Priser og vilkår

Forbrukeradvokaten fakturerer en timepris på kr 1900,- pluss mva = kr 2.375,-. Våre advokatfullmektiger fakturerer kr 1.700,- pluss mva = kr 2.125,-. For kunder som ikke er forbrukere faktureres en timesats på kr 2.500,- pluss mva = kr 3.125,-. I noen tilfeller kan annen pris være avtalt.

Les «Vilkår for Forbrukeradvokaten» i Forbrukeradvokatens arkiv

Les «Personvernerklæring for Forbrukeradvokaten» i Forbrukeradvokatens arkiv

Spisskompetanse på forbrukerlovgivning

Besøks- og postadresse: Uranienborgveien 1, 0351 Oslo

telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva | post@forbrukeradvokaten.no

Uranienborgveien 1, 0351 Oslo
telefon 232 03 232  | org. nr. 913839811 mva
post@forbrukeradvokaten.no