Hvem har ansvar for veggdyr?

Flere og flere får den ubehagelige opplevelsen av å få veggdyr inn i boligen sin. Ved leieforhold fører dette gjerne til en tvist mellom utleier og leietaker om hvem som har ansvaret for å sørge for og betale for veggdyrsaneringen.

Husleieloven har ingen lovbestemmelse som direkte regulerer hvem som har ansvaret for veggdyrsaneringen. Etter praksis i Husleietvistutvalget er det imidlertid som utgangspunkt utleiers ansvar å betale for utryddingen av veggdyr. For at utleier skal kunne kreve at leietaker skal betale for veggdyrsaneringen må utleier for det første kunne dokumentere at det aktuelle leieobjektet er kilden for veggdyrangrepet, og for det andre må utleier kunne dokumentere at leietaker uaktsomt har brakt veggdyrene inn i boligen.