en rustgaranti uten forbehold, så vil jo denne også gjelde selv om en bilforhandler har vært eier i en periode. Dessuten vil bilforhandleren kunne bli ansvarlig iht. forbrukerkjøpsloven uansett, dersom dette er rust ut over hva man kunne forvente av en bil fra 2009. Ola Fæhn

 • Lei Larsen

  Jeg kjøpte en golf 2011 modell i 2012 fra en forhandler som hadde imprortert denne brukt. Forhandlergaranti var to år. Nå røyk eksoskjøler med den “nette” pris av 18 000.Dette er en del som klart skal ha lengre levetid.
  Har jeg mulighet til å få dekket noe av dette av selger?

  • Forbrukeradvokaten

   Har du kjøpt bilen til privat bruk fra en profesjonell forhandler, så har du fem års reklamasjonsrett etter loven. Forhandleren kan ikke da gjemme seg bak en kortere garantitid. Er dette en del som er slitt ut raskere enn du hadde grunn til å forvente, kan du kreve at selger dekker reparasjonen.

 • Therese

  Hei!
  I slutten av januar kjøpte jeg en Mazda 6, stasjonsvogn – via finn og “usett”. Selger holder til i Akershus og jeg i Stavanger.
  Selger var rask med å informere om “skader” i lakk da jeg spurte om dette, og sendte meg også Mail med bilder. Ellers var han også påpasselig med å vise disse da vi skulle hente bilen. Han var særdeles imøtekommende og troverdig, så vi følte oss trygge på at han var ærlig.
  Kmstand var høy: 127000, har vært leasing bil virker det ut som fra papirer vi har funnet i bilen nå i etterkant.
  Ellers merket vi dagen etter at bilen var hentet at det var en tydelig skade i panser, en sprukket del i “grillen” samt at et plast deksel under panseret var sprukket. Grunnet kjøring, jobb og baby ble vi ett par dager forsinket med å varsle selger, men vi dokumenterte med bilde da skaden ble oppdaget.
  Vi har klaget dette inn til selger og han har gått med på å fikse dette.
  Men! Han sier han kun dekker opptil 15000kr for skaden ellers må vi komme helt til Oslo fra Stavanger for å få dette fikset, på et verksted han angivelig bruker og skal ha fått tilbud på fiksing a 10000kr. De verksteder vi har vært i kontakt har alle sagt at de kun gir tilbud etter inspeksjon, og det ene verkstedet ville ikke engang gi et bindende tilbud før de evt hadde fått jobben og fått “åpnet” opp for å få fullstendig oversikt på skaden som evt er under panseret.
  Det jeg lurer på er om selger kan kreve det han sier? At Enten at han maks dekket 15000kr for rettning på verksted her i Stavanger, eller at vi må komme til Oslo og da få økt KMstand og ekstra utgifter i drivstoff. Eller har vi rett til å levere inn bilen på et verksted vi velger hvor at han dekker regningen?
  Og hva med garantier? Han har skrevet 3 mnd/inntil 3000km, er dette lov?
  Mvh Therese

  • Forbrukeradvokaten

   Når man kjøper bil av en forhandler gjelder forbrukerkjøpsloven. Etter loven er det 5 års reklamasjonsfrist, selv om bilen er kjøpt brukt. Det er imidlertid en rekke feil som kan oppstå på brukte biler, som ikke er en mangel etter loven, fordi bilen er naturlig slitt. En bruktbilgaranti på f.eks. 3 mndr, reduserer ikke dine rettigheter etter loven. Oppstår det en mangel senere enn tre måneder, kan du reklamere med loven i hånd. Selger har en utbedringsrett. Det vil si at kjøper i utgangspunktet ikke kan velge verksted fritt og kreve at selger dekker regningen. Avhjelp skal skje uten kostnader for deg. Dersom du må kjøre bilen lang vei for å reparere den hos selger, så har du krav på at selger dekker kostnader du påføres i den forbindelse. Det er ikke uvanlig at man får dekket en alminnelig kilometersats etter statens satser. Er avstanden veldig lang, kan man også argumentere for at selgeren må finne et verksted som ligger nærmere. Avhjelp skal etter loven skje uten vesentlig ulempe for kjøperen. Lang reisevei til verkstedet kan være en slik vesentlig ulempe. Ola Fæhn

 • Gunnar Bøen

  Hei, Kjøpte ny Audi A4 i nov. 2014. Bilen har hatt en rekke problemer; skiftet, halve girkassen, bensinpumpe, hjullager etc. I tillegg har et kjent problem (hakkete styring) med den elektrisk assisterte servostyringen skapt mye hodebry. Tannstang er derfor skiftet 2 ganger. Etter dette har en subbelyd fra forstilling dukket opp. Den er sjekket opp på to uavhengige Audiverksteder og de har konstatert at ulyden finnes, men finner ikke ut fra hvor den kommer fra. Ulyden må jeg derfor leve med. La frem problemene for NAF i høst da jeg mente det var grunnlag for heving av kjøpet. Men siden loven sier at leverandør kan rette feil inntil 3 ganger før du som kjøper kan kreve kjøpet hevet, var det ingen hjelp å få der. Siden nevnte ulyd ikke har lat seg utbedre og at bilen har hatt så mange feil mangler har importør/forhandler gått med på å levere tilsvarende bil. MEN det må betales et mellomlegg på mange titalls tusen kroner. Etter dette har styringen begynt å hakke igjen. Dvs. den tredje tannstangen som sitter i bilen siden den var produsert. Bilen er nå 1 år og 5 mnd og gått 53 000 km. Spørsmålet mitt er da: Burde jeg ha krav på ny bil uten særlig mellomlegg, eventuelt heving av kjøp og kjøpssummen tilbake?

 • Ola Fæhn

  En så ny bil skal ikke ha så mye problemer. Det er ikke bare minst to utbedringsforsøk som gir rett til heving. Mange ulike feil vil også kunne gi hevningsrett. Du har opplevd mange feil av ulik art og nå også mer enn to tilfeller av samme feil. Jeg mener derfor du har krav på heving. Du vil også ha krav på omlevering, men etter loven skal dette skje uten kostnader for deg. Dette er en sak hvor Forbrukeradvokaten kan bistå deg. Gjennom din bilforsikring har du krav på rettshjelpsdekning. Egenandelen må du i første omgang dekke selv, men den vil vi prøve å få dekket av selger sammen med eventuelt andre erstatningskrav. Ola Fæhn

 • Alexandra zuraris

  Hei.
  Jeg kjøpte en brukt scirocco wolkswagen 2011modell fra en bil forretning januar 2014. Nå er det kommet mye tydelig rust på denne bilen. Tokk lån på over 200 000 kr.. Og nå sitter jeg igjen med en bil full av rust. Går dette på noe garanti eller reklamasjon ? Har bare hat bilen i 1 år og 2 måneder.

  • Forbrukeradvokaten

   Rust over det man må forvente seg som som normal slitasje, kan du reklamere på. Om rusten du opplever er over normal slitasje, må du forhøre deg om med en karosseri-ekspert. Her har heller ikke reklamasjonsfristen mot importør/produsent gått ut, så her kan du både rette krav mot selger og tidligere salgsledd.

 • Minde

  Motoren i vår mazda 07 modell har gått. Det er råden som er ødelagt.
  Da har vi vel en sak mot forhandler der vi kjøpte bilen for snart 2 år siden?
  Har kvittering på oljeskift/filter hos verksted for maks 4 måneder siden. (Altså bilen har vært fulgt opp med det som skal byttes osv i løpet av tiden vi har hatt den)
  Bilen er 8 år og en motor er vel ment å vare vesentlig lenger enn det..!
  Har også vært mye feil med DPF tidligere, som vi har hatt den inne på verksted for, men vi var ikke klar over at vi er dekket av forbrukerloven og kan reklamere til selger (forhandler) Har vi en sak å gå?

  • Forbrukeradvokaten

   Kjøpte du bilen til privat bruk er reklamasjonsfristen 5 år. Om dette er en mangel du kan kreve dekket er et spørsmål om det ikke er normal slitasje, brukerfeil eller ytre påvirkning som er årsak til skaden.

 • Minde

  Bilen har forøvrig gått 180xxx tusen.

 • Anders Tonholt

  Vi kjøpte en ny bil hos merkeforhandler ultimo 2009. Før reklamasjonsfristens utløp oppdaget vi at A\Cen ikke virket. Vi fikk dette reparert (lekkasje) medio 2014. A/Cen virket da tilfredstillende ut sommersesongen 2014.
  Ved forsøk på kjøling for noen uker siden oppdaget vi at den ikke virker lenger. Vi har ikke avdekket hva som er årsaken – men vi har forhørt oss hos merkeforhandleren – de hevder at de ikke har noe ansvar for A/Cen all den stund opprinnelig reklamasjonsfrist er utgått og merkeforhandleren ikke har garanti på arbeid utført som garanti-/reklamasjonsarbeid. Da er vi like langt. Synes likevel det er noe merkelig at reparasjonen foretatt ikke er ment å vare til neste sesong – og at man kan dekke seg bak at reparasjon ved reklamasjon ikke bør være av noen holdbar kvalitet.

 • Jan Jansen

  Kjøpte en C5 2011 modell januar 2015. April så ryker vindusheisen på bilen. Bilen ble kjøpt med garanti fra 3. part 2 år fra kjøpsdato eller 200.000 kjørte kilometer. Den har nå gått 150.000. De sier at dette går på garantien (40% delekost til meg 0% arbeid). Jeg mener at dette kanskje går på bilens nybilgaranti. Hva er rett?

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg tenker også at dette bør gå på nybilgarantien eller lovens reklamasjensrett. Ola Fæhn

 • Beathe Øyhus

  Hei!
  I mars 2013 kjøpte jeg helt ny bil hos Bertel O.steen. Etter 1 mnd fusket bilen under kjøring. Ringte forhandler som tok bilen inn til programvareoppdatering.
  Fikk bilen tilbake men etter en stund skjedde det igjen. Samme prosedyre ble utført. Jeg kjører mye bil å har kjørt på bilen 40.000km. Den har fusket flere ganger hvor jeg ikke har ringt verkstedet, men det slutter jo ikke…
  For å gjøre en etter vært lang historie kort, dette har gjentatt seg tilsaman 5 ganger som bilen har vært på verksted. Nå pr.dags dato har bilen stått på verksted i 1 1/2 uke uten at de klarer å finne ut hvorfor bilen fusker.
  Jeg blir frustrert, sint, oppgitt og trist, å jeg bekymrer meg for hva det neste blir.
  Om de reparerer feilen nok en gang, hvor lenge holder det?
  Hva om feilen kommer tilbake etter 5år, eller motoren havarerer helt?
  Hvem vil kjøpe tilbake en bil der service historikken viser at det har vært motortrøbbel siden bilen var ny?
  Jeg har spurt om å få levere tilbake bilen å oppheve kjøpet, men dette er nå snart 1uke siden å jeg får ingen svar på forespørselen min.
  Hva slags rettigheter har jeg egentlig ?
  Mener selv jeg kan heve kjøpet, å at selgeren da tar utgangspunkt i kjøpesummen- bruk, for å finne ut hva jeg kan få tilbakebetalt.
  Stemmer dette? Jeg sitter pr. Dags dato med 175.000,- i gjeld på en bil som en reperatør kjører med for å kunne koble til de nødvendige apparater for å se om det er mulig å finne feilen med motoren..
  Hva skal jeg gjøre?
  Takknemlig for svar.

  • Forbrukeradvokaten

   Selger har i utgangspunktet kun to utbedringsforsøk av samme mangel. Får de ikke løst problemet kan du har krav på omlevering eller heving. Det er noen unntak i loven, men dette er lovens hovedregel. Forbrukeradvokaten kan bistå deg hvis selgeren ikke gir seg. Ola Fæhn,advokat

 • Kristian

  Hei
  En Nissan Primera, 2004-modell med omlag 210 000km. til 65 000,- ble i juli i 2014 kjøpt fra forhandler. I november samme år stanset motoren, hvorpå bilen ble tauet til Nissanforhandler. Nå er “hjernen” skiftet, og alle mulige sensorer sjekket og kontrollert, uten at verksted har vært i stand til å få startet bilen igjen… Dysene er nå foreslått tatt ut for å testes, og deretter vil de evt. forsøke å bytte dieselpumpen… Selger hevder at de tre mnd. garanti som var avtalt garantitid ved kjøp hadde gått ut, slik at saken faller på kjøpers regning.

  Mvh.
  Kristian

  • Forbrukeradvokaten

   En garanti kan ikke redusere kjøpers rettigheter etter loven. Er dette en mangel, etter loven, har du krav på kostnadsfri reparasjon. Ola Fæhn

 • Ståle

  Jeg kjøpte en bruktimportert BMW, reg. første gang 11.2011, fra en bilforhandler i mars i år. Bilen er solgt med 6 mnd. garanti. Nå har turboen på bilen røket og selger henviser meg til forsikringsselskapet de bruker for håndtering av garantisaker. Forsikringsselkapet har henvist meg til to verksteder, hvor det ene er det en kan kalle et bakgårdsverksted.
  Jeg lurer på hvilke rettigheter jeg har for valg av verksted? Hvilke krav kan jeg stille til bruk av originaldeler vs uoriginale deler? Er det ikke stengt tatt selger som er ansvarlig for utbedringen og han jeg skal ha dialogen med?

  • Forbrukeradvokaten

   Du har krav på fagmessig utbedring. Bruker de et useriøst verksted og deler som er dårligere enn det som er faglig forsvarlig, kan du nekte. Ola Fæhn

 • Endre

  Hei.

  Jeg har planer om å kjøpe en bil fra Auksjon. Bilen er 2013 modell, førstegansregistrert i januar 2013 og av merken Volvo. Denne bilen er kjørt 50 000 tusen nå, og garantien skal i følge Volvo være 5år/100 000 km.

  Forrige eier leaset bilen, og han har hatt en serviceavtale hos en merkebilforhandler i østlandet. Den serviceavtalen gjelder for gratis service i 3år/60 000 km.

  Bilen har vært inne på service i desember 2013 ved 20 000 km for vanlig service. Dette er stemplet i serviceheftet. Det er kun denne servicen som er dokumentert.

  Service nr 2 skulle egentlig ha blitt tatt ved 40 000 km eller innen 1 år, som da burde være desember 2014 eller januar/februar 2015.

  Nå er jeg veldig interesser i å kjøpe bilen og lurer derfor på noe angående garantisak, nemlig fordi jeg får opplyst av Volvo forhandlerene om at bilen må være på service hver 20 000km / 1 år og det har den ikke gjort etter service nr 1.

  Dem mener om det skulle komme problemer i gir og motor blir den ikke dekket Pga oljeskift ikke er utført etter dems anbefalinger. Men skulle f.eks setevarmeren eller radioen svikte kunne det bli dekket, da det ikke hadde noe med oljeskift å gjøre.

  Planen er å levere bilen på service rett etter kjøpet, og ta en skikkelig service, dette skal da være gratis Pga den serviceavtalen frem til 60 000km eller 3 år.

  Jeg lurer på:

  1) Gjelder denne 3år / 60 000km avtalen for meg om jeg skulle kjøpe bilen gratis? (Fikk opplyst av det aktuelle Volvo verkstedet per telefon om at den kunne gjelde for meg som ny bileier uten at jeg betalte noe.

  2) Om noe skulle skje med motor eller gir vil jeg på ingen måte ha bruk for garantien på 5år/100 000 km, siden servicene ikke er fulgt helt opp etter Volvos anbefaling på 1år/20 000km?

  3) Dekker forsikringsselskapet om det skulle skje noe med gir eller motor om ikke garantien gjelder i punkt 2?

  Takker på forhånd.

  • Forbrukeradvokaten

   1. Serviceavtalen gjelder nok hvis den er tilbudt av importør/leverandør. Hvis dette er en spesiell serviceavtale fordi den har vært leaset, gjelder den nok ikke.
   2. Garantien eller lovens reklamasjonsfrist gjelder for alle forhold som ikke har en direkte årsak i at bilen ikke har fulgt servicen. Dvs at alle problemer med motor ikke er unntatt, kun de som er en direkte følge av manglende service og oljeskift. Får bilen vanlige servicer igjen og ikke har problemer, tviler jeg på om mange fremtidige problemer har sin årsak i en manglende service i fortid.
   3. Jeg kan ikke se hva slags forsikring som skulle ha dekning for slike skader, men det finnes kanskje en forsikring for dette også.

 • Rune

  Hei.

  Jeg solgte en Audi A6 som er 15 år gammel og hadde gått 243000km.
  Dagen etter at kjøper hentet bilen får jeg beskjed om at clutch hadde røket. Verksted sier at dette skyldes slitasje.
  Jeg har hatt bilen i over 6 år uten at jeg merket noe galt med clutch.
  Kjøper krever å heve kjøpet.
  Hva har kjøper krav på i denne sammenheng? Jeg får i så fall tilbake en ødelagt bil som fungerte når den ble hentet og kan dermed ikke uten videre selge den igjen.
  Alle kjente feil og mangler ble opplyst kjøper ved handel, men dette var da ikke en av dem.
  Jeg ønsker ikke lage problemer og har tilbudt kjøper jeg skal bytte clutch på min regning.
  Kjøper ønsker uansett å heve..

  • Forbrukeradvokaten

   En clutch er normalt en slitasjedel som med jevne mellomrom må fikses. Siden problemet kommer dagen etter kjøp, kan det bli et spørsmål om dette var et problem man burde oppdaget eller om det kom helt plutselig. Uansett har man som selger utbedringsrett. Kjøper kan ikke kreve heving uten at du har fått minst to utbedringsforsøk, forutsatt at dette gjøres raskt, fagmessig og til minst mulig ulempe for kjøper. Ola Fæhn

 • Leif Kleppe

  Hei

  Kjøpte en Opel Astra 2005 modell for et par uker siden. Kjørte bilen hjem fra forhandler i Porsgrunn til sin nye eier i Rogaland. Bilen har stått siden da for brukeren av bilen ennå ikke har fått førerkort. Jeg leverte bilen for henne denne uka for å få satt på nye dekk, så viser det seg at høyre bærekule MÅ skiftes, jeg understreker MÅ!!

  Jeg kontaktet selger og mener at en bil som er EU-godkjent samme mnd jeg kjøper den burde ha hatt denne feilen som anmerkning i det minste? Selger påstår det er en slitasjedel og at det er lite han kan gjøre.

  Bilen har 3 mnd garanti på motor og gir. Så der er det lite hjelp Men jeg bør vel kunne bruke reklamasjonsretten på dette her?

  Med vennlig hilsen
  Leif

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis dette er en slitasjedel kan det bli tungt å nå fram. Du kan sjekke forbrukertvistutvalget.no og se om du finner noen saker om bærekuler.

 • Anne Grete

  Hei!

  Får to år siden kjøpte jeg en Rexton 2008-modell fra forhandler. Bilen hadde da bare gått rett over 60 000 km, og har nå gått 93 000km. Allerede en mnd etter jeg kjøpte bilen var jeg inn med den på verksted. Det har vært mange turer dit til nå. Noen av problemene har vi vært flere gang inn og prøvd å fikse. Det har riktig nok ikke vært noe med motoren og girkassen.
  Det ene problemet fikk de fikset nå i mars, 1,5 år senere fra det oppstod. Jeg sa ifra til de at om det nå dukket opp flere problemer så ville jeg omlevere til en tilsvarende bil. Igjen måtte jeg inn nå i mai, men med et nytt problem. Flere varsellamper lyser. Jeg fikk diagnosert det, feil på abs unit, brudd på kabel.
  Jeg har rett og slett blitt veldig lei denne bilen. I dag var jeg inn i møte med selgeren og sa at jeg ville omlevere. Men han mente at jeg ikke har noen rettigheter til å kreve det. Men om jeg forstår loven riktig så har jeg rett til å få omlevert bilen innen fem år på forbrukerloven. Det jeg lurer på er hvor mye må til får å få omlevert bilen, jeg er veldig avhengig av bil og at det er sikkert, da jeg transporterer dyr.

  Håper på svar!
  Hilsen en fortvilet bileier.

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis det er feil med bilen som er mangel etter loven, så står det i forbrukerkjøpsloven at selgeren bare har to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre han har særlige grunner. Hvis manglene er av forskjellig art, er det ikke en så klar grense, men også ved ulike mangler er det en grense for hvos mange forsøk selgeren har. Rettes det ikke kan du normalt kreve å heve kjøpet eller du kan kreve levering av ny bil. Det er noen unntak, så nekter selger omlevering er kanskje heving en mer naturlig følge etter alle problemene du har hatt.

 • Simon

  Hei!
  Jeg kjøpte en bil av en privatperson som hadde kjøpt den ny i Sverige. Bilen har tredje partsgaranti ut juni i år. Det har vært forskjellige problemer med bilen, som jeg har fått dekket av garantiet etter mye diskusjoner. Nå har det dukket opp nytt problem som merkeverkstedet har gitt meg pris på hva det vil koste å reparere. Garantiselskap opplyser at de vil kun dekke deler av reparasjonen. Det er ingen egenandel på garantien.
  Skal ikke garantien dekke hele kostnaden, når de først sier at skaden dekkes av garantien?
  Kan jeg levere bilen til reparasjon og kreve tilbakebetalt restbeløpet som garantien ikke vil dekke?

  Kan eg og kreve betalt for tiden jeg bruker på å klage og diskutere med selskapet, evt hvilken lov regulerer dette? ( Selskapet oppfører seg alltid vanskelig selv om merkeverkstedet gang på gang sier at reparasjonene dekkes av garantien)
  Takk for svar.

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis jeg forstår deg riktig, så gjelder dette en garanti som er tegnet i Sverige. Svenske regler er ikke identiske med norske regler, selv om det er mye likt. Du kan eventuelt få hjelp av Forbrukereuropa med saken din. Etter norske regler vil en reklamasjon etter loven gi deg krav på å få dekket hele reparasjonen hvis det er en mangel. Er det en garanti, ken det actales ulike ordninger også en som bare dekker deler av kostnadene. En garanti kan imidlertid ikke gi deg færre rettigheter enn loven. Så er det en mangel etter loven har du krav på dette. Normalt får man ikke dekket kostnadene man bruker på å klage. Engasjerer du en advokat, vil dette i en del tilfeller kunne dekkes hvis det blir en rettslig tvist. Ola Fæhn

 • Christer

  Hei. Kjøpte en 06 Mitsubishi Outlander hos forhandler, september 2014, km 132000. I dag røk clutchen. Har jeg forbrukerkjøpsloven på min side til å få dette dent av forhandler?

