Selge bolig selv? – Hjelp til økonomisk oppgjør

Trenger du noen som kan ta seg av økonomisk overføring og tinglysning etter at du har funnet en som vil kjøpe boligen din?

Forbrukeradvokaten har tegnet eiendomsmeglerforsikring og tilbyr slike oppdrag til en fast pris på kr 16.000 + mva = 20.000,-

Du får da en profesjonell håndtering av dokumenter. Som advokater innestår vi for deg og din bank at eiendommen ikke skjøtes over før fullt oppgjør er betalt til oss. Kjøper sikres at vi ikke utbetaler oppgjøret før eiendommen er overført. Vi utarbeider også kontrakten mellom partene og kvalitetssikrer denne.

For fastprisen vil vi:

· Utfylle og kvalitetssikre en kontrakt mellom partene.
· Tinglyse sikringsobligasjon.
· Tinglyse skjøte/eierdokumentasjon.
· Tinglyse eventuelle nye heftelser i forbindelse med kjøpers lån i bank.
· Innfri og slette gamle heftelser.
· Sørge for melding til evt. sameie eller borettslag om eierskifte.

* Gebyrer til staten kommer i tillegg til prisen. Prisen forutsetter at partene fremskaffer all nødvendig informasjon og medvirker til at overføringen skal gå i orden. Eventuell rådgivning ut over disse oppgavene blir belastet på vanlig timepris.