Hvilke regler gjelder for avtalen?

Det finnes mange regler å forholde seg til i bygg- og entrepriseretten. Avtaler mellom byggherre og entreprenør er ofte regulert av ulike norske standarder, slik som NS 8405. Hvis en forbruker bestiller en håndverker til et oppdrag vil dette vanligvis reguleres av håndverkertjenesteloven. Noen prosjekter er såpass omfattende at det må anses som oppføring av ny bolig og da er det bustadoppføringslova som regulerer avtalen. Andre ganger er selve arbeidet eller tjenesten subsidiært i forhold til tingens leveranse, og da kan det være forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse.

Felles for alle disse forbrukerlovene er ufravikelige bestemmelser til fordel for forbrukeren. Dette betyr at partene ofte kan ha rettigheter som ikke direkte følger av selve kontrakten eller avtaledokumentet mellom partene. Er bestilleren en næringsdrivende er det andre regler som gjelder. Det er lite som er lovregulert mellom profesjonelle, slik at kontrakten bestemmer hva som gjelder. Kontrakten vil også fylles ut med regler man finner i norske standarder og regler som lover som gjelder for forbrukerkunder.

Besøks- og postadresse: Uranienborgveien 1, 0351 Oslo

telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva | post@forbrukeradvokaten.no

Uranienborgveien 1, 0351 Oslo
telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva
post@forbrukeradvokaten.no