  • Forbrukeradvokaten

   Clutch er en slitedel, som man må påregne å utbedre med jevne mellomrom. Det har vært flere saker i Forbrukertvistutvalget som gjelder clutch. I FTU 04-383 fikk kjøperen medhold i at forhandleren måtte ta regningen fordi den var slitt på en 11 mndr gammel bil før den var gått 10.000 km. Kjøperen la frem dokumentasjon på at han aldri hadde hatt problemer med clutch på tidligere biler. I FTU 06-746 fikk kjøperen under tvil ikke medhold selv om bilen bare hadde gått 30.000 km. Det er kjøperen som gjerne må bevise at det ikke er brukerfeil på clutch og det er ikke alltid så enkelt.

 • Morten

  Hei
  Jeg kjøpte en bil hos forhandler for 4 år og 11 mnd siden. Merket Mini Cooper har en kjent svakhet med girkassen på enkelte modeller. Bilen er en 2005 modell og har gått 125000 km. Kan dette defineres som en mangel? Har jeg noen mulighet for reklamasjon på dette?
  Takk

  • Forbrukeradvokaten

   Er dette en feil med girkassen ut over hva man må forvente av en ti år gammel girkasse, så er det en mangel. Forhør deg eventuelt med en teknisk ekspert om dette er normal slitasje eller ikke. Maksimal reklamasjonsfrist er fem år. Du må derfor reklamere raskt, så får du heller ta undersøkelsene i neste omgang.

   • Morten

    Etter litt mer undersøkelse, ser jeg at kontrakten er underskrevet 23.07.2010. Betyr dette at jeg sitter med skjegget i postkassa?

    • Ola Fæhn

     Da kan det ble tøft å nå gjennom ja. Det er to unntak fra fem års regelen. Hvis selger har opptrådt “grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro”, så er det fortsatt en mulighet. Det skal mye til. Det andre unntaket er hvis selger har gitt en garanti som går lenger enn loven. Ola Fæhn

 • Per Dahl

  Hei. Kjøpte en Citroen C5 2011 mod hos en bilforhandler januar 2015. Jeg har nå fått problemer med servostyring og en vindusheis. Citroen prøver å gjemme seg bak at bilen har gått over 100.000 km og det ikke er reklamasjonsrett på det da. Jeg mener at det er urimelig at man ikke skal få ha bilen mer enn 100.000 km før man må koste mangler på en relativt ny bil. Bilen har gått 147.500 km.

  • Forbrukeradvokaten

   Etter garantivilkårene er det satt en grense på antall kilometer, men etter lovens reklamasjonsbestemmelse er det kun spørsmål om reklamasjonstid. Reklamasjonsfristen fra bilen er ny er fem år. Er du innenfor denne fristen har man reklamasjonsrett, selv om bilen er gått lenger. Er man innenfor reklamasjonstiden vil det være mangler med mindre feilen er normal slitasje, brukerfeil eller utenforliggende årsaker. Forbrukeradvokaten

 • Robert Torstensrud

  Hei.
  Jeg kjøpte en ny BMW i 2009 av Bavaria. På service i 2011 så kommenterte jeg en “ulyd” fra motoren. Dette ble rettet opp og dekket av BMW som garantisak, blant annet ble toppdekselpakning og strammer byttet. Jeg har fulgt servicer underveis og nå i løpet av det siste året fått opp motorfeil på displayet på dashbordet. Verkstedet sier nå at jeg må bytte komplett register på bilen (som blant annet innebærer nytt toppdekselpakning og strammer med mer). Bilen har kun gått 56000 km selv om den er 6 år.
  Er det slik at 5 års grensen er absolutt ift garanti? Dette er jo noe som er blitt reparert på underveis i garantitiden, og er jo dermed heller ikke en vanlig slitasjedel. Kan jeg påberope meg noen rett til hjelp her?

  • Forbrukeradvokaten

   Noen importører gir lenger garantitid enn fem år. Lovens raklamasjonsfrist er fem år med mindre selgeren har opptrådt “grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro”. Da forlenges fristen, men det kan være tungt å bevise. Dersom noe er reparert i reklamasjonstiden, så vil det løpe en ny reklamasjonsfrist på den delen som er reparert. Det har nylig vært en sak i Høyesterett som sier noe om reklamasjonsfristen på reklamasjoner. Det er ikke opplagt at det er nye fem år på alle deler som skiftes, men at det er en reklamasjonsrett som kan gå ut over den opprinnelige reklamasjonsretten man hadde, er det ingen tvil om. Ola Fæhn, Forbrukeradvokaten

 • Thomas Pettersen

  hei.

  jeg kjøpte en bil julen 2014, med 3 mnd garanti. i denne garanti tiden så fikk jeg klonkelyder fra understellet, og skrev mail om det til bilforhandleren, dem tokk bilen inn og fikset et del.
  ble litt bedre. nå viser det seg at det i tillegg er en anna del som er gåen som jeg mener dem burde ha funnet når dem undersøkte og fikset den andre feilen.

  jeg måtte innom et annet merke verkste for og konstantere feilen. og nå er jo selfølgeli garantien gått ut og dem nekter og fikse bilen. reprasjon med deler kommer seg på 14000,-

  er det ikke sånn når dem fikset en del men ikke klarte å utbedre det i garantid tiden så gjeller den enda? jeg skrev mail til dem og har det på svart og hvitt.

  hva har jeg krav på her? det har vært mye feiler på bilen fra jeg kjøpte den,

  • Forbrukeradvokaten

   Når man kjøper en bruktbil av en profesjonell bilselger gjelder forbrukerkjøpsloven. Denne gir deg rett til fem års reklamasjonsrett, selv om det er avtalt en kortere garantitid. Dette betyr at det ikke er avgjørende for dine rettigheter at noe først har vist seg etter garantitidens utløp.

   I garantitiden kan det være enklere å få med en selger på å dekke feil frivillig, derfor kan det likevel være et poeng å overbevise selger om at de burde oppdaget mangelen og gjort en større jobb når de var i gang. Du kan derfor be merkeverkstedet om å lage en beskrivelse av de har funnet og hvorfor de mener dette burde vært funnet da bilen var til reparasjon forrige gang.

 • Ole

  Kjøpte en 2001 Toyota Hilux i 2011 hos forhandler. Fikk ta punktene på bruktbilgarantien hos den lokale Toyotaforhandleren. Her ble bl.a nivåsensoren i drivstofftanken byttet, da den ikke virket.
  Nå har det samme skjedd igjen, med defekt sensor. I.o.m at disse vel er ment å vare bilens levetid ut, kommer muligens denne under reklamasjonsloven?
  Spurte verkstedet, men de mente på at denne ikke kom under reklamasjon, da de ikke fikk dekket noe av leverandør eller forhandler som solgte bilen til meg da garantien har gått ut.

  Klarer ikke å fri meg fra tanken på at man ikke kan forvente å måtte skifte drivstoffsensor hvert 4 år, og at dette må komme under reklamasjon, Noen synspunkter før jeg tar saken opp igjen?

  • Forbrukeradvokaten

   I denne situasjonen må du forholde deg til forhandleren og
   ikke verkstedet.
   Når man kjøper en bruktbil av en profesjonell part er det
   forbrukerkjøpsloven som gjelder. Sensoren skal svare til det du som
   forbruker har grunn til å forvente når det kommer til sensorens holdbarhet
   og kvalitet. Dersom denne typen sensor er ment til å vare lenger enn fire år
   kan du fremsette et reklamasjonskrav ovenfor forhandler, og du har fem års
   reklamasjonsrett.

 • Morten

  Hei.
  Jeg solgte en en bil i går for 25.000 kr. Ny eier hentet den og kjørte hjem. Etter en time ringer nye eieren å sier at bilen er ødelagt. Jeg kjører til han og da viser det seg at clutch eller i verstefall girkassen er ødelagt. Jeg sleper bilen hjem og kjøper krever penger tilbake. Tilfeldigvis kommer det noen bort til meg som låg bak han som kjøpte bilen. Det viser seg da at han har slurt på clutch i oppoverbakke og tilogmed prøvd å sette bilen i revers i 60 kmt!!. Det ble ikke skrevet noe kontrakt ved salget. Nå sitter jeg med både ødelagt bil og pengene (som kjøper krever tilbake). Hva gjør jeg?

  Mvh Morten

  • Forbrukeradvokaten

   Ettersom problemet oppstod så kort tid etter overtakelsen er det mye som tyder på at clutchen/girkassen hadde en defekt før du solgte bilen, noe som innebærer at kjøper kan kreve pengene tilbake. Normalt er det selger som får bevisbyrden, når det oppstår et problem så kort tid etterpå.

   Det som taler til din fordel er at bilen er solgt billig og at du har vitne på at bilen er kjørt uforsiktig. Får du sannsynliggjort at det er brukerfeil, så kan du nå gjennom. Det kan imidlertid være at du bruker mer tid og ressurser på krangelen enn det er verdt å kjempe for.

 • Mari

  Kjøpte en Mazda 5 2006modell i mars 2015 av forhandler. Bilen hadde gått 125 000 km. Før 3 måneder var gått oppdaget vi at bilen hadde et veldig høyt oljeforbruk. (ca 1 l på 1000 km) Forhandler tok inn bilen og gjorde noe justeringer, men vi oppdaget fort at dette ikke hadde hjulpet. Vi tok igjen kontakt og de skal nå gjøre en større reparasjon som vil koste 29 000 kr. De mener at vi må dekke halvparten.
  Vi mener at dette er en feil/mangel som fulgte med bilen siden vi la merke til det veldig tidlig. Forhandler er enig i at dette er en feil og at det kommer inn under garantien, men siden vi har 50/50 så må vi dekke halvparten.
  Vi mener at dette er en feil vi ikke kunne forvente og at vi derfor har krav på å få dekket hele summen. Hva råder du oss til å gjøre her?
  mvh

  • Forbrukeradvokaten

   Når du kjøper en bruktbil av en forhandler er det forbrukerkjøpsloven som
   gjelder. En 50/50 garanti gir deg ofte mindre enn det du har krav på etter
   forbrukerkjøpsloven. Dersom det foreligger en mangel ved bilen kan man se
   bort fra denne garantien, da man har krav på mer etter loven. Du sier at
   forhandler er enig i at dette er en feil ved bilen. Dette innebærer at du
   etter forbrukerkjøpsloven har fem års reklamasjonsrett og kan kreve at
   forhandler dekker hele kostnaden. Du kan kontakte advokat eller Forbrukerrådet hvis de ikke gir seg.

 • Sanela

  Hei, for mindre enn 5 år siden kjøpte vi ny bil, en Ford Mondeo. Forrige vinter oppdaget vi vannansamling i frontlykt som vi reklamerte og fikk reparert kostnadsfritt. Nå har problemet kommet tilbake. I tillegg har det blitt sprekker i baklyktene og i de små rutene bak “bakrutene” pluss sprekk på dekselet over ryggekameraet. Jeg sendte melding til bilforhandleren og de aksepterer vårt krav vedrørende frontlykten, men mener at skadene på bakrutene og baklyktene er normal slitasje. Bilen er som sagt fortsatt under 5år gammel, har kjørt knappe 50 000 og blir ellers godt vedlikeholdt., står i garasjen osv. Skal jeg akseptere at bilen blir så dårlig/stygg etter så kort tid og lite bruk og hvordan skal jeg ev. klage.
  Håper på svar og på forhånd takk!

 • Krasniqi

  Hei,

  Jeg har for 1,5 år siden kjøpt en BMW 1 serie, 2013 modell, ved Bavaria Gardermoen. Prisen på denne bilen var 300.000kr. Allerede en uke etter at kjøpet fant sted begynte feil/ mangler å melde seg. Det hele startet med vannlekkasje i bagasjerommet som tok hele elektronikken i bil, førerdør som hadde lakkskader, lakkflassing i en bakfanger, rust i bakluke, SOS systemet ringte politiet hver gang bilen ble startet og nå enda en ny vannlekasjen ved førerdør.
  Ved siste vannlekasje i førerdør så nådde hele saken toppen ved at selger fraskriver seg ansvar om mangelen. Den samme døren som det har blitt utført 2 utbedringer på, utbedringer som ikke er tilfredsstillende. Ettersom vannlekkasjen ikke betraktes som mangel av selger tok jeg med bilen til et annet verksted. Ved videre undersøkelser og målinger finner dette verkstedet ut at bilen fra forskjerm t.o.m. bakskjerm er lakkert. Mistanken er en betydelig skade etter ulykke. Nå har jeg sendt krav om å heve kjøpet til selger med en ukers svarfrist. Videre har han beskyldt meg for å ha påført skadene eller slitasje selv. Jeg lurer på om jeg har krav til å heve kjøpet? Og vil en bil som har vært i ulykke noen gang ha tilsvarende sikkerhet som en bil som ikke har vært i ulykke? Bilen er solgt med nybilgaranti. Uansett ville jeg aldri ha kjøpt en bil som har vært i ulykke om jeg hadde blitt informert om dette før kjøpet fant sted.

  Takk på forhånd!

  • Forbrukeradvokaten

   I henhold til forbrukerkjøpsloven kan du heve kjøpet dersom mangelen “ikke
   er uvesentlig”. I ditt tilfelle virker det som om bilen ikke er i samsvar
   med det som ble forespeilet av selger. I tillegg har bilen relativt store
   mangler, som kan være nok til å oppfylle kravet for heving.

   Jeg ser du har fremsatt reklamasjon med krav om heving. Hvis selger motsatte
   seg dette, kan vi se nærmere på saken.

   Ta kontakt på tlf. 23 20 32 32 om du har ytterligere spørsmål og eventuelt
   ønsker rettslig bistand.

 • Morten P

  Hei, kjøpte meg en Volvo V70 07 mod med 123500km på telleren i midten av mai(altså 4 måneder siden) for 171 000kr hos en autorisert Volvo forhandler, nå er hjullager gåent og clutch må byttes, dette er da reparasjoner som man ikke får utført for under 15 000kr og i verste fall opp mot 40 000kr, kan jeg få dekt dette av selger? Mener de burde kunne forutsett at clutch kom til å måtte byttes etter 6 000km. Syntes at clutchen “grep” litt langt ut hele tiden men tenkte at siden den var solgt av en merkeforhandler så ville nok de si ifra vist den var så dårlig. Er selv bilmekaniker så vet at delene er defekt, men vet ikke om jeg har mulighet til å belaste selger for feilene. Sammenlignet med merket jeg skrur på, byttes clutch nesten aldri på 129 000 km derfor hadde jeg tidligere ikke misstanke om at den var nesten defekt.
  Takker på forhånd for svar.

  • Forbrukeradvokaten

   Hjullager og clutch er så vidt meg bekjent slitedeler, og utbytting/reparasjon av dette er normalt noe man selv må betale. Men hvis en slitedel må skiftes ut mye tidligere enn normalt vil dette kunne være en mangel i forbrukerkjøpslovens forstand.

 • per jørgen

  Hei

  Jeg kjøpte en audi a3 2008 hos en forhandler i 2014. Forhandleren ga en bruktbilgaranti på 12 mnd/15`km. Etter ca 10mnd/10`km, oppdager jeg en ulyd i forstillingen og kontakter verkstedet for utbedringer. De bytter noen deler og leverer bilen tilbake. Ulydene vedvarer. Jeg kontakter verkstedet på ny og avtaler ny tid for utbedring. Når jeg får tilbake bilen for andre gang er de samme ulydene der fortsatt.

  Jeg kontakter forhandleren på ny, og får tilbakemelding om at jeg kan sette bilen på nærmeste audiverksted for feilsøking på dems regning. Auidiverkstedet finner ut at tannstanga må byttes.

  Forhandleren jeg kjøpte bilen av opplyser at dette er en slitedel, og at jeg må dekke halvparten av kostnadene (ca 13400,-).

  Er tannstang å betrakte som en slitedel? Er dette noe men må forvente å bytte etter ca 90 000 km på en A3 2008?

  Har reklamasjonsretten noen betydning i denne saken?

  Mvh Per Jørgen

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg vil anbefale deg å kontakte NAF eller andre fagkyndige for å vite med sikkerhet om tannstangen kan karakteriseres som en slitedel. Du kan også søke på http://www.forbrukertvistutvalget.no for å se om du finner noen saker hvor dette har vært tema. Dersom tannstangen ikke er å betrakte som en slitedel eller den er skadet på grunn av brukerfeil, er dette en mangel i forbrukerkjøpslovens forstand. Du har da krav på utbedring uten at det skal koste deg noe, da du befinner deg innenfor reklamasjonsfristen. Forbrukeradvokaten

 • joakim

  Hei. Kjøpte en bmw e46 m3 for 2 uker siden. Hadde den i 2 dager grunnet ulyder i uderstell/girkasse. Leverte bilen tilbake til forhandler, de mener girkassen er ødelagt. Så de har bestilt en brukt girkasse fra polen. Men problemet mitt er at den brukte girkassa fra polen har gått 142500km mens den som sitter bilen har gått 123900km. Har jeg ikke rett på en som er gått like langt eller mindre? Konfronterte forhandler men de sier det ikke er noen lov på det siden det er så “kort” km avstand mellom de. Det er jo nesten 20000km forskjell. Hvordan retigheter har jeg i dette tilfelle?

  • Forbrukeradvokaten

   I henhold til forbrukerkjøpsloven har du krav på å få en bil som er i
   kontraktsmessig stand etter reparasjon. Jeg er ikke enig med forhandler som
   mener en differanse på 20 000 km er en kort avstand. Her får du en bil som
   er i dårligere stand enn hva du har betalt for. Jeg vil råde deg til å
   snakke med forhandler og for eksempel kreve et prisavslag i medhold av
   forbrukerkjøpsloven § 31.

 • Yau

  Hei!
  Jeg har en Audi Q5 2009-modell, kjøpt av en privat person i 2010.
  Sendte bilen inn på stor-service i fjor september som kostet nesten 20 000 kr. bl.a. Inspeksjons med oljeskift (30 000km) og skifte hjullager mm. Det var hos Mølller Bil.
  For en uke siden stoppet bilen. Motoren er havarert, og dette vil komme til å koste oss en formue for en reparasjon.

  Da den var sendt inn på service ifjor hadde den kjørt i litt over 82 000 km og nå stopper bilen på 92 000 km.
  Jeg har en mistanke om at det kan ha vært en mangel/feil på service som ble gjort i fjor, og jeg lurer på om det er noe form for garanti på slik? Hva slags rettigheter har jeg?

  Hilsen
  Yau

  • Forbrukeradvokaten

   Du har reklamasjonrett på servicen. Spørsmålet er om det ble gjort en feil der som betyr at problemet nå knytter seg til arbeidet på servicen. Det kan være utfordrende å få bevist, og du må nok få det vurdert av en uavhengig ekspert.

 • Helge Samuelsen

  Hei

  Har en bil som for ca et år siden fikk havari på clutch. Har en mistanke om at dette skyldes en feilmontering fra verksted, men kan ikke bevise dette, og har latt det ligge (endel problemer med luft i systemet, dårlig funksjon etc før verkstedet måtte ta clutchen opp på ny. Noen måneder etter havarerte den altså). Etter å ha fått denne reparert på sammet verksted viste det seg at det var slått hull på en vegg i girkassen under dette havariet og girkassen måtte også skiftes. Verkstedet skaffet en girkasse som visstnok var brukt. Jeg antok at den var renovert, men spurte ikke. Kostnaden for girkassen pluss montering var over 20 000. Nå, et år etter, er det definitivt ulyder fra girkassen, noe det tok meg omtrent et halvt år å konstatere at faktisk var girkassen. Verkstedet visste ikke hva ulyden kunne være, men etter å privat ha gått til anskaffelse av en spesialmikrofon til bruk for å identifisere ulyder på biler, er det tydelig at ulyden kommer nettopp fra girkassen.

  Sannsynligheten er jo stor for at girkassen tilslutt havarerer.

  Dekkes dette av noen generell garanti? Verkstedet vil sannsynligvis ikke godta at det er feil med girkassen før den eventuellt havarerer totalt, da de “ikke vet” hva som forårsaker ulyden. Kan jeg reklamere med utgangspunkt i at girkassen må ha vært defekt i utgangspunktet? Må jeg vente til den faktisk havarerer?

  Har verkstedet plikt til å garantere for brukte deler når de selv velger å bruke dem? Hadde jeg visst at det var muligheter for å få en defekt girkasse ville jeg garantert valgt en med garanti, dvs en renovert eller ny. En tredjedel av prisen er jo faktisk rene verkstedtimer.

  Nå vet jeg ennå ikke hvordan verkstedet stiller seg til dette, men aner på måten dette blir mottat på at de ihvertfall ikke tar ansvar uten at jeg legger litt press på dem.

 • Emil Fjeld

  Hei

  Kjøpte en 2008 Ford Mondeo 09.11.2012. Bilen hadde 6 mnd garanti. Nå har klimaanlegg sluttet å fungere sammen med navigasjon system. Dette mener jeg ikke kan skyldes slitasje eller bruk da bilen bare er 7år med 113.000 km og feilen er innvendig. Vil koste ca 12.000 å utbedre feilen.
  Kan jeg reklamere på dette ?

  Mvh
  Emil

  • Forbrukeradvokaten

   Ja du kan reklamere, men om du har krav på reparasjon uten kostnader er avhengig av om dette utstyret har sluttet å virke før du kunne forvente. Hva som er normalt utskiftingsintervall må du forhøre deg med feks. Importøren eller NAF.

 • Gerhard Eide

  Hei

  Har en Tesla der det er en ulyd i drivenheten + div småfeil. Har kontaktet Tesla for å få fikset dette. Problemet er at de antyder at jeg kan få time i mars; dvs 6 måneder fra nå. Det er svært lang tid? Hvor lang tid bør man kunne forvente at feil blir reparert innen?

  • Forbrukeradvokaten

   Innen rimelig tid sier loven. Seks måneder er alt for lenge.

 • Anna

  Hei!

  Så flott at det går an å få svar på slike spm på nett! Vi er en familie på fem som for noen få uker siden kjøpte en 7-seter fra 2008. Vi hadde den inne på en sjekk nå på et lokalt verksted og det viser seg at bilen har store feil som ikke ble opplyst om ved salg, og som vil koste over halve kjøpssummen. Vårt verksted mente dette var en klar reklamasjonssak, og bruktbilfirmaet vi kjøpte av synes å være enig i det. Det dumme for vår del er at vi bor på Vestlandet og reiste til Østlandet for å hente bilen da vi kjøpte den. Nå vil bruktbilfirmaet ha inn bilen på reparasjon på eget verksted og det medfører en god del ulemper for oss. En av oss må kjøre over fjellet, trolig overnatte to netter på hotell og kjøre hjem igjen, med det det innebærer av både direkt utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Vi ville selvsagt helst hatt bilen på et verksted hvor vi bor slik at vi slapp disse ulempene. Har vi noen rettigheter her?

