Husleie

Det oppstår ofte uenigheter og krangler i husleieforhold. Noen uenigheter kan løses enkelt, mens andre må løses i Husleietvistutvalget eller domstolene. Hos Forbrukeradvokaten får du gratis førstevurdering av saken din, og Forbrukeradvokaten vil da kunne gi deg en vurdering av om du bør engasjere advokat, eller om det finnes andre måter du kan løse saken din på.

Forbrukeradvokaten bistår både leietakere og utleiere, samt at Forbrukeradvokaten påtar seg saker både i boligleieforhold og i næringsleieforhold.

Nedenfor kan du lese om noen av dine rettigheter og plikter ved et boligleieforhold.

1. Leieforholdets varighet – tidsubestemt- og tisdsbestemte leieavtaler
2. Innflytting
3. Mangler
4. Husleiens størrelse
5. Depositum/Garanti
6. Husleieøkning
7. Deponering
8. Partenes plikter i leieperioden
9. Fremleie
10. Oppsigelser
11. Utkastelser
12. Tilbakelevering
13. Veggdyr
14. Tvister/uenighet
15. Husleieloven
16. Oslo kommune krevde penger av fattig leietaker