Oppsigelser

For at et leieforhold skal kunne sies opp må det være oppsigelsesadgang. Dersom det ikke er oppsigelsesadgang for leietaker, skal dette følge av leiekontrakten.

Oppsigelsessaker oppleves ofte som vanskelige både for utleier og leietaker, og mange av husleietvistene som havner i domstolene handler om oppsigelse.

Besøks- og postadresse: Uranienborgveien 1, 0351 Oslo

telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva | post@forbrukeradvokaten.no

Til toppen av siden

Uranienborgveien 1, 0351 Oslo
telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva
post@forbrukeradvokaten.no