  • Forbrukeradvokaten

   Når det er mangler ved bilen har dere også krav på erstatning for alle merutgifter dere påføres. Dette kan være hotellutgifter, transport, leiebil mv. Dere bør ta en runde med bilselgeren i forkant, fordi det kan bli tvist om utgiftene. Ola Fæhn

 • Anna

  En annen ulempe er at vi er avhengige av bil i hverdagen med tre små og uten tilstrekkelig kollektivtransport der vi bor.

 • Rune

  har solgt en bil, eid bilen litt over ett år. Solgte den for ca 3 uker siden. Ny eier ringer meg og sier motor er havarert(ca 14 dager etter salg) og at bilen har feil km stand(tuklet med km), Dette visste jeg ikke noe om. Han truer meg med at jeg skal anmeldes til politi om jeg ikke betaler for motor. Jeg har kjøpekontrakt med han jeg kjøpte bilen av og har dokumentasjon fra servicer jeg har gjort det året jeg har eid bilen. Hva kan jeg gjøre ? Har ikke visst om at km stand er justert og solgt videre i god tro.
  Bilen er 18 år og ny kjøper/eier har prøvd bil og jeg solgte “as is”. Problemet er havarert motor og at det trues med anmeldelse noe jeg føler ubehagelig.

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg forstår at det er ubehagelig. Du må nok få mer teknisk avklart hva som er problemet. Selv om bilen er solgt som den er fra en privat selger, gjelder denne bestemmelsen i kjøpsloven: § 19.Ting solgt «som den er». Auksjonssalg.
   (1) Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når
   (a) tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet,
   (b) selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller
   (c) tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

 • Therese

  Hei, Jeg kjøpte en bil hos forhandler, bilen er første gang reg okt 2009. Bilen ble kjøpt fra Østlandet (bor selv på Vestlandet) og alle de viktige spørsmålene ble stilt på telefon for at en skulle ta turen over og hente bilen. Jeg ville aldri valgt og kjøpe bil så langt vekke hos en privatperson og valgte og kjøpe bil hos forhandler og betale litt mer da det tryggere hos en stor forhandler.
  Når jeg nå ser i servicehefte så er det totalt mangelfullt. Det er kun tatt en service på den i 2012 når bilen var gått 60.000 km- neste service som ble gjort er den forhandleren tok ved salg i 2015 og på 104.038 km. Jeg mener at forhandler burde opplyse om at servicehefte er totalt mangelfullt på en slik “ny” bil. Prisen sto ikke til det manglende servicehefte og hadde forhandler opplyst om dette hadde en aldri reist fra Vestlandet til Østlandet for og kjøpe den bilen. Kan en heve kjøpet med fratrekk for den tiden en har brukt bilen? evt. får en kraftig prisreduksjon

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg er enig i at en forhandler bør opplyse om servicer er fulgt. På den annen side er det vel kanskje slik at hvis den/de siste servicer før salget er tatt, så er det begrenset hvilken skade det kan være på bilen for tidligere servicer? Dette må en teknisk kyndig kunne svare deg på. Mener en teknisk kyndig at manglende oppfølging av enkelte servicer kan ha påført bilen varige problemer, så kan det være en mangel.

 • Frank Olsen

  Hei
  Har i dag hatt bilen min på verkstedet for feilsøking ved risting ved nedbremsing. Bilen er litt under 1 år og 8 mnd gammel, har gått ca 35.000 km og er kjøpt ny hos forhandler. Bremseskiver og klosser må skiftes og verksted/forhandler mener at dette ikke dekkes av garantien da dette er en slitedel. Jeg mener at forventet levevetid på bremser er mye mer enn hva bilen har gått og med så lav alder. Bilen har normal bruk. Tilsvarende biler jeg har eid har denne reparasjoner ikke kommet før etter 100.000 km. Kan jeg stå på min rett her.

  • Forbrukeradvokaten

   Slitasje på bremser er normal slitasje, men spørsmålet er om 1 år og 8 mndr (35.000 km) er raskere enn normalt. Til sammenlikning har Forbrukertvistutvalget hatt flere saker om clutch-slitasje til vurdering. Her er kortsammendrag av to av disse:

   FTU 06-746: Utvalget er enig med de innklagde i at clutch er en slitedel. Det er ikke reklamasjonsrett på normal slitasje, selv om den måtte byttes allerede ved 30.000 km.

   FTU 04-383: Clutchhavari på en så vidt ny bil (11 mndr, under 10.000 km) med lav kilometerstand vil utgjøre en mangel med mindre skaden skyldes feil bruk fra kjøpers side. Feil bruk ikke sannsynliggjort.

 • Fuglestad

  Bygdas vel lag kjøpte stål konstruksjoner til en ballbinge fra en mekanisk bedrift. Avtaler ble i hovedsak gjort muntlig, grunnet styremedlem av vel laget jobbet hos de som skulle lage dette. Konstruksjonen ble laget og levert April 2011. Den ble oppbevartet på et lager til vi klarte finansiere resten av prosjektet, og ble først montert og tatt i bruk November 2013.
  Etter ca 9 måneders bruk (August 2014) begynner stålkonstuksjonen å gå i stykker (stålnettet som er blitt sveiset til en ramme knekker) bedriften som laget dette blir informert (muntilig) , og de skulle se på saken.
  April 2015 er det såpass farlig at vi skifter ut et par av grindene med noen reserve vi hadde fra hoved leveransen. Defekte blir levert til mekanisk beriften , som skulle se på saken.
  Etter flere purringer på hva de skal gjøre med dette, er svaret fra bedriften som laget dette, at de ikke er villige til å ordne opp. De mener at konstruksjonen har blitt laget slik den skjal være.
  Hvilke rettigheter har vi som et Vel lag mtp. Kjøpsloven? Kan vi komme noen vei med dette??
  Det er i mars 2016 5 år siden dette ble levert og betalt, men det er 2 år siden det ble montert, og det gikk 9 måneder fra det ble montet til vi kontaktet levrandør første gang.

  • Forbrukeradvokaten

   I utgangspunktet kan nok dette være en mangel ut fra beskrivelsen. Det kan imidlertid være et problem i saken at reklamasjonsretten kan ha gått tapt. Ved forbrukerkjøp er klagefristen 5 år fra man overtar, men er det ikke forbrukerkjøp er det 2 år. Kjøp fra en velforening til den enkelte medlems personlige bruk kan være forbrukerkjøp. Innkjøp av ballbinge til felles bruk er neppe et forbrukerkjøp. Det er derfor en fare for at et mulig krav er tapt på grunn av tiden som er gått.

 • Joakim

  Hei.

  Jeg kjøpte en bil privat. Skoda superb 2004 km 240 000, for 2 mnder siden, pr dag er den på rundt 247 000km. Jeg har oppdaget at det er lekkasje hvor vann kommer inn under setet bak førersetet, og noe defekt på det elektriske som kommer av lekkasjen mest sannsynlig. Jeg byttet batteri for ca 1 uke siden, og det batteriet har vært ladet 2 ganger, fra helt tomt, til helt fullt, noe i bilen sluker batteriet. I tillegg har jeg feil fått feil på forstillingen. Jeg fikk prøvekjørt bilen, og det eneste selgeren kunne si var skadet, var at den varslet om feil ved lysene (Etter-montert xenonlys) og en feiljustert dør høyre-bak. Jeg har nå sendt den inn på EU-kontroll for å lete etter flere eventuelle feil og mangler som ikke var opplyst om.

  Siden ingen av disse tingene var problem da, men kom nå, og jeg signerte på “selges som den er” uten at disse store feilene fant sted, lurte jeg på. Kan jeg kreve at reparasjonskostnadene blir dekt, eller heve kjøpet?

  På forhånd takk for hjelp.

  • Forbrukeradvokaten

   Selv om bilen er solgt som den er av en privat selger, gjelder denne bestemmelsen i kjøpsloven: § 19.Ting solgt «som den er». Auksjonssalg.
   (1) Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når
   (a) tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet,
   (b) selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller
   (c) tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

 • Hasse Andre

  Hei, Jeg leverte inn min Navara til bytting av rådelager og sliping av veiv og en del andre ting ble gjort bl.a byttet en sprukket råde.ca 10.000km, og 17mnd senere kom det en tikke/bankelyd fra motoren som var tilnærmet identisk med det jeg hadde før jeg reparerte motoren, burde det være garanti på dette, eller er det for mye km/tid

  • Forbrukeradvokaten

   Her må du sjekke med en teknisk kyndig om dette er noe som må forventes. Du er fortsatt innenfor reklamasjonsfristen på reklamasjonen.

 • Jan S.

  Hei, har kjøpt i August 2015 en Touareg 2.5 TDI årsmodel 2005 med 204000 km,etter 2 mnd. kommer Airbaglys permanent og ulyden i Motor.Jeg ta kontakt med bilselger og han mener jeg skal sjekke det i verkstad ,på kjøpekontrakt står 12 mnd.garanti. ulyden er sylinder nr.3 er ødelagt og toppen må slipes karmaksel må skiftes og eksosmanifold må også skiftes til samen 70000kr minst.verkstad skrive raport og jeg har sendet denne til selgern. Vente siden ei uke på beskjedd men har også sendet en klagebrev fra forbrukerråd til ham. Må selger betale denne reperasjon? Kjøpekontrakt viser 12 mnd.garanti ikke 50/50 eller en andere ting.
  takk for tips

  • Forbrukeradvokaten

   Det er godt mulig at dette er en reklamasjonssak. Det er unntak for brukerfeil og slitasjedeler. Så omfattende skade etter to måneder, vil være en indikasjon på at det er en mangel.

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg mener det er en stor mulighet for at dette er en reklamasjonssak som selger må dekke. Bilen er vel også dekket av nybilgarantien, så her er det nok et håp om at du får til en løsning. Ettersom saken er i Forbrukerrådet, regner jeg med at de bistår deg i saken. Forbrukeradvokaten kan bistå, dersom det er behov for advokatbistand.

 • Ronny

  Hei
  Vi kjøpte en brukt bil av forhandler,29.05.2013. førstegangsregistrert 05.05.2010. 01.12.2014 gikk dynamoen i stykker og den ble skiftet på garantien, nå ett år etterpå 08.12.2015 har dynamoen på nytt tatt kvelden. Jeg har vert i kontakt med merkeverkstedet og de sier at garantitiden gikk ut når bilen var 5 år, og ny garanti på dynamoen ikke gjeller siden jeg ikke betalte selv for dynamoen sist, men fikk denne på garantien. Stemmer dette og eventuelt hvor lang garanti er det på en dynamo.

  • Ola Fæhn

   Dette er et tema som Høyesterett har hatt til virdering for ikke så lenge siden. Du har reklamasjonsrett på reklamasjoner. Nøyaktig hvor lang reklamasjonsfristen da er, besvarte ikke Høyesterett tydelig. Men ett år på en slik reparasjon er ikke nok, mener jeg.

 • Marianne

  Hei!
  Jeg har en 2008-modell RAV4, som har gått 153.000 km. Nå har girkassa røket, dvs. et eller annet som driver 4.-6. gir er ødelagt. I følge merkeverksted må hele kassa byttes, og de vil ta clutchen med det samme. Siden bilen har gått så langt foreslår de å finne en brukt girkasse, og har gitt meg en pris på kr 50.500. Har snakket med flere av selgerne der ifm. at vi har vurdert å bytte inn heller enn å reparere, og de sier alle at de er veldig overrasket over at kassa er ødelagt på en så “ny” bil. Den er ikke kjørt hardt på noen måte, men har dessverre ikke fulgt alle servicer. Har dog hatt hovedservice på den på 127.000 km, og oljeskift nå for ikke så veldig lenge siden.

  Jeg har hatt bilen siden den var ny, men leaset den først, og kjøpte den så fra forhandler 22.3.2011. Dvs. at det er mindre enn 5 år siden jeg kjøpte en brukt bil. Vil dette være noe jeg kan gå videre med til forhandler etter forbrukerkjøpsloven? Det er jo mindre enn 5 år siden jeg kjøpte den.

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg mener du kan argumentere for at dette er en mangel med bilen og at du er innenfor reklamasjonsfristen fra du ble eier av bilen. Det er noen usikkerheter med om du har lovmessig krav på å reklamere, men jeg ville argumentert for det og bedt selger om å begrunne et eventuelt avslag. Så kan du ta kontakt med Forbrukeradvokaten eller en annen advokat, for å få vurdert svaret.

 • Forbrukeradvokaten

  Clutch er en typisk slitasjedel på en bil, som det ofte er spørsmål om selger eller kjøper skal betale. Er det en mangel skal selger betale 100% av utgiften. Er det normal slitasje må kjøper betale etter forbrukerkjøpsloven. Her er det gitt en 50/50 garanti som kan bety at kjøper får dekket halve regningen også hvis det ikke er en mangel. Praksis er sprikende når det gjelder clutch. Jeg har nedenfor limt inn noen sitater fra to avgjørelser i FTU hvor resultatet har blitt forskjellig.

  FTU 06-746: Utvalget er enig med de innklagde i at clutch er en slitedel. Det er ikke reklamasjonsrett på normal slitasje. Tvilen i saken knytter seg til det forhold at clutchen måtte byttes allerede før bilen var kjørt 30.000 km. Slik saken er opplyst for utvalget, kan det likevel ikke legges til grunn at slitasjen skyldes feil på bilen ved levering til klageren.

  FTU 04-383: Clutchhavari på en så vidt ny bil (11 måneder) med lav kilometerstand (under 10 000 km) vil utgjøre en mangel med mindre skaden skyldes feil bruk fra kjøpers side. Klager har lagt frem omfattende dokumentasjon for at det ikke har vært problemer med clutchen på noen av hans tidligere biler, til tross for høy kjørelengde. Det er liten grunn til å tro at klager etter så mange år skulle ha endret kjørestil i en slik grad at dette kunne være årsaken. Det fremstår derfor som mest sannsynlig at skaden ikke skyldes feil bruk.

 • Forbrukeradvokaten

  Det er vel ikke helt sjeldent at en motor som er gått 216000 km svetter litt olje. Det er derfor et spørsmål om dette er en lekkasje ut over hva man må forvente av en bil som er gått såpass langt. Det må en teknisk person vurdere. Er det innenfor hva som er forventbart er det ikke en mangel og dere har ikke noe ansvar. Ola Fæhn

 • Forbrukeradvokaten

  Reklamasjonsfristen er fem år, så det er neppe en reklamasjonssak. Det er imidlertid en åpning i loven, men det skal veldig mye til og er neppe aktuelt her: Forbrukerkjøpsloven § 27 (forutsatt at det er et forbrukerkjøp): Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

 • Stian Lind

  Hei,
  Kjøpte en Audi A7 2011 mod for 25 mnd siden fra forhandler, og fikk idag påvist at head up display og radar for adaptiv cruise control var defekt og må byttes. Garanti fra Audi gikk som er 5 år eller 100 000km, mens bilen er 5 år og 1 mnd og er gått 130 000km.
  Jeg mener dette allikevel ikke er noen slitasje deler og i tillegg meget dyre deler som skal holde mye lengre en de 2 årene jeg har hatt bilen. Jeg mener derfor dette er en reklamasjons sak da jeg har hørt at man har 5 års reklamasjonsrett ved kjøp fra forhandler fra kjøps dato på bilen (ikke ny bil dato).

  Stemmer dette og har rett på reklamasjon?

  • Forbrukeradvokaten

   Det er riktig at reklamasjonsretten din som forbruker er fem år fra du overtok bilen. Det neste spørsmålet er selvfølgelig om det som er skjedd kan være normal slitasje eller brukerfeil, men i utgangspunktet ville jeg nok tro at disse skadene er noe som du kunne hatt forventninger til at skulle ha vesentlig lenger levetid. Dersom selger ikke gir seg kan du få bistand. Gjennom bilforsikringen din har du en advokatdekning.

 • Webe

  Hei. Kjøpte ny bil august 2013. Mercedes GL. importert fra Tyskland, var gått 10000 km. Nå er det feil på det elektroniske anlegget. Hvilke rettigheter har jeg i henhold til kjøpsloven ?

 • Forbrukeradvokaten

  Har du kjøpt bilen av en norsk forhandler har du fem års reklamasjonsrett. Har du kjøpt den av en privatperson gjelder to år. Reklamasjonsretten forutsetter at det er en kjøpsrettslig mangel dvs ikke brukerfeil, alminnelig slitasje etc.

 • Harald Amdal

  Kjøpte en Mitsubishi Colt for 2 måneder siden av en bruktbilforhandler, dette var en 07 modell som hadde gått 70000 km. Igår sluttet plutselig automatgiren på denne og virke, noe som førte til at jeg leverte den inn til diagnose. Verkstedet sa at dette mest sannsynligvis var clutchaktivatoren, men at det også var en mulighet for at det var selve clutchen. Noe som ville koste mellom 12000-250000. Noe jeg synes er utrolig triste penger og betale. Bilen ble solgt uten garanti fra forhandleren. Har jeg noen rettigheter i forhold til selgeren, eller må jeg ta hele kostnaden alene?

 • Forbrukeradvokaten

  Du har reklamasjonsrett etter loven, selv om du ikke har fått noen garanti. Spørsmålet er om dette er en mangel eller brukerfeil/normal slitasje. Da må du forhøre deg litt med et annet verksted eller en bilsakkyndig. I utgangspunket tenker jeg at du kan ha en sak, når en så kostbar reparasjon kommer så raskt.

 • VEST11

  Hei .
  Tok med hjem en Ny bobil fra Tyskland og registrerte den her hjemme.
  Nå skal jeg selge den og den blir 4 år i Mai.
  bilen er strøken og uten feil i dag.
  Det var 2 års garanti i Tyskland og den er utgått.
  Jeg har informer kjøper om at jeg tok den med hjem,
  Har jeg noe garantiansvar ?
  Noen sier at jeg må ta opp til 5 år??

  • Forbrukeradvokaten

   Selger du den som privatperson har du to års reklamasjonsansvar etter kjøpsloven. Hvor langt dette ansvaret går er avhengig av blant annet alder og hvordan den markedsføres ved salg. Det kan også tas forbehold som reduserer ansvaret.

  • Forbrukeradvokaten

   Det er to års reklamasjonsfrist hvis du som privatperson selger til en annen privatperson.

 • Morten Fredriksen

  Hei.

  Har kjøpt en bil som det viste seg å være en kjent feil med, det kom frem av pkk før overtakelsen at fløyta fungerte ikke.
  Hadde bruktbilgaranti i 3 mnd, og jeg kontaktet selger ang dette før fristen løp ut, men selger (bilfirma) ville selv se på saken.

  Men til sakens kjerne: Det er stor avstand (50mil) mellom meg og selger, og jeg sa at vi kunne ta dette når jeg en gang kjørte forbi..nå er det gått ca.1 år og jeg har kontaktet selger om en visitt.

  Men selger vil ikke ta dette på seg pga av det har gått 1 år……….

  Hva gjør jeg, og har jeg noen form ang dette??

  MVH

  Morten Fredriksen

  • Forbrukeradvokaten

   Har selger sagt han vil ta det og dere skulle ordne det når du var forbi, er selger bundet av den avtalen.

 • Stian Mjølund

  hei,jeg kjøpte ny bil i fjor Audi a3 E-tron (fikk den 13 april 2015) etter 1-2 månder så kvelte bilen seg i et lyskryss og siden da har automat kassa giret unormalt hardt både opp og ned i gir,i samme tiden så begynnte et motorfeste og knirke så jeg sendte den på verksten etter å ha snakket med selger.det viste seg at det stemmte at det var en feil der med girkassa,så de skulle bytte girkassefeste men etter sjekk av ECU så måtte de bytte den og. ECU (hjernen på girkassa).dette ville ta noe tid å få fra tyskland så de lurte på hva jeg ville gjøre.jeg spurte om jeg hadde noe annet valg enn og vente,nei det hadde jeg ikke.så de satt på en ECU fra en utstillingsbil siden det tok tid,hadde kjørt 500 meter så smallt det i kassa opp til flere ganger,jeg snudde og leverte bilen å sa at de IKKE måtte kjøre den bilen.dagen etter ringte de å bekreftet at det smallt i kassa. etter en månde på verksted fikk jeg bilen tilbake bilen girer ubehagelig hardt fortsatt.har sakt at det er en demper ol bak som er /virker som den er løs,list henger og slenger under bilen,og det knirker i hele dashbordet og dørpaneler, fikk beskjed om at da måtte jeg ha et bedre sterioanlegg i bilen.jeg har nå vert totalt inne på merkeverksted 15 ganger pluss prøvekjøring med mekanikere 3 ganger utenom. de finner ingen feil å de gangene vi har prøvekjørt er ikke feilen tilstede.typisk. de har byttet alt sier de som har med girkassa og gjøre,etter og si at de kan ikke bytte noe uten å få frem feilen,rart. de har og hatt en fra teknisk hovedimpotøren og de har friskemeldt bilen,de har altså ikke gjort noen ting av de feilene som er på bilen.har ikke sett på det andre heller.sa at jeg skulle ha papirer på hva som er blit gjort med bilen,men det kunne jeg bare glemme,de får du ikke fikk jeg til svar.hva med de andre feila da? nei de har vi ikke sett på. ringte til et annet autorisert verksted siden jeg har Norges garanti.etter to dager der så har de prøvekjørt uten og finne noe feil men de har oppdatert bilen og bilen er ikke som ny men veldig bra i forhold til tidligere,og nå knirker det i motorfestene også.

  nevnte for selger tidlig i prosessen at bilen burde vert Omlevert,og før jeg var ferdig og prate så sa han at de har 3 forsøk på å rette feilen. det er flere som har vert med i bilen og lurt på hva jeg holder på med siden det nøkker og napper så fælt. samme i demobilen til audi er ikke sånn der kjenner du ikke at den girer.dette er en hybrid fra audi og skal kunne gå på strøm inntil 50 km,jeg spurte før jeg kjøpte hvordan er dette med strøm på vinterstid da?det går fint,bare rekkevidden blir litt kortere,kan jo leve med det tenkte jeg.

  men over -10 så vil ikke bilen gå på strøm i det hele tatt, føler meg litt lurt siden jeg skulle kjøre på strøm til og fra jobb,en økonomisk fordel,men bilen bruker dobbelt av drivstoff når den ikke kan gå på strøm

  nå vil jeg bare ha pengene igjenn siden bilen ikke var etter det som er blitt lovet både med mye feil og med at den faktisk ikke har muligheten til og gå på strøm i -10 noe som selger skal opplyse om. hva gjør jeg og hva kan jeg gjøre?

