Personskader og helserettigheter

Forbrukeradvokaten har erfaring med å bistå i personskadesaker. Dette er et komplisert område, hvor man gjerne kan møte tung motstand fra et forsikringsselskap. I pasientskadesaker er det Norsk Pasientskadeerstatning som behandler saken.

Eksempel på en sak vi har løst

Her kan du lese om dine rettigheter:

1. Folketrygd
2. Tegning av personforsikring
3. Kollektive personforsikringer
4. Private personforsikringer og yrkesskade
5. Pasientrettigheter og pasientskader
6. Tannlegebehandling
7. Annen helsebehandling