Leieøkning

Begge parter har mulighet til å kreve justering av leien i løpet av leieforholdet. I dagens leiemarked hvor leieprisene øker, er det normalt utleier som krever endringer i husleien. Husleieloven har strenge krav til når og med hvor mye husleien kan endres.

Besøks- og postadresse: Uranienborgveien 1, 0351 Oslo

telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva | post@forbrukeradvokaten.no

Til toppen av siden

Uranienborgveien 1, 0351 Oslo
telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva
post@forbrukeradvokaten.no