  • Forbrukeradvokaten

   Her skjønner jeg at det har vært mange reparasjonsforsøk av samme mangel. I utgangspunktet har du da krav på heving eller omlevering. Dersom jeg forstår det riktig har selger nå fått enda et reparasjonsforsøk. Er bilen nå blitt i orden, har dere muligens redusert muligheten for heving/omlevering likevel. Er bilen ikke blitt i orden etter siste reparasjonsforsøk, og det kan bevises, er tiden inne for å nekte ytterligere forsøk og kreve heving/omlevering. Når det gjelder informasjonen om strøm-funksjonen, så er det en så viktig informasjon at dette skulle vært orientert tydelig. Spesielt hvis dette er vanlig for hybridbiler generelt. Det er ikke sikkert at en så viktig informasjon kan skjules i liten skrift midt inne i en brukerveiledning. Her kan du med andre ord ha en mangel. Vi kan bistå deg i saken. Rettshjelpsdekning kan vi få gjennom din bilforsikring.

 • Lars Jenssen

  En 2010 Volvo V50 kjøpt av forhandler i April 2013. Den har nå akkurat passert 108.000km og venstre hjullager har takket for seg.
  Bilen har vært i mitt eie under 5år og denne delen er ment å vare lengre? Hva sier loven og hvilke saker har vært tidligere rundt reklamasjon mot forhandler etter at hjullager er gåent såpass tidlig?
  Har det vært saker i FTU som kan vises til, og som gjør at forhandler dekker dette?

  • Forbrukeradvokaten

   Reklamasjonsfristen på bil i forbrukerkjøpsloven er nesten
   alltid 5 år fra overtagelse. Men selv om det reklameres innen 5 år, må det
   gjøres innen rimelig tid fra du oppdaget forholdet. Dersom det er reklamert
   rettidig må man vurdere om avviket er en kjøpsrettslig mangel; altså ikke
   skyldes normal slitasje, brukerfeil eller ytre påvirkning. I denne vurderingen
   vil bilens alder og kjørelengde være av betydning. Det er mulig det er påregnelig
   at et hjullager kan bli modent for utskiftning etter 5-6 år og 108 000 km,
   så i denne saken må du nok eventuelt bevise at dette er unormalt. Du kan jo
   sjekke litt på praksis i Forbrukertvistutvalget og se hva de har kommet frem
   til der i tidligere avgjørelser. http://www.forbrukertvistutvalget.no/

 • Jarle Danielsen

  Kjøpte i slutten av januar en Volvo V70 2014 modell av en bruktbilforhandler. Bilen var gått ca.12 mnd. som taxi og hadde 144.000km på telleren. Etter 3 mnd. har vi kjørt den ca.5.500km, og nå viser det seg at motoren bruker litt olje, automatgirkassen har begynt å fjuske og det er en feilkode på eksossystemet. Med tanke på at denne bilen er registrert 12.3.14, og altså bare så vidt 2 år, mener JEG det er for mye galt. Bilen har ikke tilhengerfeste, så den har ikke dratt tungt,vi er veldig nøye med bil og kjører “normalt”. Hvilke rettigheter har jeg?

  • Forbrukeradvokaten

   De første seks månedene etter kjøp har selger en lovbestemt bevisbyrde. Dvs. at selger må dokumentere at en feil som skjer likevel ikke er en mangel. Det høres ut til å være mye mangler på en såpass ny bil, men det er også klart at en taxikjørt bil med så høy kjørelengde vil redusere dine rettigheter/forventninger. Dersom feilene som nå skjer er vanlig på biler som er gått 144.000 km, så vil det bli vanskelig å nå gjennom. Det må en teknisk bilkyndig kunne svare deg på.

 • Natalia Malczewska- Iversen

  Hei. Vi har kjøpt brukt bil hos Bertel og Steen i Hamar. en Mercedes Vito 2015. Har spurt flere ganger på forhånd to ulike personer (selgere hos dem, som gjennomførte salget) om det gikk an å ha barnesetet fremme i den bilen (fremovervendt). Bilen har 3 setter fremme. Vi sa at vi hadde allerede et bilsete fra før og det var kjempeviktig for oss at det gikk an å feste bilsete i denne bilen. Begge to sa at det er ingen problem. Bare for å understrekke: flere ganger har vi spurt og fikk samme svar at det gikk an. da vi prøvde å feste setet fikk vi ikke det til. Vi tok kontakt med dem igjen og fikk beskjed at det ikke gikk an å feste bilsete vårt eller noe annet, og at bare gikk an med Marcedes sin bilsete, men at det ikke gikk an i den bilen, fordi det er tre setter fremme i bilen. så alt i alt går det ikke an i det hele tatt. Løsningen i følge dem er at det må byttes settet fra 3-setters til 2 setters og kjøpe mercedes setet. det innebærer en stor kostnad, bilsete koster ca 4000 og å bytte sette sikkert mye mer.
  Om vi var informert om det, ville vi ikke kjøpt den bilen. Vi spurte flere ganger om det går an å montere bilsetet i akkurat denne bilen. Bilen ble kjøpt for 2 uker siden (og hentet også). har vi noe garanti og angre/klagerett på kjøp av denne bilen?
  tusen takk på forhånd, Natalia Iversen

  • Forbrukeradvokaten

   Har dere spurt om spesielle egenskaper og dette ikke stemmer, er leveringen mangelfull. Dere kan kreve at selger tar kostnaden. Det kan bli et problem å bevise hva som ble sagt, men det betyr ikke at dere ikke har kravet.

   • Natalia Malczewska- Iversen

    Han ene innrømte i dag istad at han hadde sagt at det går an å montere setet vårt. fikk beskjed også om at mest sannsynlig er vi nødt til å bytte seter i bilen, fra 3- seter til to seter og kjøpe ny bilsete. kan vi kreve at de tar hele kostnaden på seg?

    • Forbrukeradvokaten

     Det kan dere. Få gjerne på plass den innrømmelsen skriftlig først.

 • Silvia Burmester

  Hei,
  Jeg har ett spørsmål: Bilen min var på verksted sent i fjor på vinteren, for retting av noe bremser/bremseveske osv.
  Verkstedet har skrevet på arbeidsrapport at det er oppdaget lekasje av olje i motorrommet – men ikke gjort noe med det.
  Den gang var det enda garanti på bilen – men den utløp nå i februar.
  Har jeg krav på å få dette på garantien alliekvel, i og med at denne feilen ble oppdaget men verkstedet ikke gjorde noe med det?
  Håper på rask tilbakemelding.
  På forhånd takk.
  Mvh
  Silvia Burmester

  • Forbrukeradvokaten

   Garantien er uinteressant dersom du uansett er innenfor lovens reklamasjonsfrist på 2 eller 5 år. Dersom reklamasjonsfristen også er utløpt, blir det spørsmål om verkstedet som gjorde jobben er det samme stedet som du kjøpte bilen. Er det ikke det blir det spørsmål om dette er en type feil verkstedet burde orientert deg tydelig om at du burde reklamert inn.

 • netrom9

  Hei, Kjøpte en 2007-modell BMW via et bilimportselskap høsten 2012. Fikk 3 måneders garanti, og noen feil ble rettet den gang. Nå har det imidlertid gått fuktighet i den ene frontlykten, slik at den er blitt defekt og skadet, bakruteviskeren har sluttet å fungere, varmetrådene i bakruten fungerer ikke og cruisekontrollen har sluttet å virke. Når jeg skriver til selgeren og krever at han tar kostnaden for dette, siden dette ikke er som vanlige slitedeler å regne, sier han følgende:
  “Forbrukerkjøpsloven gir deg 5 års reklamasjonsrett på mangler som fantes på leveringstidspunktet. I de første 6 mnd etter levering er det selger som må bevise at mangelen ikke var ved levering, for å unngå utbedringsansvar. Etter disse 6 mnd er denne bevisbyrden flyttet til kjøper. Bilens alder er nå snart 10år, og vi har ikke laget ny bil da denne ble solgt i 2012. Uavhengig av grunn, har delene her levd i nærmere 10år, dvs nesten 50% av bilens forventede levetid. Dette er svært normalt, og manglende funksjonalitet nå, har ikke bakgrunn i ikke at delene var i en annen kvalitet ved leveringstidspunktet, enn de skulle ha vært. På dette grunnlaget avviser vi at vi har noe utbedringssansvar i denne saken”
  Har jeg noen sak her, eller har han rett?

  • Forbrukeradvokaten

   Han har rett i at det er 5 års reklamasjonsrett og at det er en egen bevisbyrderegel de første 6 mndr. Det er ikke korrekt at bevisbyrden for alle tekniske ting ved bilen går over på kjøper etter 6 mndr. Hvorvidt disse aktuelle feilene er mangler eller normal slitasje på en snart 10 år gammel, må en tekniker svare deg på. Hør med et annet verksted og sjekk eventuelt på saker med samme type feil fra Forbrukertvistutvalget. (www.forbrukertvistutvalget.no).

 • Anne

  Hei. Vi kjøpte en Volvo V70 D4 2013 modell av en bruktbilforhandler (Broom bil, Sandnes) 03.06.16.
  Bilen hadde kjørt 84 000 km og det stod oppført at siste service ble utført ved 83.400 km.
  Samme dag bilen ble kjøpt lyste motorlampen og vi kontaktet selger, samt tok bilen på merkeverksted.
  Det viser seg at det tid for service (4600 kr), for det er 1 år siden sist.
  Vi kontaktet selger igjen og han mener dette stod i servicehefte som vi kikket på når vi solgte bilen.
  Det gjør det uten tvil, men vi kikket ikke på dato, vi kikket kun på km stad. Det er også kun dette som er oppført i annonse. Kunne vi forventet at forhandler informerte oss om denne utgiftene?
  Kan vi kreve at selger firmaet dekker denne servicen? Vi rakk kun å kjøre en liten time før lampen lyste!
  Vh Anne

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg syntes det hadde vært naturlig at selger informerte om dette, men jeg er likevel i tvil om det vil anses som en opplysning som skulle vært videreformidlet på en tydeligere måte enn det ble gjort og om dette vil anses å ha innvirket på kjøpet.

 • Stig

  Hei! Kjøpte en bil i januar i år, 2013 modell audi a4. Etter en stund kom det fram at selger trodde det var resterende nybilgaranti hos møller (5 år/100000 km), noe som ikke stemte (står i kontrakten min at det er resterende nybilgaranti). Har også funnet ut at selger har løyet til meg om at bil er senktet, han “visste” ikke noe om det, noe han helt klart gjorde. Har jeg en god sak for å reklamere med dette?

  • Forbrukeradvokaten

   Ja opplysningsmangler er god grunn for å reklamere.

 • tonemor5

  For 2 1/2 år siden kjøpte jeg en 2011-modell A3 automat (2011-modell registrert i 2010) av merkeforhandler. Jeg har nå kjørt 95000 og bilen var sist på service og EU-kontroll for bare et par uker siden. Alle servicer har selvsagt vært fulgt. I dag lyste motorlampa og glødelampa, og jeg fikk ikke kommet over 2500 omdreininger. Kontaktet verksted som oppdaterte programvare som et forsøk på rette feilen. Advarte meg samtidig om at det var katalysatoren det hadde vært noe feil med, og at den muligens ville måtte byttes. Jeg dro derfra og kom kun få meter avgårde før samme feilen oppsto. 🙁 Er det virkelig riktig at jeg må ut med 16000 kroner til bytte av katalysator når bilen kun er 5 år gammel og har gått under 100000??

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg kjenner ikke til forventet levetid på en katalysator, men hvis man normalt skulle forventet lenger levetid enn dette og det ikke er en brukerfeil, så har du en reklamasjon. Hør med NAF eller et annet verksted om forventet levetid.

 • Laila

  Kjøpte en mb 200c 2007 mod i april 2015, bilen har fulgt alle servicer på merkeverksted.. I juni begynte motorlampe å lyse gult, kjørte til verksted- de trodde det kunne være register kjede.. Men kunne bare kjøre med bilen til jeg fikk time på verksted, ca 20 dager! Leverer bilen å får beskjed om at regkjede er slakt, kjedestrammer ødelagt, utslitt kamaksel og veivaksel og at dette er “vanlig på denne modellen”, pris fra 45000 – 70000. Burde ikke dette vært sjekka på servicer da??
  Hva har jeg rett/krav på og hvor skal jeg henvende meg..

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis dette burde vært oppdaget på servicer, så ha du en sak. Det må en teknisk kyndig svare deg på. Du kan også ha et krav mot den som solgte deg bilen hvis denne type skade er noe som ikke kunne forventes av en bil med denne kjørelengden. Det er imidlertid også noe en tekniske kyndig må svare deg på.

 • Kami

  Hei, jeg kjøpte en bruktbil for 27.000kr for 14 dager siden. Bilen har kjørt 140.000km og er 2001 modell. For 4 dager siden røk clutchen og det viste seg også at svinghjulet også måtte byttes. Et billigere verksted ga en pris på denne jobben inkludert deler til 16.000kr. Hva slags rettigheter og krav har jeg mot selger? Bilen ble solgt som “selges som den står” men ikke som “rep objekt”. Og det ble ikke opplyst noe om dette ved salg. Jeg har klaget til selger men han sier at han ikke visste noe om dette og nekter også å betale deler av regningen. Merk at dette kjøpet førte til reperasjoner til over 50% av bilens verdi, og det var jeg ikke klar over.

  • Forbrukeradvokaten

   Clutch er en slitedel, så spørsmålet er om det er forventbart ut fra kjørelengde at denne måtte skiftes nå. På den annen side er 14 dager en veldig kort tid etter kjøp og sannsynligheten for at selger må ha merket noe er stor. På dette området finnes det avgjørelser i forskjellig retning. Søk på Forbrukertvistutvalget.no og se om du finner noen saker som likner. Så kan du forsøke å legge frem disse for selgeren for å få til en mellomløsning.

 • Geir Barth Lakselvhaug

  Hei!
  Jeg kjøpte bruktbil (1998 Ford Explorer 39900,-) fra bilforhandler i Skien i mai. Bilen ble kjørt til Bodø, der vi hentet den. Ved start av motor kommer det en kraftig raslelyd fra registerkjede. Ved nærmer undersøkelser viser det seg at føringer/sleider til reg.kjede er ødelagt, og kjedet slår imot metall. Denne feilen kommer som regel av dårlig vedlikehold/sjeldne oljeskift.. Vi klaget til selger med det samme, og fikk innhentet pris på reparasjon av dette. Vi fikk overført 16000 fra selger for å få reparert dette. Nå har verkstedet demontert, og det viser seg å være adskillig alvorligere enn antatt. Det ligger løse deler i motor og bunnpanne, og mekaniker betegner det som nesten havari. Motor må ut av bilen for å få fikset dette. Hvilke rettigheter har vi nå, siden det blir mye dyrere enn tidligere antatt. Kan vi kreve kjøpet hevet? Motoren bærer preg av elendig vedlikehold iflg. mekaniker.

  • Forbrukeradvokaten

   Vurderingen er hva dere kunne forvente av en bil til den prisen i den alderen. Er dette ut over hva som kan forventes og mangelen ikke er uvesentlig, så kan kjøpet heves.

 • frode njøs

  Hei..Har en 2006 peugot 307sw..skifta clutch og svinghjul for 4 år og 65000 km siden på privat verksted..Nå lager svinghjul samme ulyd som den gang. Er dette en del/reparasjon med forventet levetid på mer enn 5 år og dermed noe en kan reklamere på?

 • Bjørn Pedersen

  Hei, jeg kjøpte 2005 mod bobil for ca 1 mnd siden. Oppdaget etter ca 2 uker at hjullager var slitt og måtte skifte og at Calippere begge sider fremme må skiftes da de henger på. Han som eide bilen døde i April og jeg kjøpte av hans enke. Kan jeg kreve 50/50 av utgiftene, eller var dette ting jeg burde sett når jeg prøvde bilen ? Har snakket med dama og hun nekter å dekke slitedeler.

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg går ut fra at den ikke er solgt med noen garanti. Da er det spørsmål om det er forventbart at disse delene slites ut på dette tidspunktet. Normal slitasje ut fra kjørelengde og alder er ikke mangler etter kjøpsloven. En teknisk kyndig må forklare deg om levetider. Jeg forutsetter at dette er problemer som man ikke kan forvente at selger kjente til eller måtte kjenne til. I så fall kan det være en informasjonsmangel.

   • Bjørn Pedersen

    Hva med 3 mnd bruktbilgaranti, gjelder ikke det ved privat kjøp ?

    • Forbrukeradvokaten

     Garantier er en frivillig ordning fra selger. Jeg har aldri hørt om at privatpersoner tilbyr dette.

     • Bjørn Pedersen

      Ok. Trodde det var en minste “lov” i Norge med 3 mnd bruktbilgaranti.

     • Forbrukeradvokaten

      Loven snakker om reklamasjonsrett- ikke garanti. Reklamasjonsrett har du også når du kjøper privat, men da er det spørsmål om hva du kan forvente av kjøpet ditt.

 • Christian

  Hei,
  Jeg kjøpte en audi a5, 2010 modell for ca 6 uker siden. Bilen hadde gått 51 500km.
  Jeg har nå funnet ut at bilen bruker betraktelig mye mer olje enn normalt. Bilen har fullt servicehefte hos Møller bil, og dem sier de ikke har noe register på at bilen har brukt mye olje. Så da er spørsmålet: Kan jeg gå til forrige eier med dette? Dersom bilen har skyhøyt oljeforbruk er det en sak forrige eier burde opplyst om, men jeg er 90% sikker på at han kommer til å si at det har han aldri lagt merke til. Det er jo selvsagt ikke noe register på hvor ofte han har fylt motorolje på bilen. I følge Møller bil er det svært sjeldent at høyt oljeforbruk kommer over natten, men jeg får jo ikke bevist at forrige eier har fylt mye olje. Dette er en reparasjon som koster 60-70.000 kr, så alle svar mottas med takk!

  • Forbrukeradvokaten

   Det kan være verdt å ta en runde på dette. Ettersom det kommer så raskt etter kjøp og du har fått beskjed om at det som oftest kommer over tid. Prøv Forbrukerrådet.

 • Kari

  Kjøpte en BMW 2008 modell hos en bilforhandler for 5 måneder siden. En bil til 220.000 kr, og skal ha fult service hefte. For noen uker siden gikk dieselpumpa i stykker og hele diesel systemet må byttes, dette er en reparasjon til 110.000kr på verkstedet den ble satt. Har hørt at dette er selgers “ansvar” i 5 år så lenge bilen anses som ganske ny. Stemmer dette? Og har man rett her til å gå til bilforhandleren og kreve at de må betale denne reparasjon?

  • Forbrukeradvokaten

   Det er riktig at reklamasjonsfristen ved forbrukerkjøp er 5 år. Her hadde jeg derfor rettet en reklamasjon til forhandler. Mangler som oppstår de første seks måneder er det i utgangspunktet forhandler som får bevisbyrden for.

 • Til hvem det måtte angå, er vi tilby lån til en rimelig rente på 3.23% for individuelle lån, mens 4.32% rente for å samarbeide lån, kan du kontakte oss via e-post på rickwalterlendingfirm@gmail.com for bedre og pålitelige tjenester.

  hilsen,
  Rick Service.

 • Odd Arne

  Hei! Jeg kjøpte bruktbil hos en forhandler i Mai i år, da fikk jeg 3 måneder garanti på den. Etter 1 måneds tid begynte bilen og fjuske og jeg varslet forhandler med en gang og fikk beskjed om å dra inn på verksted for en diagnose. Fant ut hva problemet var og fikk nullstilt feilmelding og med beskjed om kjøre til det skjedde igjen av forhandleren så de var sikker på hva det var. De 3 månedene gikk ut og nå har den begynt og fjuske igjen. Spørsmålet mitt er: Siden jeg varslet de innen garantien og de sa at jeg bare skulle kjøre til det skjedde igjen, har jeg noen krav på at forhandleren skal se på det eller er det forsent siden garantien har gått ut?

  • Forbrukeradvokaten

   Det er ikke for sent, fordi du uansett er innenfor reklamasjonsfristen.

   • Odd Arne

    og hvor lenge varer den?

    • Forbrukeradvokaten

     Det er fem års reklamasjonsrett på bil. det er selvfølgelig ikke alle feil som er mangler i lovens forstand, men klagefristen er fem år (for alle deler som er ment å vare vesentlig lenger enn to år).

 • Ole Magne Neshaug

  HEi. Jeg har solgt en Volvo xc70 2006mod(registert 1. gang 22.11.205) og gått 310.000km(tidligere taxi) for kr 92.000,-(listepris ligger på kr 110-120.000,-). Nå har kjøper tatt en bruktbiltest på bilen på et Volvoverksted etter kjøpet og funnet feil som han ønsker at jeg betaler for. Feil som jeg ikke har visst om når jeg eide den. Som blant annet: 1. Høydejustering på høyre frontlykt 2. Lyktespylermotor muligens defekt. 3. Knekt framfjær 4. Alle bremseskiver og bremseklosser må byttes 5. Setebeltelås i høyre baksete 6. Vindusviskermotor bakrute defekt
  Hvordan forholder jeg meg til dette?
  Jeg har sagt at jeg ønsker å bringe saken inn for forbrukerrådet, men kjøper påstår at det kan jeg ikke. For han har fratatt meg den muligheten påstår han siden han har Advokathjelp i sin forsiking og at saken da må gå rettens vei.

  • Ole N.

   Jøss…..her var det ikke mye svar 🙁

  • Forbrukeradvokaten

   Beklager sent svar. Nei det stemmer ikke. Hvis du har solgt bilen som privatperson har du rett til å bringe saken inn for Forbrukerrådet.

 • Magnus

  Hei!
  Som bilforhandler kjøpte jeg en bil på auksjon i februar, og etter at bilen ble kjørt ca 1000 km viser det seg å være svært mye problemer med den. Selger ble kontaktet og oppførte seg svært uhøflig, det var regelrett ikke mulig å diskutere på en saklig måte med denne personen. Jeg har nå satt bilen på verksted for å få ordnet opp dette, og får en regning på mellom 20-30 000 i reparasjoner. Hvilke rettigheter har man i en handelssituasjon mellom to “profesjonelle” aktører? I kontrakt er det særdeles lite opplysninger, det henvises kun til annonse, som igjen inneholdt marginal mengde informasjon. I tillegg ble den annonsert med 22mnd garanti, hvor vi i etterkant ble opplyst av garantileverandør at den opphører ved overdragelse til firma, relativt sleipt siden firmaet utelukkende selger til andre firma. Takk for svar!

  • Forbrukeradvokaten

   Salg mellom profesjonelle reguleres av kjøpsloven. Etter denne loven har du blant annet 2 års reklamasjonsrett. På samme måte som ved forbrukerkjøp er det ikke mangel dersom det er brukerfeil, normal slitasje eller utenforstående hendelser. Det må derfor tas en analyse av de forskjellige feilene og om dette er forventbart ut fra bilens alder og pris. Verkstedet som har gjort reparasjonene kan sikkert bistå i den analysene. Jeg forutsetter at selger med sin negative holdning har avvist ansvar for feilene, etter at han fikk presentert en reklamasjon på alle feilene som er funnet. Det er nemlig en rettighet for selger å få anledning til å forsøke utbedring, når det reklameres på mangler.

   • Magnus

    Tusen takk for raskt og grundig svar, setter stor pris på din tid til å hjelpe andre!

 • Charlotte

  Hei!

  Jeg kjøpte en Citròen DS3 Racing nå i vår/sommer istedenfor å lease en bil. 2012 mod, 48.000 km. Ble lovet at alle servicer hadde vært fulgt osv. Årsavgiften var inkl. i prisen.

  Vi finner serviceheftet, og det viser seg at siste servicen (i 2015 ikke var tatt) så vi må inn med bilen igjen. Årsavgiften blir ikke betalt, så vi får brev i posten. Ringer og purrer, og de skal betale. Nevner her at han som vi kjøpte bilen av er umulig å få tak i både på mobil og gjennom servicesenteret, så det er en annen som blir kontaktpersonen vår gjennom hele marerittet.

  Carbonlista på bilen er løs. Spilleren begynner å tulle. 2. gir er litt vrang. Ulyder i motoren. Klikkelyder i rattet. Ja, så mangt begynner å dukke opp litt etter litt. Inn på verksted. De “fikser” det som kan fikses. Finner dog “ingenting” galt med klikkelyder i rattet, spilleren, eller noe. Dog fikser de carbonlista.

  Her er vi inn og ut av verkstedet flere ganger for småting.

  Nytt brev i posten. Inkassovarsel og varsel om avskiltning. De har ikke klart å betale årsavgiften.. Samboer ringer og purrer på dette. De betaler, men betaler kun fakturaen og IKKE gebyret. Jeg blir forbanna og sender en mail til bilforhandleren. Får mail tilbake om at “de beklager” med kopi til både daglig leder osv. Gebyret blir betalt på 2 min. Her får jeg også heldigvis kontakt med daglig leder, “som bare klarer å beklage seg, og lover å kontakte meg i morgen”. (07.09.16)

  Bilen vår er nå på verkstedet IGJEN (merk: 07.09.16) for alt det samme. Spiller/klikkelyder i rattet – ja, alt..

  Bilforhandler ringer i går (08.09.16). Bilen er klar for å hentes. Samboer kjører meg ned, jeg henter bilen. TANNSTANGA må byttes på 54.000 KM!? Er jo detta samboer har sagt hele veien. Spilleren har fått oppdatert software osv. Dama i skranken sier at hun håper vi slipper å komme så mye innom lenger, for vi er jo innom støtt og stadig. Han tar en annen bil hjem, jeg tar Citròen’en.

  Får ikke kjørt lenger enn 10 min- ish før det kommer en SINNSYK skrapelyd i bilen og jeg får panikk og ringer samboer og sier at “Nå gidder jeg faen ikke å kjøre denna bilen lenger! Du må snu og møte meg der og der!” Går ut av bilen, og der ligger hele den venstre carbonlista på siden av bilen og skraaaper langs bakken. Har du sett! Denne som så pent ble “fikset” forrige gang! Manglet flere clips osv. Jeg var så forbannet at jeg skalv. Hadde ikke mulighet til å kjøre denne tilbake sånn, så samboer måtte stroppe fast lista på siden av bilen (den var jo skrudd fast på front ved hjulet), og med stropper inn bak setet mitt). Takk gud for at jeg ikke var på vei til jobb. Tok selvfølgelig bilder av dette og sendte til daglig leder og hele sulamitten.

  På vei tilbake til bilforhandler kortslutten spilleren også…………………………………………………………………………….

  Når vi kommer inn sier bare selgeren at “dette begynner å bli flaut og ubehagelig”. Ja…………….. Han spør så om vi har 5 min, slik at verkstedet kan FIKSE lista vår der og da, og SETTE DEN PÅ IGJEN? Da måtte jeg bare sette ned foten og si at HALLO! DEN lista skal IKKE på bilen! Den er jo skrapt bortover veien! “Åja…..”. Han ble ikke med ut for å se på den engang.. De skulle bytte spilleren ihvertfall..

  Hva er det de driver med? Kan de holde på sånn? Hva kan vi kreve? Hva burde vi gjøre? Vi vil ikke ha denne bilen lenger, vi har hatt den i knapt 4 mnd!

  • Charlotte

   Vi har forresten også bedt om kopi av alle arbeidsrapportene slik at vi har dokumentasjon på at vi har hatt bilen på verksted alle disse gangene, men vi fikk beskjed av dama i skranken at dette kunne hun ikke utgi? Hun måtte ta kontakt med sjefen først?

   • Forbrukeradvokaten

    Litt av en historie. Det er ikke mye trøst å få i lovverket. Selger har en utbedringsrett. Hevningsrett får man først hvis ulempen er så betydelig at det vil være urimelig at dere skal måtte sitte med bilen lenger. Terskelen er høy, men dere har jo opplevd mye så det er ikke helt utelukket. Man kunne i et slikt tilfelle ønske seg at loven gir rett på tort og svie, men det har man ikke krav på. Kun økonomisk tap får man dekket, som transportkostnader, leiebil mv.

    • Charlotte

     Hei, da fikk vi tilbud om å heve kjøpet… Eneste problemet er at han kommer til å tilby oss 173.500 kr for at vi har kjørt 5.000 km?? Vi kjøpte bilen for 199.000,-. Dvs at vi taper 25.500 – 6 kr. pr km!! Ifølge forbrukerkjøpsloven er det vel lov å ta maks 2 kr pr km? Hva gjør vi nå? Skal få tilbudet sendt pr mail i dag.

     • Forbrukeradvokaten

      Praksis i Forbrukertvistutvalget og domstolene er 1-3 kr pr km. Jeg hadde vist til denne praksisen og forsøkt å få dem til å forstå.

 • Tove Vågen Jelal

  Hei.

  Eg har en kia sportage 2005 mod. Som eg kjøpte hos en kia forhandler for ca 5 år siden. Betalte da litt over 200 tdusen kr for den og har bare gått litt over 100 tusen km.. Helt fin bil og vedlikeholdt. Var på kontroll med bilen i går og fikk kjøpeforbud pga bære elimenter bak dei var spist opp av rust. Verkstedet sa at bære elimentet bak skal ikke bli igjennom rustet som den er. og at den delen skal vare hele bil livet ut . Bilen er ellers helt ok,så er det en sak eg kan reklamere på til kia ? Det er en del som ikke skal bli så rustet som den er. Eller så må eg vrake bilen og det syns eg ikke er riktig.

  • Forbrukeradvokaten

   Er det under fem år siden er det bare å reklamere. Ut fra hva du skriver (som du bør få skriftlig bekreftet) er dette en reklamasjonssak.

 • Hyundai i20

  Hei, for ca et og et halvt år siden kjøpte vi en Hyundai i20 2012 modell hos Mobile i Bergen for kr 110000. Den var gått ca 50000 km og har nå gått 65000 km. Forsåvidt fornøyd med bilen, men vi har oppdaget at det ruster rundt dørhåndtakene på begge frontdører. Det ser ut til at metallet her er veldig tynt slik det blir bevegelse i selve dørplaten når man bruker dørhåndtaket, og sannsynligvis gjør at lakken sprekker. Vi finner ikke helt ut hva som er Hyundais nybilgaranti eller rustgaranti for 2012 modeller, men bilen ble solgt med rest av nybilgaranti (ikke garanti fra selve forhandleren). Er dette noe vi kan reklamere på?

  • Forbrukeradvokaten

   Dette kan dere reklamere både til forhandleren (5års reklamasjonsfrist etter loven) og til Hyundai (som sikkert har en 5års nybilgaranti). Jeg mener at Hyundai til og med hadde 7års garanti en periode. Mange biler har dessuten lenger rustgaranti.

   • Hyundai i20

    Takk for raskt svar, da tar vi kontakt med forhandler først og ser hva som skjer.

 • Adrian Richardsen

  Hei, jeg fikk telefon gjennom jobb for ca 2 år og 2 måneder siden. Telefonen ble kjøpt av firmaet jeg jobber i hos et annet firma.
  To ganger har jeg hatt en feil som har blitt utbedret uten at det har vært noen problem for verken meg eller firma som vi kjøpte telefonen hos. Nå nylig kom den samme feilen som tidligere, altså for tredje gang. I denne forbindelse ønsker jeg å heve kjøpet, slik jeg har lest at man kan gjøre med samme feil 3 gang. Spørsmålet mitt er, hvordan er reglene siden det ikke er jeg som privatperson som har kjøpt den? Kan firmaet jeg jobber for kreve å få hevet kjøpet på lik linje med en eventuell privatperson?

  • Forbrukeradvokaten

   Regelen om to utbedringsforsøk står i forbrukerkjøpsloven. Når du kjøper gjennom firma (ikke hovedsaklig til privat bruk) er det kjøpsloven som gjelder. Også etter kjøpsloven er det en grense for hvor mange utbedringsforsøk en selger har før man kan heve, men grensen går nok heller på 3-4 forsøk. Dessuten er reklamasjonsfristen etter kjøpsloven to år istedenfor fem år, så der kan du vel få et problem.

 • Tord

  Hei,, kjøpte en bruktbil fra forhandler usett, basert på opplysninger om kjøretøyets tilstand. Da jeg fikk overlevert bilen viste det seg at selger har holdt igjen opplysninger om feil og mangler. Vesentlige ting som kjørekomputer og LCD skjerm virker ikke, pluss at det var flere alvorlige feil med motor. Bilen ble levert med nylig tatt service og EU godkjenning. Eneste bemerkelse fra selger var noen steinsprang i panser men ellers virket alt som det skulle. Sendte melding da bilen ble hentet at jeg ikke var fornøyd med flere ting og at jeg tar kontakt første virkedag. Har jeg en sak? Har mest lyst til å hevet kjøpet da jeg ikke stoler på at selger, å frykter at han har holdt tilbake flere opplysninger om kjøretøyets tilstand. Mvh irritert kar

  • Forbrukeradvokaten

   Har selger holdt tilbake informasjon kan du reklamere. Selger bør normalt få en mulighet til å reparere før du kan heve kjøpet.

 • Petter Floen

  Her en Skoda kjøpt ny februar 2015. Den er nå tredje gang den er inne pga samme feil. Dette er en feil som de nå har prøvd å rette opp 2 ganger tidligere. Feilen er noe rundt drivstoff målere. De finner ikke noen feil når de gjør en diagnose på bilen. De bytter deler etter hvert. Jeg har selv dokumentert med bilder hva som skjer. Hvilke rettigheter har jeg da som eier rundt dette? De har vist god service. Hvis de ikke klarer å finne ut av dette og feilen kommer å går hva kan jeg da kreve/gjøre?

  • Forbrukeradvokaten

   Du kan kreve at de reparerer. Omlevering kan være aktuelt. I mange tilfeller kan du heve hvis de ikke greier å utbedre på to forsøk og bilen er kjøpt til privat bruk. Du kan også velge prisavslag, hvis dette er en feil du kan leve med.

 • Jack Johnson

  Hei, kjøpte i april 2015 en bil av en privatperson. Denne er en 2014 modell. Har nå vært inne 8 ganger pga samme feil + 5-8 ganger pga andre gjentakende feil. Har jeg rett til å kreve omlevering fra leverandør da bilen er i garantiperioden?

  • Forbrukeradvokaten

   Dersom reparasjonsforsøkene er utført av leverandøren eller en han har utpekt og du er innenfor reklamasjonsfristen, vil du kunne ha krav på omlevering.

 • Magne

  Hei. Jeg kjøpte en 2004 modell campingvogn av forhandler i september i fjor. Jeg fikk en 3mnd 50/50garanti på vogna. Jeg oppdaget (et par dager etter at garantien egentlig var utløpt) At det var en sprekk mellom gulv og vegg langs hele siden av vogna og konfronterte selger med dette. De sa at jeg kunne sette vogna inn hos et lokalt verksted for utbedring av forholdet, da på 50/50basis. Da det lokale verkstedet holdt på med å utbedre skaden oppdaget de fukt/råte i begge bakre hjørner av vogna. Jeg konfronterte også selger med dette og de viste til 50/50garanti og ba meg avtale rep av dette på samme verksted. Dette er skader som koster 25-30000Kr å utbedre. Verkstedet mente også at selger burde avdekket fuktskadene da de tok vogna i innbytte. Tilstandsrapporten viste ingen ting om sprekk og det forelå også fukttest utført av selger som ikke viste at det var fukt noe sted. Fuktskadene var kommet så langt at det gikk an å smuldre treverket mellom fingrene, altså flere år gammel skade. Burde disse reparasjonskostnadene refunderes 100% av selger siden de opplagt har vært der på salgstidspunktet?

  • Forbrukeradvokaten

   Ja det syntes jeg. Dette kan være en reklamasjon etter loven.

 • Stine Hasthi

  Jeg kjøpte en Volkswagen passat 2013 modell 08.08.2015. jeg har vært i kontakt med forhandler 4 ganger siden tid med forskjellige feil på bilen, først var det feil slitte dekk som visste seg være feil innstilling på forstyrringen, neste gang røyk låskassa i bagasjeluka. da gikk det ikke an å låse bilen i det helle tatt. neste gang var den på service og jeg fikk da en lapp etter service hvor det fra forhandler var påvist en del feil med bilen, der i blant en sleppe ring på ratte, dette var da feil som jeg ikke var blitt opplyst om når jeg kjøpte bilen. Forhandlerne har ordnet opp i alle disse tingene. Fikk da bilen tilbake forrige uke og tenkte at nå er vi ferdige med alt…. men nei da, i dag varslet bilen om at bagasje lukka nok en gang ikke er lukket… var ute og sjekket og det visste seg at den var lukket, så mistenker at feilen ligger i ratte. på vei hjem med bagasje luken som fortsatt lyser og en bil som pipper hvert 8 sek. pga av luken der bak. Hver gang den piper og blinklysene står på slutter blinklysene å varsle…. under kjøreturen merker jeg at bilen oppfører seg veldig rart, den blir plutselig veldig tung på ratte og følles ut som om bremsene legger seg på til tider da den blir tung på gassen. Jeg har da også datter min i bilen og jeg blir kjempe redd og urolig. Nå sitter jeg her hjemme og vill ikke ha datteren min i bilen mer… jeg er lei av att det hele tiden oppstår feil på bilen min som forhandleren selvfølgelig har fikset for meg uten kostnader hver gang. De skal nemnes at de har vært veldig imøtekommende med meg gjennom alle feilene. men nå begynner jeg å miste tålmodigheten min. Alle feil som har vært har vært garanti saker…. hva skal jeg gjøre? Hva har jeg for rettigheter her egentlig?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis samme feil må repareres for tredje gang kan du si nei til flere utbedringsforsøk. Når det er forskjellige typer mangler må du tåle mer, men også da går det en grense. Når manglene ikke blir reparert og ikke er ubetydelige kan du ha krav på heving.

 • Anja Forthun

  Hei. Jeg kjøpte en bil via forhandler for 2-3 uker siden og turboen røk etter 10 dager. (dieselbil) Forhandler har sagt han skal reparere dette, men han er klar på at det ikke er min rett å få det reparert og at han kun gjør det for å vise god service og nå har det tatt 1 uke fra jeg ringte inn og han har bestilt ny turbo som ikke er dukket opp enda. jeg er veldig avhengig av bil og er en smule hjelpesløs da det virker som jeg ikke kan snakke hardt til han, for han sier jeg ikke har noen rettigheter. Jeg mener jo at når jeg kjøper en bil for 80K så skal eg kunne regne med at den varer lenger en 10 dager… Bil i seg selv er et sjansespill, det vet jeg, men jeg burde jo ha noen rettigheter her? Denne såkalte garantien som jeg får med bilkjøpet dekker ikke turboen “da den ikke er en del av motoren”, men helt uvesentlig for meg da bilen ikke fungerer uten… Hvilke rettigheter har jeg her egentlig? kan han bruke så lang tid han vil her? Kan eg heve kjøpet?

  • Forbrukeradvokaten

   En turbo som ødelegges så raskt vil gjerne være en mangel etter loven. Du kan kreve lånebil etter en uke. Blir ulmpen for stor kan du kreve heving. Sett en frist og skriv at du krever heving hvis den ikke repareres innen fristen.

 • Jon Are Krogseth

  Hei

  Jeg har kjøpt meg en 2013 mod bmw
  Jeg fikk problem med drivetrain indikasjon på displayet iløpet av 1 mnd jeg hadde den..
  Fikk beskjed at dette var kanskje partikkelfilteret som måtte byttes av autorisert selger/ verksted
  Tok inn bilen til eu kontroll nå i august å da sa de til meg at på feilmeldinger sdr det ut som egr ventilen er dårlig!!
  Er dette en garantisak ?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis dette ikke er en slitasjedel eller problemet skyldes brukerfeil, så er det en reklamasjon du kan kreve blir utbedret uten kostnader for deg.

 • Jana

  Hei, fikk opp varsellampe for motor og en diagnose viser at det er egr ventilen som er gåen. Bilen er fra 2011, så den vanlige femårs garantien er gått ut, jeg kjøpte bilen for 2 år, 5 måneder. Men denne ventilen er vel ment å vare evig? Møller sier alle garantier er gått ut. Bare delen koster 4000,-

  • Kvittering

   EGR-ventil er ikke ment til å vare evig, samler seg mye dritt der over tid.

   Noen fjerner hele EGR, eller koder det vekk. Så dette kan kanskje være et billigere alternativ?

  • Forbrukeradvokaten

   Er det en slitasjedel er spørsmålet om det er forventbart at dette skjer på en bil av denne alderen/kjørelengden. Det må en teknisk kyndig svare på.

 • Arthur Wikan

  Hei,
  Jeg har kjøpt en 2006-modell fra merkeforhandler. De gir meg 12 måneders garanti, uten forbehold. Hvis jeg selger bilen etter to måneder, kan jeg da tiltransportere denne garantien til neste eier?

  • Kvittering

   Når det kommer til BMW, gjelder ikke garantien på premium-selection for nestemann.

   Eksempel: Per kjøper BMW 5-serie med 12 måneders garanti fra BMW. Etter 3 måneder selger Per bilen til Truls. Truls har ingen garanti.

   BMW gir kun utvidet bruktbilgaranti til den personen de solgte til. Regner med dette er normal praksis i bransjen, men burde sjekkes opp med merkeforhandler.

  • Forbrukeradvokaten

   Dette skal fremgå av garantien, så finles denne. Selv om garantien ikke gjelder, så gjelder normalt reklamasjonsfristen selv om bilen er videresolgt. Så er det en reklamasjon beholdes rettighetene.

 • epletyv

  Den ene vindusheisen på passasjersiden fungerer ikke som den skal. Bilen tok inn vann ved vask i maskin. Garantien utløper til jul i år, men er usikker på om den gjelder?

  • Forbrukeradvokaten

   Dette er nok omfattet både av garantien og reklamasjonsretten.

 • Christian Wildhagen

  Hei,
  Jeg har leaset en Audi A1. Jeg har hatt bilen siden 2013 og skal nå levere den inn. I vinter måtte diesel partikkelfilteret byttes + noe andre relaterte deler – totalt 39.800,- Dette er jo en ganske dyr reparasjon som jeg ikke trodde jeg skulle oppleve når jeg leaser en bil. Når Møller sjekker bilen i sine systemer, viser det seg at bilen er importert fra Danmark og at norske garantier ikke gjelder. Dette ville normalt vært en garantisak.
  Dette er ikke en opplysning som jeg har vært kjent med og det står heller ikke noe om dette i leasing-kontrakten. Er det rimelig at det er jeg som skal dekke denne kostnaden, eller bør bilforhandleren jeg har leaset bilen fra dekke denne? Eller en eller annen form for deling av kostnaden?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis dette normalt er en kjøpsrettslig mangel, så vil firmaet du har leaset fra normalt bli ansvarlig. Du må imidlertid få avklart om dette vanligvis er en mangel eller en forventbar slitasjefeil.

 • Anders Jacobsen

  Hei.
  Vi kjøpte en brukt Toyota Rav4 2005 som hadde gått 174000 km. Den ble kjøpt hos forhandler med 50/50 garanti 3 mndr. En måned etter kjøpet (altså i dag) begynte motoren å fuske. Plutselig mens vi kjørte gikk turtallet til null og det gikk ikke an å gasse. Leste et annet sted at denne garantien gjør at selger og kjøper må dele kostnadene av en reparasjon. Stemmer dette, eller er selger nødt til å informere om slike tilfeller og stå for kostnadene. Bilen ble nettopp EU-godkjent for to nye år. Er redd vi har blitt lurt…

  • Forbrukeradvokaten

   Er dette en reklamasjon og ikke en forventbar slitasjefeil eller brukerfeil, så skal selger dekke hele kostnaden. En garanti kan ikke gi deg dårligere rettigheter enn du har etter loven.

 • ifraim adili

  Hei jeg kjøpte bil gjenom auksjonen.no henta bilen i kristiansand var på veien hjem etter 5 kilometer ,motorn po bilen beginte o miste kraft etter 150 kilometer stopa bilen blokerte motorn .hva tror dere får jeg pengene tilbake.

  • Forbrukeradvokaten

   Du har reklamasjonsrett også ved auksjonssalg. Rettighetene er som når man kjøper “som den er.” En bil som svikter så fort, vil man som oftest få gehør for at er mangelfull.

 • Tom Stefan Kristoffersen

  Hei!
  Jeg kjøpte en 2008 Ford focus tdci fra forhandler for snart 2 år siden. For 12 mnd siden så begynte det å bli problemer med at bilen mister trykket når man gir gass, men får det fort igjen. Sånn går det av og på lenge før den plutselig får fint en liten stund, før det igjen begynner.
  Bilen var inne på verksted utallige ganger, og var inne ca 3 av de neste fem månedene. Til slutt sa de at de byttet en liten del oppe på turboen. Og i april var bilen fin. Jeg har ikke fått noe papirer på hva som er reparert på bilen og de fant aldri noen feil på feilsøking. Til samme tid i år begynner bilen med samme problemet. De nekter for at det er det samme problemet og sier det er intercooleren som må byttes. De tok 3000 kr for å si dette til meg,og krever yttligere 5500 kr for å få feilen fikset.Hvilke rettigheter har vi i denne saken?

  • Forbrukeradvokaten

   Du må sannsynliggjøre at det er samme feil. Dette gjøres greiest ved at du går til et annet verksted og får gjort undersøkelsen. Få først det forrige verkstedet til å gi deg en skriftlig avvisning på at du har en reklamasjon. Mot selgeren kan det uansett være en reklamasjon, dersom feilen er en mangel ved bilen.

 • Tom Erik Hennes

  Hei!
  Jeg kjøpte en Skoda Octavia 2015 mod i år, i mai, via bruktbilforhandler som solgte den på vegne av en privat person. Nå for ca en måned siden begynte motoren å fuske slik at bilen kun kan bli kjørt når den er blitt varm. Bilen har nå kjørt 25000 km ca.Nå har bilen vært på garanti verksted hos en Skoda forhandler og de har til og med byttet motor uten at feilen er blitt rettet, dette da dekket under garantien. Det jeg da lurer på er hvor lenge kan dette gå før jeg eventuelt kan kreve reklamasjon å få en ny bil, hvis ikke videre reperasjon fikser feilen? Hvilke rettigheter har jeg da i henhold til dette?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis de ikke greier å reparere bilen kan du kreve heving. Normalt har de to utbedringsforsøk av samme mangel før du kan kreve heving. Går det lang tid uten at de ordner opp, kan det også gi grunnlag for heving.

 • Siw Arnesen

  Hei!
  Jeg har en Audi Q5 2013 modell, importert fra Tyskland som jeg kjøpte av importør som også har bilforretning. Nå har det oppstått en feil i AD blue rør/sensor og denne må byttes. Vil reklamasjonsretten gjelde i dette tilfellet?

  • Forbrukeradvokaten

   Det vil jeg tro, men er dette en slitedel du må forvente går i stykker på en tre år gammel bil, så stiller det seg annerledes. Hør med en bilmekaniker om dette. Dessuten er det ikke en reklamasjon hvis dette er en brukerfeil.

 • wasimo

  Hei.
  Jeg var innom bilveksted for motor lampa på bilen lyste. De sa at det er katalysatoren som er ødelagt og må byttes.
  Det skulle de gjøre på garanti. fikk time og leverte bilen når de fikk inn katalysatoren. de sa det vil ta 3 til 4 timer.
  ringte verksted etter 4 timer og fikk beskjed om at de slet med katalysatoren. neste dag samme 3, 4. 5. dag så fikk de alt på plass men de klarte å ødelegge noe så de bestilte noen deler for å fikse det og de delene skal komme slutten av desember så bilen blir ikke ferdig før januar neste år. Jeg sa greit siden jeg har fått låne bil så er ikke det så nøye. Men nå etter to uker ringte de og sier at den katalysatoren kan ikke bli garanti sak fordi jeg hadde en feil fylling på bilen, fylte diesel på en bensin/hybrid.
  Bilen hadde en feil fylling men den ble kjørt rett ned til verkstedet som ligger 2 km unna bensinstasjonen og da på el motoren.
  de fikset bilen da og jeg betalte 5 tusen kroner for det. uansett så kan de ikke gjøre jobben under garanti også endre det til ikke garanti.
  p.g.a. at jobben ble mye større enn nødvendig liksom.
  De hadde alle dataene på bilen min. Alt dette er gjort hos samme verksted.
  Nå vil de at jeg skal bruke forsikringen for å dekke katalysatoren. Men det ønsker ikke jeg fordi hadde bilen vært så ille da de tømte den for diesel så hadde de anbefalt meg om å bruke forsikringen da noe de ikke gjorde. de kontrollerte bilen og sa alle verdier er normale så det gikk bra. bare å fylle bensin hele tiden ikke la tanken gå tomt noe jeg følgte.
  hva bør jeg gjøre bare betale og holde kjeft eller skal jeg anmelde dem og gå til sak eller kan jeg be dem å gi meg bilen tilbake i den tilstanden den var i da de fikk den.

  • Forbrukeradvokaten

   Verkstedet kan nok få problemer med å bevise at dette en en brukerfeil. Dessuten er jeg enig med deg at de ikke kan reparere og så gjøre om beslutningen om å ta det på garanti. På den annen side hvis dette er dekket av en forsikring og verkstedet tar egenandelen, så spiller det jo ingen rolle for deg. Jeg er imidlertid ikke overbevist om at dette går på forsikringen. Får du ikke til en løsning, så kan dette være en tvist å bruke noen kroner på. Vi kan da åpne en rettshjelpsdeknig gjennom din bilforsikring. Ta kontakt hvis du ønsker vår bistand.

   • wasimo

    Hei.
    Selv om man tar det på forsikring, noe man kan hvis man har kasko forsikring. Men så går det utover bonus på forsikringen som igjen koster meg penger over en lenger tid.
    Men her er det ikke snakk om det i det hele tatt, her er det en prinsipp sak. Og det er at verkstedet endrer fra garanti til ikke garanti etter å ha utført jobben. Og det er dette jeg reagerer på aller mest.
    Det virker som om de prøver seg, går det så er det bra for dem, går det ikke så tar de regningen. noe de skal jo ta allikevel. Du skjønner hva jeg mener. Hvis de holder på sånn så er det jo sjanse for at minst 50% av mennesker tar regningen selv eller lar det gå på forsikringen som i mitt tilfelle.

    • Forbrukeradvokaten

     Da melder du det tilbake. Jeg støtter deg i argumentasjonen.

 • Tormod Gretteberg

  Hei , jeg kjøpte en bruktbil for en tid tilbake , med 3 mnd ( 6500.- egenandel ) , reklamerte på girkasse , airbag , feil med setejustering pr mail , er det riktig at selger da beregner 3 x 6500 = 19500.- i egenandel ? Tormod

  • Forbrukeradvokaten

   Vilkårene for garantien vil fremgå av garantidokumentet. Er dette mangler ved bilen etter forbrukerkjøpsloven skal du ikke betale egenandel i det hele tatt.

 • jatil alt

  Hei. Kjøpte ny Skoda i 2011. Bilen har soltak og har stått parkert i garasje frem til mars 2016. Nå i desember skulle bilen på EU kontroll, da oppdaget jeg vann i bilen. Det viser seg at pakningen for soltaket lekker, pris på bytte er 24 000,- Dette ville nok blitt oppdaget langt tidligere, dvs innenfor garanti om bilen ikke hadde parkering i garasje. Hvordan ser du på muligheten å vinne frem i en slik sak og få det dekket på reklamasjon. Det burde vært opplyst ved salg av bilen at det må påregnes å skifte pakninger etter en tid.

  • Forbrukeradvokaten

   Loven oppstiller en absolutt reklamasjonsfrist på fem år. Har en forbruker ikke reklamert innen denne fristen tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende, med mindre selger har vært grovt uaktsom – og det skal mye til. Da loven ble laget ble det diskutert om fristen skulle være lengre, men det ble til slutt enighet i Stortinget om en absolutt frist på fem år. Et unntak er dersom bilfirmaet har lengre garantitid for sine biler enn det som fremgår etter loven. Sjekk derfor med Skoda om dette. Thea Willas Bure, Forbrukeradvokaten

 • Ole Engan

  Hei,
  Kjøpte for noen måneder siden brukt bil 2009 modell Mitsubishi Outlander Diesel. Jeg prøvekjørte bilen før kontrakten ble skrevet og bilen ble levert med en tilstandsrapport fra et autorisert Meca Verksted. Bilen ble på tross av dette levert med 3 måneder / 3 000 KM garanti. Da bilen ble kjørt opp til Bodø røk turbo på bilen. Dette har selger bedt meg utbedre på hans regning. Da den var inne for sjekk på verkstedet sa de det også var på tide å bytte clutch da denne nærmet seg slutten.
  Kan jeg også be selger om å dekke den kostnaden, eller blir det som en normal slitedel å regne som man må forvente på en litt eldre bruktbil?

  • Forbrukeradvokaten

   Clutch er en slitasjedel. Det er noe varierende praksis når det kommer til bilens alder og kilometerstand for når man kan forvente at en clutch må skiftes. For enkelte bilmerker kan det forventes at clutchen må byttes når bilen har gått ca 40 000 km, men andre momenter som hvordan bilen har blitt kjørt er også av betydning. Jeg ville nok ikke brukt så mye ressurser på å få selger til å dekke utbedring av clutchen også. Thea Willlas Bure, Forbrukeradvokaten

 • Ukjent

  Hei! jeg skreiv under på en nybil fra en bilforhandler og avbestilte/ba om å hevet kjøpet etter 2 dager, bilen skal være en bil som de har det på lager. Nå krever dagliglederen 10 000kr.for sericet/ eller arbeidet som han kaller for.. Har de lov til det ? er ikke det slik at man kan hevet kjøpet i følge kjøpsloven?

  • Forbrukeradvokaten

   Heving har du bare rett til hvis det er mangler ved bilen. Ved avbestilling risikerer du å måtte dekke selgerens tap. Dette skal være det reelle, dokumenterte tapet, med mindre det er avtalt et standardtap i avtalen.

 • Jan Egil Eide

  Hei. Spørsmål om garanti/reklamasjon. Jeg har en VW Touran hvor girkassa nå må skiftes. Bilen er registrert første gang 2011 og har gått 130.000 km, så den er utenfor garantien på 100.000 km/5 år.

  Til tross for min manglende kompetanse på bil mener jeg at det kan forventes at en girkasse skal vare lengre enn 5 år.

  Har du noen tanker om mine rettigheter i en slik sak ?

 • arild

  Hei kjøpte ny båtmotor hjå ein forhandler som havarerte,er 5 års garanti på motoren,forhandler nekter enhver ansvar og henviser til importør………..hvem skal eg saksøke forhandler eller importør.mvh Arild

  • Forbrukeradvokaten

   Som forbruker kan du velge selv. Det tryggeste er å forfølge begge to, hvis du er bekymret for økonomien i noen av selskapene.

 • Haakon

  Hei!
  Kjøpte en Volvo V50 2010 modell i september 2015. Da jeg kjøpte bilen fikk jeg 6 mnd garanti, så denne er dermed utgått.
  Denne uka røyk dynamoen. Skaden har blitt fikset på verksted, og kostet rundt 7000.
  Jeg lurte på om jeg har noen mulighet for å få igjen noen av pengene fra forhandleren (dette var Toyota)? Hvordan skal jeg evt. gå frem?

  Mvh
  Haakon

  • Forbrukeradvokaten

   Det er en mulighet for at dette er en reklamasjon, men når man reklamerer må dette gjøres før man reparerer. Hvis ikke risikerer man å miste kravet.

 • Erik Hjelmberg

  Har en Opel insignia 2009 som er gått 130000. Bilen er kjøpt hos forhandler for fire år siden. Nå røyk girkassa og forsikringen dekker dette, men kan jeg kreve at forhandler dekker egenandelen på 20% av reparasjonskostnadene?
  Mvh Erik

  • Forbrukeradvokaten

   Girkassa er en del som er utsatt for slitasje. Det er derfor et spørsmål om hva som er grunnen til at den ikke virker og om det er forventbart at det skjer noe på en bil som har kjørt så langt. Dette må en mekaniker uttale seg om.

 • Vincent

  Hei,

  Har et familiemedlem som kjøpte en Skoda Octavia Combi Elegance TDI CR 105 4×4 ny i Sverige den 05/07-11. Etter sjekk i januar ble det oppdaget at trykkplaten i bilen har subbet i gearkassehuset og laget hull i gearkassen, pluss at en del av clutchen har brukket på grunn av tretthet i metallet og subbingen. Skaden har pågått lenge, og i følge mekaniker skyldes dette ikke alminnelig slitasje. Er det noen reell sjanse for å få erstattet de betydelige verkstedkostnadene fra selger til tross for at 5 års garantien har utgått? Bilen ble kjøpt ny, og har bare gått 79 000 km.

  Takk for all hjelp!
  Vennlig hilsen Vincent

  • Forbrukeradvokaten

   reklamasjonsfristen i Sverige er tre år. I Norge har Skoda fem års garanti. Jeg vet ikke om de tilbyr det i Sverige også. Uansett er du utenfor fristen. I Norge har vi et strengt unntak som gir forlenget frist i grove tilfeller. Det har de kanskje i Sverige også, men dette er et lite brukt unntak i praksis. Jeg tenker derfor at det er liten sjanse for å få en løsning her med mindre de tilbyr deg en frivillig ordning for god PR.

 • JanP

  Hei. Jeg kjøpte en 2013 model Nissan, som hadde gått 25000 km våren 2016. Da jeg kjøpte bilen av en privatperson opplyste denne at hun hadde tatt 20000 km service nylig og viste kvittering på dette. Nå ser det ut til at drivakselen er røket. Verkstedet opplyste om at det ikke går på garanti pga. at tidligere eier ikke har hatt bilen på årlig service. Jeg trodde det gikk på km intervall og kjøpte bilen i god tro.
  Har verkstedet lov til å nekte på ta denne reparasjonen på garanti?

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg går ut fra at verkstedet opptrer som merkeforhandler når de avviser ansvar. Verkstedet kan ikke på generelt grunnlag avvise reklamasjonsansvar fordi det ikke er tatt årlig service. Dersom de skal unngå ansvar, må det være en årsakssammenheng mellom feilen som er oppstått og manglende servicer. Med andre ord – hadde ikke drivakselproblemene blitt oppdaget eller utbedret på service, så kan de heller ikke bli fri for ansvar.

 • Daniel

  Hei. Jeg kjøpte en helt ny 2017 model Volvo fra forhandler. Nå bilen har 4000km og vært på verksted 3 ganger i denne tiden. Første hadde vi et problem med Parkeringshjelp system, OK verksted reperert, men etter 2 timer problem kommer igjen. Fikk vi en ny time på verksted. Mekaniker byttes: sensor, ledning og kobling.I mellomtiden kommer problem med vannlekkasje til bakluken. Bakluken er bestilt. 23.02 hentet vi bil fra verksted, 27.02 bilen kjørte på verksted med enda mere problemer. Har jeg spørsmål, Kan jeg ønsker å bytte bilen på helt ny bil? Takk for hjelpen. Hilsen Daniel

  • Forbrukeradvokaten

   Loven legger opp til at selger har to utbedringsforsøk av samme mangel. Når det gjelder parkeringshjelpen har de derfor brukt opp sine forsøk, men den er nå i orden hvis jeg forstår deg rett. Når det gjelder ulike typer mangler er det en grense for hvor mange forsøk man skal akseptere da også, men der er det ikke en klar lovbestemt grense. Da må man nok godta kanskje fire- fem forsøk. Men det har også noe å si hvor stor ulempen er for deg. Får du låne bil, tar reparasjonene lang tid etc.

 • GDVD

  Hei. Bmw x3 2007. bytta turbo på verkstad (ikkje merkeverkstad) rett før eg kjøpte den for 2 år sidan. Turbo havari etter 30000km no. Leverandør av turbo påstår det er 2 års garanti på turbo. Kan dette stemme?
  Mvh Geir

 • Forbrukeradvokaten

  Det er mulig at garantitiden er to år, men er dette et forbrukerkjøp, så er reklamasjonsretten etter loven fem år.

 • Kai Dan

  Kjøpte Audi TT 2009 model, som hadde skiftet girkasse etter 10000 km i 2010. Jeg kjøpte bilen 1.11 2016. Det gikk 1.5 mnd så var bremseskiver helt nedslitte og rustet ned. Selger utbedret dette etter mye frem og tilbake. Deretter røk girkasse i februar 2017…!? Selger nekter for at dette er slitasje, men at skaden kom plutselig. Itillegg så er dørlås ødelagt når kaldt ute..kan vel heller ikke være noe som kom plutselig. Forslag?

 • Forbrukeradvokaten

  Her må du nok få en teknisk avklaring på et verksted ellef Naf om problemet med girkassen er forventbart eller ikke. Dørlåsen må du nok også få utredet litt.

  • Kai Dan

   Møller hvor bilen har stått i 8 uker mener dette har kommet over tid. Man kan vel ikke forvente en slik skade.

   • Forbrukeradvokaten

    Dette må du selvfølgelig dobbeltsjekke hos noen andre enn Møller.

 • Jan Olav Vik

  Hei, har kjøpt en 2014 Opel fra forhandler . Har etter handelen fått vite at tidligere eier har chiptrimmet bilen. Har jeg hevingsrett ?

 • Forbrukeradvokaten

  Visit Jan Olav Vik’s profile
  Jan Olav Vik

  Hei, har kjøpt en 2014 Opel fra forhandler . Har etter handelen fått vite at tidligere eier har chiptrimmet bilen. Har jeg hevingsrett ?

  Svar:

  Chipping av en bil som ikke er opplyst ved kjøp, vil i mange tilfeller gi hevingsrett. Du kan finne eksempler på saker på http://www.forbrukertvistutvalget.no. Nedenfor er to eksempler. En som gis hevingsrett og en som ikke gis det:

  Sak 15/806 – Klage på bil
  Saken gjaldt kjøp av en 2001-modell Ford Mondeo som viste seg å være trimmet. Videre anførte klageren at det forelå flere andre feil på bilen. Innklagde avviste klagen. Utvalget fant at da bilen var trimmet og dette ikke var opplyst klageren utgjorde det en mangel. Utvalget fant imidlertid at gitt bilens alder og kilometerstand var ikke hevingskravet oppfylt. Klageren ble tilkjent et prisavslag. Delvis medhold.

  Sak 11/1299 – klage på bil
  Kjøp av bil mellom privatpersoner. Klage på at 2007-modell Volvo XC 90 var chip-trimmet og at kilometerstanden var høyere enn enn oppgitt i kontrakten. Utvalget fant at forholdet utgjorde en kjøpsrettslig mangel og klageren fikk medhold i sitt krav om heving.

 • Anonym

  Hei.

  Den 13. Januar kjøpte jeg en brukt Audi A5 (2011) som var kjørt litt over 98 000 km av en forhandler. Det ble gjennomført en 110-punkts NAF-test av bilen før salg. Jeg ble enig med forhandleren om at han skulle utarbeide feilene som dukket opp og sende dokumentasjon for gjennomført arbeid, noe han bekreftet og lovet å gjøre. På leveringsdagen fortalte han at feilene var utbedret og at bilen var nå klar til levering. Noen av feilene var at dørlåsen på høyre bakdør ikke fungerte som den skulle og at det kom en ulyd fra motoren og vibrerte ganske mye ved lavt turtall(Dokumentert på NAF-test). Jeg stolte på forhandleren og var ikke så oppmerksom på feilene ved levering, da jeg trodde han hadde utbedret feilene.

  Jeg kjørte hjem og sjekket om alt ved bilen stemte, da jeg ble oppmerksom på at ulyden ikke var borte og at bakre dør fortsatt var defekt. Jeg tok ikke tak i det før dagen etter og sendte SMS til forhandleren der jeg ba om dokumentasjon på arbeidet han gjort før levering og kommenterte at døren ikke fungerte som den skulle. Jeg prøvde også å ringe uten noe hell. Jeg fikk svar dagen etter, der han sa at han skulle fikse det og at han skulle sende meg en dato der han kunne ta imot bilen. Han sendte meg en dato, men den passet ikke, og spurte om han kunne sende en annen. Det brukte han lang tid på, pga. av at han skulle på ferie.

  Da han var tilbake sendte han meg en dato vi kunne møtes. Jeg ga bilen til han og den skulle ifølge sendes på inspeksjon på et verksted, lokalisert på Eidsvoll. Jeg fikk bilen 2 dager senere og ingenting var gjort. Forhandleren mente da at det ikke var noe feil i forkant motor og at det var normalt på flere Audi-modeller. Han understreket at han skulle ordne bildøren, men det var det. Han snakket videre om at det beste ville være at jeg ordne ulyden igjennom AutoConcept-garantien. Bilen ble solgt til meg med 2-års sølvgaranti igjennom AutoConcept (dokumentert på kjøpskontrakten).

  Det var her problemene virkelig oppstod. Forhandleren sendte aldri dokumentasjonen for utført arbeid før kjøp og la skylden på at revisoren bruker lang tid på å finne de. Han sa at han skulle sende de innen et par dager, noe han ikke gjorde. Da jeg prøvde å kontakte han var han alltid “opptatt” og ble hissig når jeg snakket om dokumentene. Faren min tok da kontakt og snakket med han, og da truet forhandleren oss med at vi kunne gå til advokat og han ikke kunne gjøre noe mer for oss, etterfulgt at vi ikke var velkomne til noe videre handel med han.

  Jeg tok så kontakt med en NAF-advokat som sendte meg en reklamasjons-mal som skulle sendes til forhandleren, der vi beskrev problemene og hva vi ønsket av han, samt. alle dokumentene som støttet situasjonen vår. Før jeg sendte den skriftlige klagen, tok jeg en feildiagnose av bilen hos Møller Bil Follo (dokumentert) for å se hvor alvorlig dette kunne være. Resultatet ble at dørlås høyre bak var defekt og at venstre bakdør hadde en “sporadisk defekt. Det som virkelig gjorde meg opprørt var at ulyden som han beskrev som normal hos Audi-biler, viste seg å være et ødelagt dobbelmasse svinghjul. Totalprisen på dette arbeidet ble ifølge Møller Bil Follo 37 739,-. (Dokumentert).

  Jeg har nå sendt skriftlig klage til forhandleren, med alt av dokumenter (kjøpskontrakt, Naf-test, feildiagnose fra Møller Bil, skriftlig klage). Den ble for litt over 14 dager siden, der jeg har gitt en frist til forhandler om besvare klagen innen 30.Mars. Sannsynligheten for at han svarer er minimal.

  Det er nå litt over 2 måneder siden jeg kjøpte bilen og den har gått litt litt under 105 000 km. Jeg føler meg urettferdig behandlet og feilinformert av forhandleren. Jeg ønsker heller ikke å oppsøke forhandleren personlig, da det kan bli et ubehagelig møte. Jeg har dokumentasjon på det jeg har forklart i teksten over.

  Hvilken rett har jeg i denne situasjonen og hva kan jeg gjøre hvis han ikke svarer innen fristen?

  Takk.

 • Kristin

  Hei.
  Kjøpte fjor sommer(2016) en Mercedes CLS 350 SB, reg 7.11.2012 privat.(tysklandsimortert). Kort tid etter kjøpet stoppet bilen og ble sendt med bilberger til verksted. Etter mye diskusjon ble injektor 2 byttet og garanti ble søkt Tyskland. Dette ble da dekket. Ca 6mnd og 5000km senere stoppet bilen igjen. Fikk da beskjed om kortslutning på injektor 1 og 2 og begge disse må byttes. Denne gangen vil ikke Tyskland dekke dette. Lurer derfor på om det ikke skal være garanti på slike jobber? Hvertfall på injektor 2 som er relativt ny. Denne gangen dekker forsikringsselskapet dette mot en egenandel på 6000. Hvordan skal jeg eventuelt gå frem mot verkstedet.
  Takk for svar.
  Kristin

  • Forbrukeradvokaten

   En injektor som går i stykker etter et halvt år, er antakeligvis en reparasjon du kan kreve at verkstedet dekker. Du har reklamasjonsrett mot verkstedet i to eller fem år etter reparasjonen. Siden du har fått dekket dette på en forsikring hadde jeg konsentrert meg om å få dekning for egenandelen.

 • Joakim

  Hei. Kjøpte en audi a6 2006 modell for en måned siden. Kjøpte bilen med 50/50 garanti eller 3000 km. Og så har turboen begynt å lage ulyder. Har jeg rett på at de skal betale denne kostnaden vis den blir ødelagt? Selvom garantien har gått ut ?

  • Forbrukeradvokaten

   50/50 garantien vil kanskje dekke dette, men spørsmålet er om du har reklamasjonsrett mot selgeren. En turbo kan vel ha slitedeler, så det er ikke opplagt at du får dette på reklamasjon. Har selger holdt tilbake informasjon eller en ekspert sier at det ikke er forventbart med turboproblemer på en bil med slik kjørelengde, kan du ha en reklamasjonssak.

 • Thomas Lunden

  Hei, jeg lurer på å kjøpe en brukt personbil av en bedrift og lurer på hvordan garanti blir løst.
  Denne bilen er ca 4 år og 10 mnd
  Hvis denne bilen blir solgt til meg som privatperson gjelder da 5 års garanti?

  Mvh Thomas

  • Forbrukeradvokaten

   Nybilgarantien går gjerne ut etter fem år. Det varierer i vilkårene om den gjelder ved overdragelse. Ved kjøp får du reklamasjonsrett mot selgeren, så du kan ha et krav mot selger selv om nybilgarantien ikke gjelder.

 • Silje Eikemo

  Hei, kjøpte en Toyota avensis 07 mod for 1 år siden hos Toyota forhandler. No er det en ABS ring som er gåen og fikk beskjed om å bytte drivaksel for å bytte ringen. Kan jeg klage på dette og få de til å dekke det? Er jo en dyr rep.

  • Forbrukeradvokaten

   En abs-ring er nok en slitasjedel. Om den er kommet i en kilometerstand hvor det er forventbart med en utskifting må du sjekke med en bilmekaniker feks hos NAF.

 • Christer Fure Nervik

  Når man kjøper en ny bil – og blandet forbruk er oppgitt til f.eks 0.39l/10km. (Diesel og automat) ikke hybrid

  Hvor stort må det faktiske forbruket være før man kan/har lov å klage på forbruket ?

  0.5 ,0.55 ,0.6 ,0.65 ?

  Jeg ligger nå på ca 0.6 etter ca 3500km..

  Hadde forventet litt lavere utfra oppgitt forbruk.

  Hva kan man evt kreve/ forvente om man klager på forbruket ?

  • Forbrukeradvokaten

   Oppgitt forbruk er gjerne basert på labratorie-tester. Det betyr at faktisk forbruk kan avvike en del uten at dette er en mangel. Dette er slått fast i en del avgjørelser fra forbrukertvistutvalget. Sjekk praksis på www. forbrukertvistutvalget.no

 • Sara

  Dette går ikke på bruktbil, men vaskemaskin (som er fikset på sånn at den skal være så god som ny), er 6 mnd garanti innafor da? Eller er dette for lite, pris ny 2000 kr.

  • Forbrukeradvokaten

   Garantien kan være 6 mndr, men reklamasjonsfristen etter loven gjelder uansett. Er det et forbrukerkjøp er klagefristen fem år. Ellers er fristen to år.

 • Aris

  Hei,

  Vi har kjøpt en brukt bil i fjor med 3 mnd. Garanti. Noe uker siden, bilen hadde noe maskinskade/feil og verkstedet sa motoren må byttes. Er det en reklamasjonsak?

  • Forbrukeradvokaten

   Uansett garanti, så vil en reklamasjon som innebærer at motoren må skiftes ut kort tid etter kjøp ofte være en mangel.

 • Anders Jonsson

  Hei;
  For 3,5 år siden fikk jeg dekket ny motor på forsikring.
  Nå er samme feil oppstått på ny motor som har gått ca. 44.000 km. Jeg mener dette bør gå på reklamasjon.
  Bilen er 2006 modell og bilen har gått 150.000km
  Servicer er fulgt og fremlagt for verkstedet.
  Jeg kan være villig til å dekke et mindre beløp selv, men ønsker ikke å foreslå dette enda.
  Hva kan jeg evt. henvise til i dette tilfellet?

  • Forbrukeradvokaten

   Har du fått satt inn ny motor, så vil reklamasjonsfristen på den være fem år hvis det er en privatbil. Dette følger av håndverkertjenesteloven.

 • Kenneth Gjerde

  Eg kjøpte en 2011 mod Skoda octavia 4×4 av forhandler (skoda) i desember 2015. Har hørt noen ulyder i en uke. Var på verksted i dag å det viser seg at det er hjullager i girkassa som har røket (på 3. Gir). Bilen er gått 104880 km. Dem på verkstedet har aldri vært borti at noe slikt har skjedd på en slik bil. Heller ikke noen som eg ringte på Skoda butikken. Rekner med at girkassa må skiftes, å det er jo ikke noe som er billig. Kan det være en garanti for dette en plass.?

 • Forbrukeradvokaten

  Nybilgarantietoden er antakeligvis løpt ut, da denne er begrenset til 100.000 km. Det er imidlertid mulig at du har reklamasjonsretten i behold. Da kan du rette krav mot den du kjøpte av eller hvis det er under fem år siden den ble solgt første gang, kan du ha et krav mot importøren. Gir er en slitedel i utgangspunktet, men hvis dette er skjedd i strid med det man kan forvente av gir, kan det lilevel være en reklamasjon.

 • Vivi-ann Brevikhaug

  Har akkurat solgt en Volkswagen transporter og et par dager etter at kontrakten var skrevet og signert kom kjøper og sa at feilkode på dieselpartikkelfilter kom opp og vi kjørte diagnose og det var tett og må skiftes nå mener kjøper at jeg skal betale reperasjon men dette er vel en feil som ikke jeg kan belastes for da en sånn kode ikke kom opp og var kjent da vi gjorde handelen

  • Forbrukeradvokaten

   Spørsmålet er om dette er en feil som var forventbar på bilen basert på bilens alder, kilometerstand og markedsføring. Er dette en vanlig slitasjefeil, som måtte forventes, så er det ikke en mangel.

   • Vivi-ann Brevikhaug

    2011 mod og gått ca 88000 og bilen ble solgt med kontrakt fra forbrukerrådet og som forevist og mellom private og med avslag i prisen på ca 12 tusen

    • Forbrukeradvokaten

     Du må høre med en teknisk sakkyndig om dette er en feil som er forventbar slitasje.

 • Helene Larsson Lindbäck

  Vi kjøpte bruktbil av forhandler 4/4-17,en Volvo s80 2001 modell. Nå er det motorhavari (rådebank) er dette noe loven sier om man kan enten heve kjøpet eller få dekt av selger? I kjøpekontrakten står det: Selges som den står,ingen garanti,som rep objekt. I salgsannonsen på bilen sto det ikke noe om rep objekt. Har vi noe krav her?

  • Forbrukeradvokaten

   Dette er ingen klar sak fordi bilen er gammel og det er gitt negativ informasjon. Ettersom det er så kort tid etter kjøpet kan du likevel prøve å reklamere. Sjekk http://www.forbrukertvistutvalget.no. Kanskje du finner noen saker som likner.

 • Espen Engebretsen

  Hei
  Har en sak på en Landcruiser 2006 mod gått 180000km,
  Kjøpte bilen hos forhandler, etter ca 3 mnd bemerket jeg til selger at jeg synes clutchen ikke var god, dette var noe han avviste strax.
  etter ytterligere 3-4 mnd bemerker jeg dette på nytt og han avviser dette og.
  Jeg tar kontakt med tidligere eier ifm noe annet om bilen og får da vite at Selger har krevd tidligere eier for bytte av clutch på bilen og har mottat et beløp tilsvarende halve kostnaden på dette,
  Jeg skriver da et brev til selger og krever bytte av clutch som reklamasjon iht forbrukerkjøpsloven med kopi av kravet som selger gjorde til tidligere eier.
  I svaret på dette skriver han at clutch ikke er byttet av de. og at de ikke imøtekommer kravet om bytte av clutch
  Selger ga ikke opplysninger om dårlig clutch til meg når jeg kjøpte bilen, og det var ikke nevnt i salgsannonsen heller.
  Hvor sterkt står jeg i saken om å få byttet clutch på selgers regning.

 • Peder

  Hei.
  Kjøpte meg en bil til 68.000,- november 2015.
  Oppdaget nå i senere tid at km.stand har blitt tuklet med av forrige eier.
  Jeg får ikke solgt bilen nå. Jeg har prøvd å selge den til 20.000 under liste pris uten hell. Alle som er interesserte sier at de hadde kjøpt den om det ikke var for at km.stand har tuklet med.
  Hva gjør jeg?

  Hilsen meget fortvilet bileier

  • Forbrukeradvokaten

   Da ville jeg reklamert til tidligere eier. Tapet ditt kan du kreve dekket av tidligere eier. Selv om du har kjøpt den av en privatperson har du en to års reklamasjonsfrist.

 • Marina L H Rahm

  Kjøpte en Ford Mondeo 2012 modell i oktober 2015. Gått 7600 Bruktbilgaranti 1 år eller 10 000 . Den har gått 11500 nå og clutchen har røyket. Går dette på reklamasjon?

 • Jan

  Hei jeg kjøpte en 2011 mod bil til 483000 kr litt før påske med vinterdekk på. Jeg satt på sommerdekk for ca 2 uker siden å har kjørt 1000 km å ca 10% av dekkene er slitt ned til 0, 90% av dekkene er som ny.
  Bilbutikken jeg kjøpte bilen fra har kjøpt garanti fra et selskap som selger bil garanti. Selskapet sir dem ikke dekker justering og ikke dekk.
  Verksted sir hjulstillinga er feil så må justeres, 4 nye dekk må kjøpes.
  Hva mener dere om dette hvem skal betale ?

  • Forbrukeradvokaten

   Feil på hjulstillingen på en såpass ny bil vil jeg tro er en reklamasjonssak. Du må imidlertid høre med en teknisk fagmann om dette er en slitasje som er forventbar.

   • Jan

    Hei har hatt bilen på verksted i går å dem sir dette må dekkes av selger jeg har kjøpt bilen fra. Ingenting av ledd foringer er slitt på bilen kun at alle hjul sto feil å dem har justert det riktig så nu må jeg bare kjøpe 4 nye dekk. Selger avslo tvert, dem sa alt va ok når dem solgte bilen, selv om verksted sir denne feilen var når jeg kjøpte bilen.

 • Stig Arne Ulstein

  Hei, kjøpte en caravelle for 1,5 uker siden, er en 99 mod, km 307.000. no gikk girkassa sund og ikke kjørbar 🙁 er dette noe eg kan kreve tilbake for av selger ? har eg eventuelt krav på heving av kjøpet ? handelen var privat.

  • Forbrukeradvokaten

   Når det gjelder girkasser er praksis sprikende. Les på http://www.forbrukertvistutvalget.no Du må først få avklart om dette var noe selger må ha kjent til. Hvis ikke du får bevist det kan det bli tyngre å nå frem. Umulig er det imidlertid ikke fordi det skjer så raskt etter kjøpet.

   • Stig Arne Ulstein

    takker, men kan eg kreve handelen omgjort ? er ti dager siden eg kjøpte bilen.

 • Pip

  Vi kjøpte en Toyota prius for et år siden gjennom forhandler. Vi har hele tiden følt st noe var rart med den ene døren, men dette har blitt værre å værre. Nå ser man soleklart at lakken på den ene døren er gul og ikke hvit! Røyste sier de vet ikke noe om dette og at det må være forrige selger som har gjort dette. De vil nå tilby å lakkere halve bilen som koster 16.000 der vi må betale 6000 selv for jobben. Hvilke rettigheter har vi her? Vi ville jo ikke kjøpt denne bilen om vi visste dette da vi kjøpte den? Vi aner jo heller ikke om forrige eier har gjort noe med resten av bilen som han ikke har opplyst om til forhandler!

  • Forbrukeradvokaten

   Dersom døren er mangelfull så har dere krav på at dette blir utbedret uten kostnader for dere. Dere har ikke krav på noe mer selv om dere er bekymret for større skader. Dere må eventuelt bevise at skaden er større, for at dere skal ha krav på mer.

 • Linnea

  Hei. Kjøpte en audi a3 2007 for en mnd siden. For ca fem dager siden begynte ABS og ESP varsellampene å lyse. Fikk diagnose om at det var en sensor som var røket ved det ene hjulet. Ringte selger og forklart saken. De krever vi drar til dem for å få ordnet det, i tillegg krever de at vi betaler 50% av rep. De holder til to timer unna der vi bor, og vi begge er i jobb så det blir vanskelig å sette av en ukedag til dette.
  Er dette noe de kan kreve?

  • Forbrukeradvokaten

   Dersom dette er en mangel har dere krav på utbedring uten at det koster dere noe og dere har krav på erstatning for utgifter og tap dere påføres. Får dere inntektstap fordi dere må kjøre bilen til reparasjon kan dere kreve dette dekket sammen med feks transportutgifter. Alle tap må dere dokumentere. Dere bør prøve å overbevise selger om at det blir billigere for dem om de gjør avtale med et verksted som ligger nærmere.

 • Sky Large

  Har du behov for lån? Hvis ja, er du velkommen til vårt Lånefirma. Vår forpliktelse er å hjelpe de trengende til å oppnå finansiell stabilitet for å møte med kravet om å leve og hjelpe de som er i finanskrise. Alt i verden, hva du trenger, er å kontakte deg. Oss via email{skylarge5555@gmail.com} for flere detaljer.

 • Sinisa Ilic

  Hei.
  Jeg kjøpe en Volvo V 70 2011 modell, med manuell girkasse i juni 2016.Ingen hengefeste på bilen. Nå et år senere har bilen kjørt ca 55 000 km. Jeg kjørte ca 10 000 km. Bilen ble kjøpt hos bilforhandler. 3 dager siden stoppet bilen og fikk beskjed fra Billia om at kløtsjen må byttes. Kostand 28 000 kr. Nybilgarantien utløp i desember 2016. Alle service utført hos Volvo.
  Er det noe jeg kan kreve å få dekket fra Volvo/Billia mtp at bilen har gått så lite?
  Snakket med verkstedsjef hos Billia og han var enig at det er unormalt at den må byttes.

  • Forbrukeradvokaten

   Clutch er en slitedel, så da blir spørsmål om det er forventbart at denne må skiftes ut fra det antall kilometer denne har gått. Det må en teknisk kyndig svare på.

 • bmw90

  hei! jeg har kjøpt en BMW 3 serie stasjonsvogn for 10 mnd siden, den er nå gått rett over 200 000km å nå er kjedet på bilen røket. Har hørt mye prat om at dette en livsgaranti hos bmw men er usikker. kan jeg få hevet kjøpet? kjøpt hos bilforhandler..

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg har aldri hørt om livtidsgaranti på kjedet, men det må du eventuelt sjekke med importøren. Er det ingen garanti er det spørsmål om dette er en reklamasjon. Ut fra kjørelengden gjetter jeg på at bilen er en eldre modell. Jeg tviler derfor på om dette er en mangel med bilen ut over hva man må forvente.

   • tharhja

    Svakhet på 3 serien.

  • tharhja

   Biler ble tatt inn for bytte av kjede strammer, men ryker igjen etter en tid.
   Iflg et verksted, er det en svakhet på 3 serien og at hele registeret burde vært byttet..

 • Tine

  Hei.
  Jeg kjøpte en Nissan Qashqai 2009 modell hos forhandler i november 2014. Da jeg kjøpte bilen tok forhandler service på bilen og skiftet registerreim. Jeg har nå fått motorstopp på bilen og verkstedet jeg har den hos sier at det åpenbart er noe feil med registerreima. De vet ennå ikke helt hva som er galt da de må plukke motoren fra hverandre. Jeg har hørt fra andre at registerreima skal ha en levetid på 7 år eller 120 000km. Det er under 3 år siden den ble skiftet og jeg har kjørt rett under 50 000km. I og med at det muligens er snakk om fullstendig motorhavari kan jeg kreve noe av forhandler som solgte bilen og skiftet registerreima?

  • Forbrukeradvokaten

   Dersom registerreimen ryker raskere enn det som er vanlig kan dette være en reklamasjon mot verkstedet som gjorde jobben. Du må imidlertid forhøre deg om hva som er forventbar levetid.

 • Daniel

  Hei, vis man skal selge en bruktbil som er gammel, ca 10 år. Selvfølgelig er det en gammel bil. Alt kan gå i stykker på en gammel bil. Selger kan jo strengt talt ikke gi noe “garanti” eller stå til gode for en bil som er gammel. Ja, bil skal vare lenger enn 2 år når bilen var NY. Kan ikke stille krav om at gammel bil skal vare i 2 år. Alt som er bevegelig deler kan havarere og en bil en strengt talt en stor bevegelig del! I mine øyne ser jeg å kjøpe en bil av en privat person som en risiko som kjøper må ta. Ingen som tvinger person til å kjøpe en bil. En privat selger har ikke lagd og produsert bilen. Så kommer spørsmålet mitt: hvordan kan man fraskrive seg hele og fulle ansvaret fra reklamasjonsretten ved salg av bruktbil? Hilsen Bilmekaniker

  • Forbrukeradvokaten

   Det er nok ikke mulig, men ved å ta forbehold og advarende informasjon kan man komme fri fra mye. Forbeholdene bør være mest mulig spesifikke for å tillegges mest vekt feks. Girkassen gir lyder fra seg, så det tas ferbehold om at denne må skiftes. Informasjonen må være mest mulig ærlig og skremmende, som feks bilen har så mye feil og mangler at den selges som delebil.

 • Omfattes vannpumpe under maskinskade på en 5 år gammel bil? (svenskimport, så ingen garantisak)

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg vet ikke om alle har like vilkår, men dette er vilkårene til Tryg og de mener jeg vil dekke vannpumpe også; «Kostnader til reparasjon av plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade i kjøretøyets motor, girkasse og kraftoverføring som hindrer fortsatt fremdrift av kjøretøyet.»

 • Rolf Jelsa

  Hei. Solgte ein Honda cr-v 2007mod 2,2td kjørt 235000km. Etter to dager så ringer kjøper og vil heve kjøpet pga av lyd i motoren. Han har da kjørt 650km når dette skjer. Først trodde han det var rammelageret men det viser seg å være et lager til reimskiva(rep til 3-4000) kan han kreve å heve kjøpet?

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg vet ikke om dette er en mangel, men hvis det er det kan du uansett komme deg unna et hevingskrav i de aller fleste tilfeller ved å reparere feilen. 3-4.000 kr for å slippe maset kan kanskje være en grei løsning?

 • Airbrusher

  Hallo.
  Dama mi har en Audi A1 som er en av de bilene som er rammet av det tullet med utslippstriksing fra fabrikkanten. Hun fikk innkallelse for å få gjort nødvendige/pålagte modifikasjoner på motoren.
  Etter at hun fikk tilbake bilen var den merkbart endret i forhold til før modifikasjonen. Bla. så rykker og napper den (“fjusker”) ved kjøring på konstant turtall, og den er betydelig “dauere” ved pådrag. Særlig på relativt lavt turtall. (under 2000 rpm)
  Har hun her noen rett til å klage? Bilen er nå ikke slik den var da hun kjøpte den.

  • Forbrukeradvokaten

   Er ikke bilen som da hun kjøpte den har hun reklamasjonsrett. Hun kan da ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller i noen tilfeller heving av kjøpet.

 • Tomas L

  Hei, så fint at denne siden fins 🙂
  Jeg kjøpte for ca 2 mnd siden en Iveco 35s11 2000 modell, med 216000km, jeg betalte 50000 for den.
  Bilen er registrert som campinbil, (egenbygg) Jeg reiste for å se på den og etter prøvekjøring og inspeksjon kjøpte jeg bilen, den har noen feil og mangler, noe selger opplyste om så godt han kunne, bla noe rust i plateskjøter.
  Jeg var ikke under bilen ved inspeksjonen, kun i knestående og så litt under.
  Planen var å ta ut innredningen og bygge den om i mitt bilde.
  Når jeg tar ut gulvet finner jeg masse rust i gulvet og innerveggene, gjennomrustet rundt begge hjulbuer bak, rust i vangene under gulvet og ut mot veggen, grov rust innvendig ved hjulbuene fremme.
  Jeg begynner å lete videre nøyere og finner da at stort sett hele bilen under, fra midten og bakover, inkludert ramma er dekket av rust, under et lag av understellsmasse, for meg ser det nå ut som at bilen har vært understellsbehandlet for noen år siden uten å rengjøre eller fjerne rust først.
  Jeg har tatt kontakt med tidligere eier, som tilbyr å betale tilbake 7000 men sier jeg har egentlig ikke rett på refusjon siden bilen ble solgt som den er, og at dette burde ha vært oppdaget ved inspeksjon.
  Jeg innrømmer at jeg ikke på langt nær var grundig nok ved inspeksjonen, hadde jeg vært under med skrujern og lykt å oppdaget dette hadde jeg maks gitt 30000 for den
  Spørsmålet er hvor sannsynlig er det at jeg får medhold om jeg går til forbrukerrådet med krav på fullstendig refusjon, eller bør jeg bare godta budet hans å komme meg videre med reparasjonen?

  Takk for svar, Fredelig hilsen Tomas

  • Forbrukeradvokaten

   Når det gjelder rust på bobiler går praksis i Forbrukertvistutvalget i ulik retning. Du kan søke frem vedtak på http://www.forbrukertvistutvalget.no/vedtak/. Nedenfor finner du noen korte sammendrag som viser resultatene i et tilfeldig utvalg av slike saker. Vil du lese utvalgets begrunnelse, må du gå inn på de enkelte sakene:

   1.FTU-2016-1887.
   Privat selger. Klage på flere feil, herunder omfattende rustskader. Krav om heving, subsidiært prisavslag samt i begge tilfeller erstatning. Delvis medhold.

   2. FTU-2016-70.
   Klage på rustskader. Krav om heving, subsidiært prisavslag. Ikke medhold.

   3. FTU-2015-800.
   Fuktskader. Motorhavari. Krav om heving og erstatning. Delvis medhold.

   4. FTU-2015-38.
   Klage på fukt og flere andre feil. Krav om heving og erstatning. Ikke medhold.

   5. FTU-2014-1474.
   Klage på fukt og flere andre feil. Krav om heving og erstatning. Ikke medhold.

   6. FTU-2014-162.
   Privat selger. Klage på fukt- og råteskader. Krav om heving, subsidiært utbedring, atter subsidiært prisavslag, samt i alle tilfeller
   erstatning og renter. Ikke medhold.

 • Børge Andreas Andersen

  Hei. Jeg kjøpte en VW Caddy for noen år siden, og da bilen var 4 år gammel ble det feil med Webasto dieselvarmeren, pga defekt brennkammer. Dette ble da reparert/byttet på reklamasjonsrett da bilen var under 5 år gammel. 2 år etter dette, altså nå, kommer samme feilen tilbake. verkstedet som reparerte dette sist har konstatert at det er akkurat samme delen som nå er defekt, som altså ble byttet på reklamasjon for 2 år siden. Verkstedet mener nå at jeg ikke har noen videre garanti/reklamasjonsrett på dette, siden delen er byttet på reklamasjonsrett tidligere. Verkstedet sier derimot at forventet levetid er mye lenger enn 2 år etter en slik reparasjon. Har jeg noen rettigheter her?? Har fått prisoverslag på 9000,- for bytte av brennkammer.

  Håper noen kan hjelpe, mvh Børge

  • Forbrukeradvokaten

   Når du har fått utført en reklamasjonsreparasjon har du ny reklamasjonsrett på arbeidet. Dette er også slått fast i en tydelig dom fra Høyesterett som bilbransjen prøvde ut for noen få år siden. Her mener jeg du har krav på ny reparasjon uten kostnader for deg.

 • Gunnar Nesse

  Dette er et spørsmål som går på produktansvar selv om jeg er inforstått med begrensning ved 5år. Jeg har en Skoda Octavia 4×4 2011mod som jeg kjøpte ny. Den har vært helt ok frem til for noen mnd. siden da lås og vindusheis i høyre bakdør virket avogtil. Har den nå på verksted og de fikk noen feilkoder og skiftet låskasse etter dette måtte også en kontrol unit som er tilkoblet låskasse også skiftes og nå senest idag fikk jeg vite at også kontroll unit i venstre fordør også må skiftes. Dersom dette er riktig at alle 3 komponentene må skiftes mener jeg at det er mulig å spørre om dette er et analyse problem eller produkt problem. Det er et annerkjent og godkjent verksted som utfører reperasjonen. Er det noen som vet eller kan gi meg noe input hva jeg bør gjøre i dette tilfellet.

  • Forbrukeradvokaten

   Selv om det er en produksjonsfeil og delen burde hatt mye lenger levetid, så setter loven en reklamasjonsfrist på fem år med mindre det er gitt en garanti på lenger tid.

 • Kjetil Rune Forsdahl

  Hei-på siste EU-kontroll ble bremseskiver foran byttet.Dette er min “nr.2 bil” som ikke kjøres altfor mye-og lite om vinteren.Bilen er gått 9000 km siden skiver ble byttet(2 år)På EU-kontroll nå ble det mangel på skivene jeg byttet”Mer enn 25% rust på en side av bremseskive.Er det rimelig at skiver etter 2 år er så dårlige/rustet at de igjen må byttes?

  • Forbrukeradvokaten

   Det høres ikke bra ut, men det spørsmålet må en teknisk kyndig svare på.

   • Kjetil Rune Forsdahl

    Takk for rask tilbakemelding

 • Fredrik Kristiansen Hansen
  • Forbrukeradvokaten

   Du kan forholde deg til importør eller selger. Det er ditt valg.

 • Karolina

  Hei . Jeg trener en råd. Her kjøpt på torsdag en bil av en mann som selger biler. Bilen skulle bli i perfekt stand. Har vært på verksted på fredag og jeg fikk beskjed at motoren i bilen er ødelagt og bremser. Bilen hadde EU- kontroll 30 mai, skulle få godkjent pga feil mens har fått den. Bilselgeren etter jeg fikk tak med han, har sagt at det er mitt broblem nå. Han sagt at jeg kan kontakte meg med Forbrukerrådet.
  Hva skulle jeg gjør nå?? Kan ikke kjøre den nå 🙁 mens trenger bil uansett. Kan dere hjelpe meg??
  Mvh Karolina

  • Forbrukeradvokaten

   Det virker som om du har en kurant reklamasjonssak her. Dette er en sak du kan få hjelp til å løse av oss. Vi vil da søke rettshjelpsdekning gjennom din bilforsikring. Se http://forbrukeradvokaten.no/advokathjelp-til-400-kroner-timen/. Vi vil vurdere hvilket klagesystem som bør velges ut fra hvordan selger reagerer, tvistesummens størrelse og tidsperspektiv. Et mulig klageorgan er Forbrukerrådet/Forbrukertvistutvalget.

   • Karolina

    Takk for rask svar.
    Jeg har avtalt en møte med bilselgeren i kveld. Skal jeg skrive en skjema som krever reparerer bil eller omlevering ? Det haster meg mye. Har mistet penger og ikke kan bruke bilen.

    • Forbrukeradvokaten

     Ja snakk med ham og ta gjerne med noe skriftlig til ham, så han skjønner at du vil gå videre med saken.

     • Karolina

      Det har jeg gjørt. Han bryr seg ikke. Har bare sagt at jeg kan ta de papirene og gå videre med det. Han visste at bilen er mangelfull fordi ga meg pris på hvor mye koster ny turbo i bilen. Prøver lurer meg. I annonsen på Finn ble skrevet at bilen er i “topp stand”
      Ørker ikke mer å kjempe med han. Det går til ingenting 🙁

     • Forbrukeradvokaten

      Det er ditt valg. Vi er her hvis du vil ha bistand. Ola Fæhn, Advokat

     • Karolona

      Takk for mange gode råd.
      Dette er veldig slitsomt situasjon men det handler om bilen min. Derfor jeg har bestilt en bilsjekk hos BMW. Da for jeg en skademelding og skal sende den rett til bilselgeren!!!
      Han tror st jeg er dumt men det ikke er jeg!!!
      Advokat blir min siste steg, håper jeg kommer til å vinne med han.
      Takk!!!

 • Kristian Værøy

  Hei. Jeg kjøpte en audi a6 for ca. 1 måned siden. For 2 uker siden røyk turboen og et kjølelement. Verkstedet sier at kostnadene blir nesten 40 tusen… så jeg lurer på hva jeg kan gjøre her. Har kontaktet forsikringa hos forhandler, og de dekker ikke denne typen skader.

  • Forbrukeradvokaten

   Dersom dette er et forbrukerkjøp, følger det av forbrukerkjøpsloven § 18 at “Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks
   måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens
   overgang.” dette betyr at det er selger som må bevise at dette eventuelt ikke er en mangel, når det skjer en så alvorlig feil kort tid etter kjøpet. Her bør du reklamere og så få en sakkyndig uttalelse på at dette er en mangel ved bilen.

 • Stian Sæther Aae

  Hei. Kjøpte en passat 2004 mod for under 1 år siden. Viser seg at clutchen må skiftes og dette koster over halvparten hva jeg ga for bilen. Kan jeg kreve pengene tilbake? Mvh stian

  • Forbrukeradvokaten

   Clutchen er en slitasjedel, så det skal en del til å vinne gjennom krav om reklamasjon på clutch på en gammel bil. Det finnes noen eksempler på at man har vunnet gjennom med clutch i Forbrukertvistutvalget, men da har bilene gjerne vært nyere og kjøper har klart å overbevise om at man ikke har et unormalt kjøremønster f.eks. ved å vise til tidligere kjørehistorikk.

   • Stian Sæther Aae

    Takk for svar 😊

 • Anniken Iversen

  Hei. Vi har kjøpt en Volvo xc90 2006 modell i april i år. Nå er differensialen ødelagt og det vil koste oss rundt 50.000,- å fikse.. er dette noe vi kan klage på/kreve å få fikset til forhandler eller til Volvo selv?

  • Forbrukeradvokaten

   Spørsmålet er om det er forventbart ut fra en normal slitasje at differnsialen må skiftes ut på en bil som er gått så langt som bilen din. Er det forventbart er det ikke en mangel, men er dette unormalt kan det være en mangel. Sjekk www. forbrukertvistutvalget.no om du finner sammenliknbare saker.

 • Cathrine

  Har en Audi Q5 fra 2011 Med 24 mind bruktbilgaranti, eller inntil 10 000 km. Eu kontroll viste at bremseskiver foran og bak, samt styrekule trengte bytte. Er dette noe som dekkes av bruktbilgarantien?

  • Cathrine

   Kjøpte bilen for sju mnd siden.

   • Forbrukeradvokaten

    Jeg tviler fordi bruktbilgarantiene har mange unntak. Sjekk vilkårene. Et annet spørsmål er om dette kan være dekket av lovens reklamasjonsfrist. Normal slitasje er ikke dekket. Der vil fort bremseskivene havne. Styrekulene er jeg mer i tvil om. Hør med et verksted om normal levetid for slike.

 • Petter Lassen

  Hei, jeg har en 2014 Kia Sorento som ble kjøpt fra forhandler brukt for 1.5 år siden. 7 års nybilgaranti. I forbindelse med service ble det avdekket at dobbelmasse svinghjul var ødelagt (store vibrasjoner i bilen). Dette har de sagt går på garanti. Samtidig sier de at det er mulig at clutchen også må byttes (kan være skadet pga svinghjulskade) men kostnaden for dette må jeg dekke selv (delekostnad 10000,-). Her mener jeg at normal levetid på en clutch er mer enn 95000 km/3 år og jeg vil i utgangspunktet ikke godta å ta kosten for dette selv. Det kan heller ikke utelukkes at clutch er skadet pga skade på svinghjul. Har dere noen erfaring fra lignende saker? Har ikke startet noen diskusjon med KIA verkstedet enda..

  • Forbrukeradvokaten

   Levetiden på clutch og om denne kan ta skade, må du sjekke med et verksted. Du kan også søke etter liknende saker på www. Forbrukertvistutvalget.no

 • Frode

  Hei! Vi solgte bruktbil for en måneds tid siden, en Toyota Yaris modell 2002, for kr 24 000,-. Vi opplyste om det vi kjente til av mindre problemer med bilen, og førte det inn i kontrakten. Vi skrev også inn i kontrakten at bilen selges «som den er». Nå kommer kjøper og sier at det er problemer med forstillingen, og krever oss for kr 11 500,- for å få reparert den. Han anklager oss dessuten for å kjent til feilen og for å ha lurt ham til å kjøpe en bil som var dårligere enn han hadde grunn til å tro. Dette er selvsagt ikke riktig, hadde vi visst om en slik feil, hadde vi naturligvis opplyst om det.

  Vi har lagt kjøpers krav fram for NAF, som sier at dette dreier seg om en slitasjefeil, som kjøper ikke kan kreve dekket, særlig ikke når bilen er 15 år gammel, når han ikke gav mer enn kr 24 000,- for den, og når han har skrevet under på at han kjøper bilen «som den er». Likevel har han klaget oss inn for Forbrukerrådet, så vi vet ikke helt hva som vil skje videre.

  Hvordan vurderer dere denne saken? Har kjøper et rettmessig krav på oss?

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg er enig med Naf at det vil bli utfordrende for kjøper å nå frem her, med mindre han får overbevist noen om at dere har holdt tilbake noe informasjon ved salget. Ta en kikk på www. Forbrukertvistutvalget.no, så finner du kanskje en sak som likner.

   • Frode

    Tusen takk for det!

 • Thor

  Hei!

  Jeg kjøpte relativt nylig, ca 5 uker siden en Honda Civic ’07 modell som har gått 185 000km. Etter en uke kom det feilmelding på dieselpartikkelfilter. Helt tett. (Kontaktet så klart forhandler raskt for råd, og de mente dette ikke kunne være tilfellet da dpf og div annet var skiftet på EU kontroll rett før jeg kjøpte bilen.) Jeg ble lovet ved kjøp at jeg skulle få oversendt kvittering på hva som ble gjort i forbindelse med EU kontroll. Hadde etter første uka ikke sett noe kvittering så purret på denne. Fikk i tillegg som råd og prøve å blåse reint filteret ved kjøring, noe som ikke funket. Fikk derfor satt den inn til et verksted i nærheten. (etter en ukes tid med mail korrespondanse og x antall purringer fra min side, samt forespørsel etter kvitteringa de hadde på jobben som ble gjort med bilen). Så på verkstedet ble det kjørt regenerering av dpf også nevnte de at olje nivået var høyt og at de hadde tappet av litt og gav meg beskjed om å kjøre bilen en del for så å komme tilbake om noen dager for å peile olje på nytt. Dette ble gjort og det viste seg at det nok en gang hadde økt på oljetanken. Bilen ble anbefalt å stå på verksted i avvente på ei oljeprøve som ble sendt inn. Det viste seg at det var diesel i olja og at det er noe lekkasje på en injektor eller flere. Og at dette sannsynligvis var en årsak til filter trøbbelet. Verkstedet her i nærheten sendte tilbudet til forhandler jeg kjøpte bilen fra (ca 30 000,-) og fikk ikkenoe svar, så jeg purret forhandler selv i og med at jeg hadde stått uten bil i 2 uker. Fikk ikke svar før etter andre purring, og fikk da endelig igår et svar om at dette kom til å bli en dyr kostnad for oss begge (da bilen ble solgt med 50/50 garanti 3mnd fra forhandler.) og at de helst ville ha tilbake bilen og se på dette selv for å evt utelukke hvis det var noen injektorer som ikke trengte bytte. Spørsmålet mitt blir: Har jeg noen mulighet til å reklamere på injektor/dyse her?
  Forøvrig har jeg fortsatt ikke fått kvittering som lovet etter 4-5 påminnelser.

  • Thor

   Mener så klart reklamere på bilen*. Jeg har dessverre per nå ikke klart å finne ut hva som er forventet levetid på en injektor.

  • Forbrukeradvokaten

   Forventet levetid på injektor kjenner ikke jeg til heller, men så alvorlige feil etter bare en uke, kan innebære at dette er en reklamasjon etter loven. I så fall har du krav på reparasjon helt uten kostnader for deg.

 • NeXtGeN

  Hei, er spørsmål om leasing hvis dere kan svare på det. Er det noe frist for leasing selskapet (bilforhandleren) å komme med eventuelle krav til utbedring av skader osv etter levering? Jeg har levert en bil og ikke hørt noe, men hvis en aktuell kjøper ser på bilen og klager på en feil på bilen (feks en bulk eller lignende) kan da selskapet komme til meg og be om at jeg betaler for det, selv om de ikke har sett det på taksten som de tar når man leverer?

  • Forbrukeradvokaten

   Normalt har man en frist til å si fra (reklamere). Dette er et generelt prinsipp og vil gjelde selv om det ikke står noe i kontrakten om dette, men sjekk gjerne kontrakten først. På sammenliknbare områder hvor det er lovbestemt reklamasjonsfrist, er formuleringen at det må varsles innen rimelig tid etter at man oppdaget eller burde oppdage. Ettersom leasingfirmaet er profesjonelle vil det stilles nokså strenge krav til at man ikke kan la dette ligge og at man må gjøre undersøkelser med en gang bilen innleveres. Du skriver at det er gjort en takst og det skal da mye til at de kan komme med andre problemer etter lang tid, fordi det stilles strenge krav til at den som takserer tar en profesjonell gjennomgang. Det er likevel mulig at dersom det er mangler som er vanskelig å oppdage, så vil det aksepteres noe ekstra tid.

 • Torhild Saltnes

  Hei! Samboeren min kjøpte en Ford Transit Connect 2012 for 5 uker siden privat for 70.000kr Han som solgte den kjøpte den av en forhandler i desember 2016, som igjen hadde kjøpt den fra Posten. Den har gått 42000km. Den har vært på service vært år unntatt i 2014. På søndag røyk registerreima….. Hvilken muligheter har vi? Ford aviste saken pga manglene oljeskift i 2014. Er det virkelig mulig? Kan vi gå til Forbrukerrådet? Hvilken rettigheter har man når man kjøper brukt? Kan vi gå til forhandleren som kjøpte den fra Posten?

  • Forbrukeradvokaten

   Ford kan ikke avvise en reklamasjon som er innenfor 5 års reklamasjonstid, ved å vise til en manglende service i 2014. Dersom den manglende servicen skal få betydning må det være en årsakssammenheng mellom skaden og hva man kunne oppdaget på servicen i 2014. Videre kan du gå på den dere kjøpte fra eller dere kan gå på forhandleren som solgte bilen den gangen. Ved en slik reklamasjon er det spørsmål om det er forventbart om den ryker på det tidspunktet den gjorde og om du fikk den informasjonen du burde om problemstillingen. Saken kan behandles av Forbrukerrådet/Forbrukertvistutvalget.

   • Torhild Saltnes

    Bilen er registrert første gang 2012.08.10
    Så den har passert 5 år og 3 mnd (ca)
    Så Ford har vel kanskje sitt på det tørre?
    Registerreimen på denne bilen har et skift intervall på 10 år eller 250 tusen km.
    Så det er helt klart alt for tidlig for at den skulle ryke.
    Jeg tror selger var i god tro og tror ikke han hadde forutsetning for å tro at reg.reim kunne ryke så tidlig.
    Det er underkant av 1 år siden forrige eier kjøpte bilen fra en forhandler.
    Har denne forhandleren en forpliktelse i forhold til
    Forbrukerlovgivningen?
    F. Eks 1 år eller lignende.
    Eller stopper deres forpliktelse ved den garantien de eventuelt selv gir?

    • Forbrukeradvokaten

     Forhandlerens ansvar fortsetter, selv om bilen selges videre. Dere kan gå rett på forhandleren. Eventuelt kan dere gå på både den dere kjøpte av og tidligere salgsledd.

 • Bjørn Tore Kjønnø

  Hei,

  Jeg kjøpte bil an en forhandler i sommer. Bilen har gått 217 000 km nå, er en 2012. Full servicehistorikk. Alle servicene er utført hos autorisert verksted, men utførende på servicer er ikke den samme forhandleren som solgte meg bilen.

  Jeg får nå opp en periodisk motorfeil der diagnosetest avslører feil ved EGR-ventil hvorpå motor går i nødmodus med begrenset kraft og akselrasjon. Av servicepapirer ser jeg at EGR-ventil er skiftet ved service i 2013 på bilens garanti. Spørsmål: Hvor lang garanti er det på denne garantijobben? Vil jeg kunne kreve denne skiftet på reklamsjon i og med at det er mindre enn 5 år siden den var byttet ifb. garantijobb? Må jeg evt. stille dette kravet til brukbilforhandleren som solgte meg bilen, eller kan jeg stille et evt. krav til bilverkstedet som har utført garantijobben?

  • Forbrukeradvokaten

   Jeg ville rettet reklamasjonen til verkstedet som har gjort garantijobben. Du har reklamasjonsrett på garantijobber. Det er slått fast av Høyesterett. I Høyesterett fikk vi imidlertid ikke klart svar på om dette alltid betyr fem nye år. Jeg mener at det er gode grunner for å si at du kan kreve gratis reparasjon.

 • Murmel

  Hei .

  Kjøpte brukt bil juni 2017 , bilen er en 2010 mod som er godt 155000 km ,fikk med 6 måneders garanti , var på naf test i august fikk div feil , 1 var dynamo som måtte byttes , fikk da beskjed at jeg måtte betale 40% av dynamo ikke arbeid .. Er dette lov av firma som har garantien på bilen ?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis dette er en reklamasjon etter loven, så skal du ikke betale noe. Er det ikke en mangel etter loven er det garantivilkårene som gjelder. Disse må du i så fall studere.

 • Vickneswaran Kandasamy

  Hei,
  Kjøpte brukt bil sep 2017 , bilen er en 2007 mod som er godt ca 166000 km ,fikk med 3 måneders garanti , var på naf test i oktober fikk div feil ,karosserikontrollmodul (BCM) Diagnose, etter på de skiftet .men de sendt faktura (egenandel bruktbilreklamasjon sum 2000kr) til meg, jeg må betale?

  takk
  Mvh,
  Vicky

  • Forbrukeradvokaten

   Dersom garantivilkårene skriver at det er en egenandel, så vil de bare kunne kreve inn denne dersom du ikke har krav på gratis utbedring etter loven. Brukerfeil, unormal slitasje og utenforstående hendelser er ikke mangler etter loven, men om feilen på din bil faller inn under noen av disse definisjonene, må du få hjelp av en tekniker til å vurdere.

 • Arnt Sannan

  2015 Kjøpte brukt MB c200 hos forhandler 2011 mod . Bruktbilgaranti og alt OK . Etter en tid merket jeg at radio CD ikke fungerte som den skulle. Det mest påfallende var at den ikke slo seg av når bilen ble parkert, men kunne stå og spille lenge etterpå. Dette ble påpekt ved flere anledninger da bilen var inne til rutinemessig garanti-/servic/kontroll. Serviceverksted (godkjent MB partner) konkluderte med ingen feil funnet! Ved siste service 2017 var radio “død”, verksted konstaterte defekt enhet, og antydet en rep kostnad fra ca 10000.hvilken rettighet kan jeg påberope meg her, og finnes det lignende saker som er løst/avgjort i rettssystemet ?

  • Forbrukeradvokaten

   Hvis du reklamerte før bilen var fem år gammel og samme symptom viser seg med radioen etterpå kan du ha en berettiget reklamasjonssak. Det kan imidlertid bli spørsmål om dette er samme problem og om det er fulgt opp med en klage på forrige runde. Dette er med andre ord ingen opplagt sak.

 • William

  Hei jeg kjøpte en audi a4 03.03.17
  Da fikk jeg beskjed om at det var visse ting som var byttet med bilen blant annet svinghjul, clutch og noen andre ting som var gjort av et verksted som heter bilxtra, så nå den 03.01.18 så ryker clutchen, og jeg har ikke kjørt mere en 38000km med bilen etter at jeg fikk den og jeg ble lovet at den clutchen skulle vært byttet rett før jeg kjøpte bilen, så da lurer jeg på, har ikke jeg noe slags form for reklamasjonsrett eller garanti for at det skal holde lengre en 40000km på en clutch som skal ha vært byttet?

  • Forbrukeradvokaten

   Det er godt mulig at en cluch skal holde mer enn 40.000 km dersom den er brukt normalt. I så fall kan du ha en reklamasjonssak mot verkstedet. Hør gjerne med et annet verksted om hva som er normalt. Vi kan bistå hvis du står fast.

   • William

    Ok tusn takk for svar